Carl Wålfors

Vad menas med frihet för individen?

När debattörer på varsin sida av det politiska spektret ska utröna och förstå friheten för individen tenderar debatten att handla om positiva respektive negativa rättigheter. Den ena sidan talar om rätten till särskilda saker, exempelvis vård, skola och omsorg. Den andra sidan talar om rätten till att slippa tvång, exempelvis skol- och värnplikt. Debatten har Läs mer…

Icke- aggressionsprincipen finns inom oss

I förra veckan röstade senaten i Alabama ja till ett förslag som skulle innebära ett totalförbud mot abort efter vecka sex, när man kan se fostrets hjärtslag.  Det har skapat debatt om kvinnans rätt till sin egen kropp och därmed påvisat att libertarianernas tes om individens rätt faktiskt har ett större fotfäste än vad vi Läs mer…