Våld och Vapen

I Sverige har en stegrad debatt om skjutvapen pågått i många år. Den är dessutom rejält spretig. Polisen och politiker vill få bort skjutvapen från gatorna genom att göra det allt svårare att lagligt äga vapen. Man har också sett till att praxis i domstol är att självförsvar med sitt lagligt ägda vapen inte är Läs mer…

Klassiskt liberala partiet vill lämna 50 år av ökad politikermakt, skattehöjningar och regleringar bakom sig

Klassiskt liberala partiet (KLP) är inte ett progressivt eller idealistiskt parti, eftersom vi inte eftersträvar en ideal samhällsordning. Vi överlåter åt medborgarna och lokalsamhällena att exakt definiera hur de vill leva, genom minskad centralmakt och byråkrati. Ett myller av samhällen med lite olika inställning till vad som utgör ett gott liv. Vi representerar i praktiken Läs mer…

Vår misstro mot våra förnimmelser

En sak har ruvat i mitt undermedvetna sedan jag ondgjorde mig över JBPs undermåliga diskussion om mohammedanismen [1], det är stycket när Ali vill prata om hur det upplevs att oeskorterat gå längs gatorna som kvinna i ett muslimskt land jämfört med i gårdagens västerland. Peterson var inte alls intresserad av den diskussionen, han ville Läs mer…

Tillståndet i Riket, mars 2021

Från regeringens världsfrånvända utkikspost synes världen, trots att farsoter och bombglada amerikanska demokrater gisslar oss, vara ganska nöjsam. Lena Hallengren meddelar sanningar om munskydd och deltar glatt i att besluta om näringsförbud för restaurangägare. Stefan Löfven blixtinkallar till pressträffar för att meddela näringsförbuden och avhåller viktiga möten med höga företrädare för vårt norska broderfolk. Samtidigt Läs mer…

Riksdagen 2022

Under förutsättning att den sorgliga JÖK-unge vi har att dras med för närvarande inte slarvar bort sig alldeles är det bara ett drygt år kvar nu. Den 11 september 2022 går landet till val. Det är med andra ord ett utmärkt tillfälle att dra igång min egen kampanj för att hjälpa till att rensa upp Läs mer…

Du har blivit det du svor att förgöra

Trots all den berättigade kritiken som Jordan Peterson har fått högerifrån så har jag ändå närt en viss värme till karln. Genom sina föreläsningar så introducerade han mig till stora tänkare som den postmoderna skolgången berövat mig, människor som Nietzsche, Jung, Dostojevskij och Tolstoy. Han demonstrerade för mig att man kan analysera religiösa texter på Läs mer…

Lena Hallengren och döden

“Vården och omsorgen ska funka, oavsett vem du är eller var i landet du bor. Det ser jag som min viktigaste uppgift de kommande åren. Det är en fråga om trygghet, svenska folket förväntar sig vård och omsorg av den allra högsta kvaliteten. Och det ska vi leverera.” Orden är Lena Hallengrens, Socialdemokrat och Socialminister Läs mer…

Vänstern vann

Vänstern vann. Det politiska slaget är över. Och vi som under en kort period på 1990-talet trodde att socialismen var död. Tänk så fel vi hade? Större delen av medborgarnas lön går till statskassan. Vi har en uppsjö av olika skatter där kommunalskatt, sociala avgifter, moms och bensinskatt blott är toppen på isberget. Den ekonomiska Läs mer…