Ideologi

Hur mycket har klimatalarmet redan kostat oss skattebetalare?

Sedan 2009 har skattebetalarna i Sverige betalat miljarder för att minska utsläppen av CO2. Faktum är att CO2 i jordens atmosfär trots alla miljarder har ökat hela tiden. 2009 tvingade Riksdagen alla privata elkonsumenter genom två lagar att betala till dags dato över 700 miljarder för el från vindkraftverk som skulle minska landets utsläpp från Läs mer…

Förtroendet för rikets ledning

Jag kan inte tänka mig att det finns någon läsare av Fri Debatt som är förvånad över det faktum att förtroendet för vår statsminister är lågt och fortsätter sjunka. Enligt Sifos senaste mätning som publiceras i dagens Expressen är väljarnas förtroende nästan en femtedel mindre nu än för en månad sedan. I tidningen väljer man Läs mer…

PISA mätningen 2018, ger Greta rätt!

Idag klockan 09.00 presenterades den internationella PISA-mätningen som redovisar skolresultaten för en mängd länder i världen. De högsta värden som uppmätts ligger högt i intervallet 500, strax under 600 poäng. Det är Kina som utmärker sig. Lägst hamnar Filipinerna, strax över 300. Se bilden ovan, jag har strukit under Sverige med ett blått streck, så Läs mer…

Om Fri Debatt

Fri Debatt har med denna text publicerat 189 artiklar under de knappa sju månader vi publicerat oss på nätet. Texterna kan mycket väl sammanfattas av vår devis: Fri debatt är en tidskrift för frihetlig idédebatt. Inriktningen är oberoende klassiskt liberal, och vi enas under devisen: mindre stat, mer civilsamhälle. Något som förtjänar att påpekas är Läs mer…

Tillståndet i riket december 2019

För dem av oss som måste betraktas som fåkunniga medborgare, en grupp jag kan sägas tillhöra, kom det som en överraskning att två svenskar beklädde samma ministerpost i två olika länder. Enligt dom senaste rapporterna i ärendet är det snart den gamla ordningen som kommer gälla. Nämligen den att endast Sverige svenska försvarsministrar har. Exportvarianten Läs mer…

Öppet brev till Sveriges Regering

15.11.2019 Till Sveriges regering forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se registrator@regeringskansliet.se statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se För kännedom till Media Riksdagspartier   För andra gången svarar mig en departementssekreterare, Daniel Andersson, Johanna Lundgren, när jag med stöd av offentlighetsprincipen begär information om varför Sveriges statsminister tar skattepengar från skola och omsorg och skickar 8 miljarder till en s.k. grön fond i FN och information Läs mer…

Fascismen, en korporativistisk pliktetik, 2

Utifrån ett studium av Fascismens Doktrin av Benito Mussolini, i en översättning till svenska i två delar med fotnoter, gjord av en okänd översättare på 1930-talet. Jag citerar stycken ur vissa av de relativt korta kapitlen, endast i undantag hela kapitlet, och kommenterar dessa citat. Fotnoterna har kortats och flyttats så att de kommer direkt Läs mer…

Fascismen, en korporativistisk pliktetik.

Utifrån ett studium av Fascismens Doktrin av Benito Mussolini, i en översättning till svenska i två delar med fotnoter, gjord av en okänd översättare på 1930-talet. Jag citerar stycken ur vissa av de relativt korta kapitlen, endast i undantag hela kapitlet, och kommenterar dessa citat. Fotnoterna har kortats och flyttats så att de kommer direkt Läs mer…