Atalay Oral

Folkmord och klasskrig

Bland oss med invandrarpåbrå utanför Europa brukar en uppgivenhet uppstå. När vi blickar uppåt mot de högre positionerna i samhället ser vi oftast människor som inte liknar oss. I de   →

Libertariansk politik under stöld

Libertarianer är ofta enade om de politiska målen. Stoppa all stöld och försvara rätten till ens egen kropp och egendom. De oenigheter som finns libertarianer emellan handlar om vad som   →