Om/kontakt

Om/kontakt 1Fri debatt är en tidskrift för frihetlig idédebatt. Inriktningen är oberoende klassiskt liberal, och vi enas under devisen: mindre stat, mer civilsamhälle.

Vi lever i en en tid då frihetliga värden ofta får stryka på foten, och många medborgare känner sig degraderade till undersåtar. I det läget är det viktigt med ett brett och diversifierat medielandskap. Det är angeläget att låta nya orädda röster komma till tals, som utmanar, granskar och ifrågasätter. Detta är vårt bidrag.