Gästskribent

Att skapa och vara offer!

Vilka är de psykologiska konsekvenserna av att se sig själv som ett offer och på något väsentligt sätt förtryckt av andra? Ja, man förlorar snart hoppet och tron på, att man på det området kan lyckas med något. Så man sänker sina mål där och minskar allteftersom sina ansträngningar. Individen ger delvis eller helt upp, Läs mer…

Religionsfrihet – hit men inte längre

De skandinaviska folken lever på världens rand. Norr om Skandinavien finns bara Norra Ishavet — kyla, mörker, isande vindar, vindlande isar och död. Det har inte varit ofta någon gäst har knackat på dörren. När så har skett har gästen antingen anpassat sig till lokalbefolkningens seder och bruk, eller tröttnat och begett sig söderut igen. Läs mer…

Enhetsskolan är problemet, inte flumskolan

Enhetsskolan var namnet på den skolreform som hade föreslagits redan 1946 och som efter försöksverksamhet under 1950-talet så småningom mynnade ut i den mer eufemistiskt titulerade “grundskolan”. Grundskolan lanserades år 1962 med den nya läroplanen Lgr 62 och var införd i hela landet år 1972. Innan grundskolans införande hade Sverige haft ett parallellskolesystem där elever Läs mer…

Sverige som ett ideologiskt träsk!

Modernismen med dess grund i realism, förnuftstro stöttad av erfarenhet, individualism och marknadsekonomi är i dag – med ett tillfälligt undantag för marknadsekonomin – angripen i många dimensioner av socialismen i kulturmarxismens skepnad. På allt fler områden trängs individualism ut av kollektivism, och begränsningen av yttrandefriheten i Sverige genom politisk korrekthet är då en särskilt Läs mer…

Socialismens Överklass

Vänsterdrivna samhällen är inte rättvisa när den ”nya överklassen” inom den offentliga sektorn lever lyxliv Det fanns en aggressiv vänster som attackerade företagare på 80-talet. Det vet jag eftersom jag växte upp i en företagarfamilj. Dessa företagare utmålades som rika egoister som inte delade med sig tillräckligt av sin lön. De var oetiska och behandlade Läs mer…

Bär inte regeringen ansvaret?

Björn Ranelid skrev nyligen en artikel (1), som inleds med orden ”Sverige befinner sig i krig och det är politikerna som bär ansvaret”. Det krig, som beskrivs, är då brottslighet utövad med våld och vapen, och ansvaret anges främst gälla att om ”…inte politikerna ombesörjer att det finns tillräckligt många poliser och rättsliga möjligheter att Läs mer…

Kapitalförstörande Vindkraft!

Till vilken nytta har befolkningen tvingats betala hundratals miljarder ovanpå skatten? Till vilken nytta har befolkningen tvingats betala ytterligare en hel statsbudget för något som inte behövs i landet och som bara skadar befolkningen och naturen? Bakgrund: Inför miljökonferensen i Köpenhamn och Sveriges ordförandeskap i EU beslöt riksdagen 2009 att befolkningen skulle betala utbyggnaden av Läs mer…

Frihet kontra Pride

Att vara libertarian betyder det att man måste vara gränslös i sina svar på frågor om hur mycket människor får lov att göra i det offentliga samlingsrummet, givet att man förutsätter att liv och egendom är säkrat? Ska ett fritt lands lagar inte säga någonting om var gränser går i det offentliga rummet, med den Läs mer…