Allmänt

Krishanteringens ABC

Så har alltså den dagen som jag aldrig trodde skulle komma faktiskt kommit. Axel Schulman har i Aftonbladet skrivit en text jag kan hålla med om. Sannolikt är det också så att helvetet också frusit till is och möjligen får jag överväga att s.a.s. köpa mig en lott av något slag. Människor i min omgivning Läs mer…

Fri Debatt 1 år

Sedan ett år finns det tillgängligt en publikation för alla oss som önskar mer av livet än de öppna planlösningarnas helvetiska estetik! Texter som skänker mer innehåll än medströmsmedias tillrättalagda åsiktspaket och rapportering av verkligheten som vänstern vill att du ska se den… Ja, dagen har kommit då Fri Debatt fyller 1 år! Och vem Läs mer…

Annandag Påsk

Enligt svenska kyrkans hemsida är dagens tema “möte med den uppståndne” och den liturgiska färgen vit. På altaret placerar man påskliljor och sex ljus. Samfundet Forn Sed Sverige, registrerat trossamfund för utövare av naturreligion i Sverige, meddelar på hemsidan att vårblotet i Gamla Uppsala är inställt. Vad de gamla vikingarna tycker om en sådan tingens Läs mer…

Påskafton

Idag anser de kristna delarna av världens befolkning att dagen är “tom”. Jesus ligger i graven och lärjungarna håller sig inlåsta i rädsla för dem som låg bakom avrättningen. Själva påsken börjar vid midnatt och Svenska kyrkan, om en sådan i egentlig mening verkligen existerar, håller inga gudstjänster innan sen kväll/påsknatt.  Vad jag kan förstå Läs mer…

Var Glad!

Eftersom det uppenbarligen är så att svensken under de rådande omständigheterna behöver hållas på gott humör presenterar vissa kvällstidningar så kallade positiva nyheter. Fri Debatt drar givetvis sitt strå till stacken i akt och mening att skicka uppmuntrande signaler till det under press satta samhället, såväl det ordinära som det civila! Nu behöver ju inte Läs mer…

Gränsöverskridande Samarbete

Svenska Klassiskt liberala partiet meddelar följande i ett pressmeddelande! Svenska Klassiskt liberala partiet uppgår som lokalavdelning i norska Liberalisterna. Genom detta sammangående hoppas båda partierna kunna dra nytta av synergieffekter för den frihetliga saken i de nordiska broderländerna. Eftersom båda partierna i nuläget är relativt små och okända hoppas vi kunna samordna respektive kansli-, media- Läs mer…

Vikten av att ha en rishög

Människan har alltid samlats kring elden. Ljus, värme, skydd mot rovdjur och en känsla av gemyt och samhörighet uppstår när man samlas runt den sprakande, värmande brasan. I dessa moderna tider av fjärrvärme, återvinningscentraler och lägenhetsboende i betonggetton har vi förlorat lite av detta och därför vill jag slå ett slag för rishögen. Rishögen anläggs Läs mer…

Virala Funderingar

För dem av oss, kära läsare, som understundom tittar på tv-programmet Cops är termen compliance inte helt okänd. Vanligtvis är det en något överviktig och anfådd amerikansk polis som yttrar “bad compliance” efter att hen jagat ifatt kriminaldåren till fots. Vad den goda polisen då menar är att den nu i laga ordning nedbrottade och Läs mer…