Ideologi

Upp Till Kamp!

Tillvaron i vårt lilla nordeuropeiska randstat synes bistrare än på mången dag. Det anses närmast normalt att 12-åriga flickor får skylla sig själv om de är ute och går nattetid. En skådespelerska med visst medialt genomslag anser att vänstermänniskor per definition är snälla människor. Som tur är kan den godhetsvurmande skådespelerskan i princip avfärdas som Läs mer…

Superkroppen

För den som vågar öppna en kvällstidning, för undertecknad tillhör det en av yrkesplikterna, eller tar del av lättviktstelevisionens utbud så står det klart att den s.k. superkroppen är det nya svarta. För både vanliga människor och de som av omgivningen kallas kändisar har en fettbefriad och av muskler och ådror beklädd exteriör seglat upp Läs mer…

Vem är en dålig – eller rent av ond – människa?

I några tidigare artiklar har jag försökt att definiera personer, som kan kallas goda människor. (1) Därefter bestämdes kriterier, vilka kan avgöra om en person kan sägas vara ansvarslös. (2) Ifall en individ inte kan sägas vara god men heller inte är ansvarslös (eller sämre), hamnar man i kategorin ordinär.

Västerlandet har ingen grund till skam

Ett angrepp pågår sedan länge på alla västerländska länder i syfte att undergräva deras samhällsbärande värderingar och institutioner. Målet är att ersätta dagens samhälle med ett kulturmarxistiskt sådant, som då även kommer att innefatta traditionell ekonomisk marxism.

Vem är en ansvarslös människa?

Dagens gästskribent är Dan Ahlmark. Denna artikel har tidigare publicerats i Nya Dagbladet 2020-07-04. En betydande del av vänstern – kulturmarxisterna – utgår från en kunskapsteori, enligt vilken all kunskap är relativ (1). Inte ens bekräftade forskningsresultat sägs gå att lita på. Alla värderingar anses vara subjektiva, och även sådana, vars konsekvenser kan beläggas erfarenhetsmässigt och Läs mer…

Vilken godhet är viktigast?

Dagens gästskribent är Dan Ahlmark. Denna artikel har tidigare publicerats i Nya Dagbladet 2020-06-27. Beträffande ekonomisk politik hävdas ibland, att socialism på grund av sina goda avsikter leder till utmärkta resultat för samhället, medan marknadsekonomin drivs av själviska motiv och därför inte kan kallas ett gott system. När man sedan betraktar de verkliga resultat de Läs mer…

Svenska regeringens klimatkollegium och vetenskapen

Dagens gästskribent är Bernd Stymer Faktum är att klimatet ändras ständigt, har alltid gjort så och kommer att alltid göra så. Faktum är också att allt som rör regeringens arbete med klimat har endast ett enda mål – minska utsläppet av CO2 för att rädda mänskligheten. 13.6.2020 publicerades om tillkomsten av ett s.k. Klimatkollegium bestående Läs mer…

På jakt efter ondskans hantlangare

Kultur- och utbildningsväsendet har länge befolkats av vänstermänniskor, som tagit på sig rollen att fostra alla oss andra som inget begriper. De har sedan 1968 tagit över konsten, arkitekturen, universiteten och skolorna. Idag träffar du knappast på en enda konservativ person i dessa korridorer. Den bortskämda babyboomer-generationen fann sin hobby i att bli världsförbättrare och Läs mer…