Arbetsmarknad

Den trojanska hästen kallad meritokrati

Låt oss tillsammans göra ett litet gedankenexperiment. En vanlig liberal föreställning (innan de alla släppte det för ohämmat BLMande) är att om man anställer på strikt meritokratisk grund så ordnar sig allt. Religion, kön, ras osv ska inte spela någon roll så länge man är bäst på att koda, städa, tillverka amfetamin eller vad det Läs mer…

Låt B-laget komma in!

Enligt SCB definieras arbetslöshet ”att det finns människor som kan arbeta, men inte har någon sysselsättning”. Vidare påverkas enligt SCB antalet arbetslösa av det ekonomiska läget i Sverige och övriga världen. 2018 var 6,3% av alla presumtiva arbetare i Sverige utan sysselsättning. Tråkigheterna börjar när vi, i den officiella statistiken från SCB, delar upp arbetslösheten Läs mer…