Gästskribent

Politiska hädelser 3-POSTMODERNISMENS KUNSKAPSTEORI ÄR FELAKTIG, VILKET UNDERMINERAR KULTURMARXISMEN

Dagens gästskribent är Dan Ahlmark, denna text publicerades tidigare på Frihetsportalen 2020-05-20. . Den postmodernistiska kunskapsteorin säger, att människans sinnen inte kan skapa en tillfredsställande bild av verkligheten; denna kan inte uppfattas korrekt och definitivt. Man kan därför inte hävda, att något är sant och avgörande. Vår kunskap är tillfällig och otillförlitlig, och erfarenheter har Läs mer…

Om Konsten Att Tänka Med Rätt Huvud!

Dagens gästskribent heter Cecilia Halmljung. Hon läste Mats Jangdals inlägg Uppmanar sexarbetare till brott?  (publicerad 24 maj) och ger här sin syn på saken. I Sverige rasar åsikterna angående den ”kände tv-profilens” förehavanden i en lägenhet på Norrmalm i Stockholm. Undertecknad är inte direkt förtjust i åsikter om det inte finns någon insikt i det man Läs mer…

Politiska Hädelser 2 – orsakade av individens rätt till det egna livet

  Dagens gästskribent är Dan Ahlmark, denna text publicerades tidigare på Frihetsportalen 2020-05-07. ”ALLAS LIKA VÄRDE” BYGGER PÅ EN FELÖVERSÄTTNING, SOM SEDAN FYLLTS MED FALSKT INNEHÅLL Uttrycket Allas Lika Värde (ALV) har blivit ett argument i många sammanhang, och anklagelsen att man bryter mot tesen verkar fruktas av de flesta svenskar. Diskussioner avslutas ofta, när Läs mer…

Politiska Hädelser 1 – orsakade av individens rätt till det egna livet

Dagens gästskribent är Dan Ahlmark, denna text publicerades tidigare på Frihetsportalen 2020-05-01 FRIHET OCH DEMOKRATI Demokrati är en politisk metod att nå gemensamma beslut i samhället och är grundläggande och värdefull. Det viktiga är dock det värde demokratin tjänar: frihet, vilket är den viktigaste övergripande värderingen för medborgarna. Det är därför inte korrekt att tala Läs mer…

VEM ÄR EN GOD MÄNNISKA?

Denna text är tidigare publicerad på Frihetsportalen 2020-04-27. Angreppet på den västerländska civilisationen genom postmodernismen och dess samhälleliga uttryck: kulturmarxismen, är oerhört brett, konstant och fullkomligt hänsynslöst. Jag ska här bara behandla några etiska aspekter av den åskådningen – liksom något om traditionell moraluppfattning i Sverige – och jämföra med en libertariansk syn. I en Läs mer…

Vilka är libertarianismens viktigaste mål idag?

Dagens gästskribent är Dan Ahlmark, denna text publicerades  tidigare på Frihetsportalen 2020-04-15. Sveriges mest betydelsefulla frihetliga ideologi är idag libertarianismen. Den är principiellt och konsekvent frihetlig utan att därför vara utopisk i meningen: ”byggd på illusioner och därför utan kontakt med verkligheten”. Den ekonomiska delen av libertarianism – fri marknadsekonomi – är väl beprövad och Läs mer…

100% förnybart dödar svenska landskapet

Av gästskribent B. Stymer Målet om 100 procent förnybar elproduktion har antagits av riksdagen i juni 2018 (2017/18:NU22) och härrör från den tidigare energiöverenskommelsen 2017 i vilken L och SD inte deltog och där nu också M och KD vill ändra överenskommelsen vilket innebär att överenskommelsen inte stöds av en majoritet i riksdagen. Enligt Energimyndighetens Läs mer…

Varför välja libertarianism som livssyn 6 – Ansvar och handlande

Av gästskribent Dan Ahlmark, denna text är tidigare publicerad på Frihetsportalen 2020-02-20 Mänskliga rättigheter sägs ibland inkludera nytillkomna ”rättigheter”, som innebär, att vissa personer tvingas stödja andra för något ändamål (främst genom beskattning). Några dylika förmåner av äldre slag har nämnts tidigare: skolan och den moderniserade versionen av det urgamla svenska kravet att samhället stöder Läs mer…