Tillståndet i Riket, januari 2023

Tillståndet i Riket, januari 2023 1

Hr ”statsminister” Ulf Kristersson kan full av tillförsikt skåda ut över sitt fögderi och konstatera följande!

Att vad som för ett år sedan framstod som en utopi, en våt feberdröm för varje sann kryptosocialist, nämligen Sveriges inträde i globalistklubben Nato nu är på väg att bli sann!
Tji fick vapenvägraren Hultqvist och morrhoppan Andersson! Enligt obekräftade uppgifter var stämningen på Blasieholmsgatan 4A i Stockholm¹ i våras, när storasyster Socialdemonkraterna gav klartecken till ansökan, så pass yster att Uffe endast i sista ögonblicket lyckades avstyra ett tacktelegram till Kreml.

Det är visserligen inte helt klart varför det är rätt ögonblick just nu. Ryssland gör sitt bästa för att mala ner sin militära kapacitet i Ukraina, kärnvapenhotet har funnits sedan långliga tider och enligt alla som begriper har Sverige aldrig utgjort någon av Rysslands eller Sovjetunionens koloniala besittningar.

Sakförhållanden är dock ointressanta i sammanhanget. Folket är uppskrämt och utmattat efter viruspandemier, elbrist och en myckenhet av dokumentärsåpor på TV. Nato är dessutom viktigt av principiella skäl, den allmänna åsikten är att Sverige är ett hjälplös land. Politikerna gör för övrigt inte ett skapandes grann för att för att ändra på det förhållandet. Om de gör något alls så är det att gräva gropen vi befinner oss i ännu djupare!

För att ytterligare bevisa sin handlingskraft kommer Sverige nu att registrera alla katter! Lagen omfattar katter från 2008 och ned till 4 månader gamla. En majoritet av det svenska folket skulle sannolikt anse att det vore bättre om man genomförde en rejäl inventering av de bidragsmigranter som olovligen befinner sig i landet.
Konsekvenserna av ett sådant åtagande skulle dock bli oerhörda enligt en samlad vänsterblivenhet. Förutom att det är rent elakt att kräva klara papper för att njuta det svenska välståndet som jag och du betalar dyrt för skulle Sverige helt stanna upp under de kristna storhelger när endast muselmaner och utövare av naturreligioner sliter och jobbar!

Man kommer också ta ut högre skatt för extraordinära vinster.
Företag som utvinner fossila bränslen kommer att mötas av ett högre skattetryck 2023 – om de gör en större vinst än sitt genomsnitt mellan 2018 och 2021. Skatteintäkterna ska användas för att täcka samhällskostnaderna av de höga elpriserna.
Fler än jag får nog känslan av att det är en extraordinärt korkad skatt även för svenska förhållanden. Konstruktionen får mig ofelbart att tänka på en miljöphascist som suttit isolerad för länge under den nyss utgångna viruspandemin. Läsningen på sådana dumheter måste vara att vi alla adopterar varsin miljöphascist åt ser till att de får andas frisk luft och dricka kokkaffe lagat över öppen eld minst en gång i månaden!
Det är offer, jag vet det. Men det är ett offer för våra barn och barnbarns framtid!

Givetvis kan politikerna hålla fingrarna borta från alkoholen heller. Man höjer skatten och hoppas dra in 370 miljoner till statskassan, felräkningspengar med andra ord. Men det är åter det principiella ställningstagandet som är viktigt, folk ska hållas kort helt enkelt. I herrans tukt och förmaning skall du, skatteträl och valboskap, vara när du dricker!
Någon justering av narkotikapolitiken är dock inte aktuell. Knark är bajs och därmed ska vi låta det vara, detta trots att till och med företrädare för KD visar tendenser till vettiga åsikter i frågan.

När det gäller rusmedlet narkotika är det i sammanhanget naturligt att ta upp kriminaldårarnas beskjutningar av varandra i sammanhanget. Problemet när det gäller dessa eskalerar i vårt lilla nordliga konungarike.
Nu är det så, och det vet alla, så beror det ökade antalet skjutningar på en mängd faktorer. Förutom att ett litet fåtal av skottlossningarna härrör till narkotikaförsäljning så kan det vara maktstrider inom gängen, bråk om töser och att man upplever ett skriande behov av att sätta sig i någon pervers form av respekt.
Det största problemet av dem alla är dock med till visshet gränsande sannolikhet att de som beskjuter varandra är ur ett svenskt förhållande sett kulturellt aparta typer. Lösningen på detta är givetvis mycket enkelt och det börjar så smått, kan tyckas, bli dags för höga vederbörande att fundera på detta.

Själv har jag följande nyårslöfte att avge: under 2023 ska jag utöva fortsatt motstånd mot den massiva vänsterblivenheten i samhället. Alla meddelanden om att motståndet skall upphöra är falska!
KLP ska ta sats mot EU-valet 2024 och kampen mot Nato-anslutning ska fortgå med oförminskad styrka.

Mitt löfte till svenska folket kvarstår, politikers främsta uppgift är att på aggressivast möjliga sätt lämna er i fred!

  1. Där Moderaternas partikansli är beläget.