Atalay Oral

Folkmord och klasskrig

Bland oss med invandrarpåbrå utanför Europa brukar en uppgivenhet uppstå. När vi blickar uppåt mot de högre positionerna i samhället ser vi oftast människor som inte liknar oss. I de rikare kvarterna verkar vi inte existera. När vi däremot blickar mot de resurssvaga områdena så verkar svenskar inte existera alls. En någorlunda liknande känsla hade Läs mer…

Libertariansk politik under stöld

Libertarianer är ofta enade om de politiska målen. Stoppa all stöld och försvara rätten till ens egen kropp och egendom. De oenigheter som finns libertarianer emellan handlar om vad som är en korrekt libetariansk strategi idag. Oenigheterna i sig har ofta sin rot i att vi lever under stöld, som gör det svårt att enas Läs mer…