Tillståndet i Riket, december 2022

Tillståndet i Riket, december 2022 1

Tillståndet i riket kan sägas vara som förväntat.

Ulf och hans ministrar far som skottspolar till Ankara för att blidka Erdoğan, vaga depescher rörande deras framgångar underställs en för ryssen skräckslagen allmänhet. Magdalena Andersson, statsministerrinna emerita, går framåt i opinionen och Ebba Busch (KD) avhånas vederbörligen för att det utlovade elpriset ännu ej utbetalats.

Sverige har också genomlidit säsongens första rejäla snöoväder. Som vanligt drabbades Stockholm värst, enligt andlösa rapporter därstädes ifrån höll huvudstaden andan under några kritiska dagar, endast hemglassbilarna sägs med någon reda ha tagit sig fram i den av snö lamslagna huvudstaden.
Med andra ord visade sig kapitalismen från sin fula sida igen. Konsumtionshetsen vilar aldrig!

Jag och många mig är för övrigt av den uppfattningen att Stockholm gott kunde fått hålla andan i ett par veckor till, eller till och med månader. Vi hoppas att nästa parti med snökanoner och arktiskt dödskyla åtminstone kan drabba riskdagen och regeringskvarteren så hårt att vi slipper deras åverkan på vårt liv för ett tag.

Under onsdagen har Sveriges statsledning haft besök av Europaparlamentets talman, som är en kvinna, och gruppledarna från samma parlament. Anledningen är Sveriges kommande ordförandeskap för EU som inträffar första januari 2023. Enligt uppgift oroar man sig storligen för SD:s inflytande över ordförandeskapet.

Ordförandelandet har i princip ansvaret för att få någon ordning och styrsel på EU:s arbete under det halvår man svingar klubban. Alla förstår att det sannolikt är en diger uppgift att jämka alla olika viljor kring förhandlingsborden, alternativt (som ungdomarna säger) ganska chill att utgöra ännu ett byråkratiskt lager i den massiva tårta som EU utgör.

Någon större oro för SD:s göranden och låtanden behöver de höga hönsen från EU-parlamentet sannolikt inte känna. Tiden har kommit för det partiet att leka vuxen i rummet och handlar sannolikt därefter.
Värre är det med alla lösa sprintar i Folkpartiet, MiljöPhascisterna och Vänsterpartiet. Magdalena kan ha svårigheter att kontrollera just dem.
Cekten känns ärligt talat inte helt stabilt det heller nu när Lööfet dalar ner. Tänk om någon fritänkare bland dem bestämmer sig för att visa sig tuff?

Om man som undertecknad ständigt läser av så kallat ”sociala medier” märks en allt större desperation från Sveriges mycket omfattande vänsterblivenhet.
Rent generellt noteras en omfattande besvikelse eftersom varken koncentrationsläger eller massdeportationer har verkställts. Något riktigt utlopp för sina besvikelser har de dock svårt att få stackarna. Det blir mest ynkligt gnäll om att ”regeringen” misslyckats med sänkningen av bensinpriset, att Ebba inte fått igenom elsubventionerna och att klimatet (som vanligt) håller på att gå under.

Sannolikt får vi vänta fram till vårkanten innan några större protester i form av massfastklistringar sker i landet. Att protestera i svenskt vinterklimat är helt enkelt för jobbigt. Elbilarna startar inte, kollektivtrafiken fungerar bara ibland och superlim fungerar bäst i rumstemperatur!

Vänsterblivenheten får finna ro i att Sosseriets opinionssiffror tydligen ska vara de bästa sedan 2015! En annan konstatera att detta faktum tyder på ugglor i mossen. Det är nämligen första gången sedan 2015 som Socialdemonkraterna befinner sig någorlunda i opposition.
Rimligtvis borde det alltså vara så att de ryker upp ett par hack i mätningarna. Det finns ingen annan hänsyn att ta, varken till MP, C eller V, utan S kan så att säga köra fullt ös medvetslös. Magdalena och hennes närmaste måste tycka att det är en lisa för själen!
Bra betalt för det får de ju också eftersom vissa av dem fortfarande får lika mycket betalt som när de var statsråd!

Har vi nu riktig tur så drar ännu ett snöoväder in till helgen. Då kanske vi får drömmen uppfylld om ett totalt insnöat Stockholm, då om inte annars bör julefriden sänka sig över vårt kylslagna konungarike här i norra Europas utkanter.
Lite pinsamt är det visserligen att stora delar av kärnkraften är avställd på grund av service och reparationer. Men en sak måste vi komma ihåg, inte tusan var vi beroende av kärnkraft under Sveriges stormaktstid!

Med detta tillönskas ni en glad jul och ett gott nytt år!