Gästskribent

Varför vindkraftverk i Sverige?

Dagens gästskribent är Bernd Stymer. Varför tillåts uppförande av vindkraftverk i Sverige, när deras el inte utnyttjas i landet, när uppförandet av maskinerna inte medför någon som helst nytta för befolkningen, som tvingats subventionera dem med miljarder, utan enbart oreparabel skada på natur och människors hälsa? Bland alla svar framgår dessa tre som avgörande viktiga. Läs mer…

Vad utmärker den postmoderna människan?

Dagens gästskribent är Dan Ahlmark. Denna artikel har tidigare publicerats på Nya Dagbladet 2020-09-19. Postmodernismen har en uppfattning om individen, som är mycket radikal. Grundkomponenten är, att människor inte kan nå verklig kunskap om omvärlden, vilket betyder, att alla våra uppfattningar och utsagor är subjektiva, eftersom sanningar och fakta inte kan fastställas. Det medför, att alla Läs mer…

Marxismens ekonomi leder till underskott – även moraliskt

Dagens gästskribent är Dan Ahlmark. Denna artikel har tidigare publicerats på Nya Dagbladet 2020-09-05. Otaliga kommunister och andra typer av marxistiska socialister har under mera än 150 år bedyrat, att planekonomiska samhällen är överlägsna kapitalistiska marknadsekonomier inte bara moraliskt utan även ekonomiskt. Så länge vänstern inte hade politisk makt kunde sådana illusioner hållas vid liv, men Läs mer…

Svenskarnas tacksamhetsskuld är missriktad

Dagens gästskribent är Dan Ahlmark. Denna artikel har tidigare publicerats på Nya Dagbladet 2020-08-15. Under samma tid som idéer om stor frihet för individen och dennes rätt att delta i politiska beslut växte fram i västerlandet, började samma principer tillämpas även inom det ekonomiska livet. Inom mindre än två sekel kom dessa att helt omvandla ländernas Läs mer…

Climate Change

Det kom ett öppet brev från B. Stymer till redaktionen. Eftersom vi vill att även obekväma åsikter som inte kommer fram i andra media ska få torgföras väljer vi att publicera det i oförkortat skick. Vi undrar, precis som B. Stymer, varför tiger landets politiskt styrda medier? Naturligtvis ändras klimatet ständigt. Det har det gjort Läs mer…

Vem är en dålig – eller rent av ond – människa?

I några tidigare artiklar har jag försökt att definiera personer, som kan kallas goda människor. (1) Därefter bestämdes kriterier, vilka kan avgöra om en person kan sägas vara ansvarslös. (2) Ifall en individ inte kan sägas vara god men heller inte är ansvarslös (eller sämre), hamnar man i kategorin ordinär.

Västerlandet har ingen grund till skam

Ett angrepp pågår sedan länge på alla västerländska länder i syfte att undergräva deras samhällsbärande värderingar och institutioner. Målet är att ersätta dagens samhälle med ett kulturmarxistiskt sådant, som då även kommer att innefatta traditionell ekonomisk marxism.

Vem är en ansvarslös människa?

Dagens gästskribent är Dan Ahlmark. Denna artikel har tidigare publicerats i Nya Dagbladet 2020-07-04. En betydande del av vänstern – kulturmarxisterna – utgår från en kunskapsteori, enligt vilken all kunskap är relativ (1). Inte ens bekräftade forskningsresultat sägs gå att lita på. Alla värderingar anses vara subjektiva, och även sådana, vars konsekvenser kan beläggas erfarenhetsmässigt och Läs mer…