Ideologi

Varför välja libertarianism som livssyn 6 – Ansvar och handlande

Av gästskribent Dan Ahlmark, denna text är tidigare publicerad på Frihetsportalen 2020-02-20 Mänskliga rättigheter sägs ibland inkludera nytillkomna ”rättigheter”, som innebär, att vissa personer tvingas stödja andra för något ändamål (främst genom beskattning). Några dylika förmåner av äldre slag har nämnts tidigare: skolan och den moderniserade versionen av det urgamla svenska kravet att samhället stöder Läs mer…

Det Naturliga Urvalet och Sociala Medier

Om man som lekman får tro de som anser sig begripa sakernas tillstånd, och det får man ibland göra, så stod den moderna människans (Homo Sapiens) vagga någonstans i Afrika för sisådär 200 000 år sedan. Det var för övrigt Carl Linné, en inte helt okänd storhet inom taxonomins område, som namngav oss. Den så Läs mer…

Trossystem utan externaliteter existerar ej – eller hur jag förstod att religionsfrihet är trams

Allt som oftast så hör man religionsfrihetens förespråkare säga att man bör få vara fri att tro på vad man vill men direkt ens tro innebär att man begränsar andras frihet så äntrar Poppers paradox [1] scenen och först då kan vi förbjuda. Alla nickar därefter instämmande och efter mycket ryggklappande och konfererande så kommer Läs mer…

Livmoderskriget, en fortsättning…..

Det sägs att ordförande Persson, Göran Persson alltså, en gång fick ögonen på grafen som beskrev ett tydligt samband mellan ett lands BNP och andelen av befolkningen i landet som var högskola/universitetsutbildade. Ur hans perspektiv, det snävt okritiskt socialistiska, var saken därmed klar. Om vi alla och envar får en högre examina kommer landets vägar Läs mer…

Ett farväl till SAS

Hej! Det finns inget uppenbart sätt att avsluta mitt Eurobonusmedlemskap genom er hemsida så därför ber jag er att avsluta det via det här mailet. Jag har förvisso inte flugit särskilt frekvent med er men jag har alltid, när ekvivalenta valmöjligheter existerat, prioriterat att välja er eftersom jag kort och gott föredrar att flyga med Läs mer…

Livmoderskriget, islam, Kina – en framtidsspaning

BefolkningsutvecklingDet spelar i verkligheten ingen roll hur siffrorna ser ut vid startpunkten. Har vi två olika grupper, varav den ena utvecklas med 0 eller 1% per år och den andra med 2 % eller mer varje år och det förhållandet håller i sig över tid. Då kommer den gruppen med större tillväxt att vid något Läs mer…

En liten ideologisk utflykt del 3 – oikofilen känner lukten av blod och jord

Del två hittar ni här… När man under en lång tid har blivit serverad fullproppade dosetter så händer något egendomligt, varje ny dos slinker nämligen ner lättare och stadiet då varje dos upplevdes som ett taggigt stolpiller försvinner bort i minnets dimmigare regioner. Det är kanske hjärnans neuroplasticitet som förbättras med träning eller så kanske Läs mer…

Jorden Anropar Karin Olsson

I efterdyningarna av SAS reklamdebacle frågar sig Expressens kulturchef och ställföreträdande ansvarig utgivare Karin Olsson: ”Hur kunde vi hamna i situationen att några tusen människor som inte har något bättre för sig än att klaga på en reklamfilm ska få bestämma hur SAS marknadsför sig?” En rimligare fråga skulle kanske vara hur ett företag som Läs mer…