Magnus Jönsson

Konspirationsteorier och Socialistiskt Struntprat

I min dagliga skumning av SvD, som jag prenumererar på eftersom socialistiska tidningar med presstöd erbjuder intressanta åsiktsvinklar, läser jag ett reportage om dom senaste budgetförhandlingarna.  Utan att vara särskilt lagd åt det konspirationsteoretiska hållet undrar jag om dylika reportage är ett krav för att få presstödet utbetalt? Med tanke på att SvD får 40 Läs mer…

Ursula Sexar Till Det!

Europeiska rådet, har tydligen uppdragit åt den tillträdande kommissionsordföranden Ursula von der Leyen att ta tag i imperiebyggets bristande legitimitet. Det gäller att sexa till det lite! Mer än något annat oroar man sig för den framväxande s.k. högern. Hur ska man annars förklara att greken Margaritas Schinas får i uppdrag att “skydda den europeiska Läs mer…

Medborgare eller Undersåte

Dom Socialistiska Snor-Ungarna är ute och snurrar igen. Nu lockar man medlemmar till sig genom att erbjuda pengar och varor. Som en statsvetare mycket riktigt påpekar i artikeln kan det vara MUCF:s (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) sätt att beräkna organisationers bidrag, baserat på antalet medlemmar, som är motivet för att få upp medlemsantalet. Anton Läs mer…

Trump och Mobiltele-fånar

Det sägs att endast Sverige svenska myndigheter har. Det stämmer nog, nu har vi nämligen ett myndighetsbeslut på att Trump kan uppfattas som stötande. Det är Transportstyrelsen, på senare år mest känt för sin oförmåga att upphandla tjänster för att hantera körkortsregistret, som sist och slutligen satt ner foten i ett ärende rörande en nummerplåt Läs mer…

Wallström Avgår

Maggan drar från arvfurstens palats, endast sörjd och saknad av tillskyndarna för den s.k. feministiska utrikespolitiken. Vi vanliga dödliga, ickesocialister av allsköns sorter och annat löst folk, får ägna oss åt lite spekulationer fram till tisdag. Då öppnar nämligen riksdagen sin hösttermin. Senast då bör väl Löfven vaskat fram nästa stjärna som kan tänkas hågad Läs mer…

Avskaffa Röstboskapen

Om allmänna val, demokrati och folkvalda parlament kan man ha många synpunkter. Jag har dock bara en. Nämligen att det är något allvarligt fel med alla tre. # Dom allmänna valen kräver att en majoritet av befolkningen ska sätta sig in i komplexa frågeställningar dom aldrig ens har en teoretisk möjlighet att begripa. # Demokrati Läs mer…

Tillståndet i riket september 2019

Tillståndet i riket får, som ett resultat av inte bara det socialdemokratiska vanstyret, sägas vara mindre gott än för en månad sedan. Låt oss börja med en analys av försvarets budget. Den oheliga alliansen av vänster-, och kanske lite mindre vänsterinriktade, partier har kommit överens om att från 2022 till 2025 ge ett tillskott på Läs mer…

Partyknarkande och skolk

Vår käre ledare och statsminister Stefan Löfven har pekat med hela handen i media efter senaste veckans dödsskjutningar. Med all den vishet (?) han besitter pekar han ut partyknarkande och skolk som två viktiga orsaker. Men vi börjar, som man bör, med att försöka besvara frågan om botten nu är nådd. Har det gått för Läs mer…

Kasta Kulturkriget överbord

Vi bör kasta talet om kulturkriget över bord och benämna det som händer vid dess rätta namn. Det är frågan om kulturkonformism och ingenting annat! Det finns två enskilda händelser i det europeiska 1900-talet som i sina efterdyningar lett till kulturkrig. Eller snarare kulturbekrigande, om man ska vara petig. Den första händelsen var den ryska Läs mer…