Carl Wålfors

Vad menas med frihet för individen?

När debattörer på varsin sida av det politiska spektret ska utröna och förstå friheten för individen tenderar debatten att handla om positiva respektive negativa rättigheter. Den ena sidan talar om   →

Icke- aggressionsprincipen finns inom oss

I förra veckan röstade senaten i Alabama ja till ett förslag som skulle innebära ett totalförbud mot abort efter vecka sex, när man kan se fostrets hjärtslag.  Det har skapat   →