Gästskribent

100% förnybart dödar svenska landskapet

Av gästskribent B. Stymer Målet om 100 procent förnybar elproduktion har antagits av riksdagen i juni 2018 (2017/18:NU22) och härrör från den tidigare energiöverenskommelsen 2017 i vilken L och SD inte deltog och där nu också M och KD vill ändra överenskommelsen vilket innebär att överenskommelsen inte stöds av en majoritet i riksdagen. Enligt Energimyndighetens Läs mer…

Varför välja libertarianism som livssyn 6 – Ansvar och handlande

Av gästskribent Dan Ahlmark, denna text är tidigare publicerad på Frihetsportalen 2020-02-20 Mänskliga rättigheter sägs ibland inkludera nytillkomna ”rättigheter”, som innebär, att vissa personer tvingas stödja andra för något ändamål (främst genom beskattning). Några dylika förmåner av äldre slag har nämnts tidigare: skolan och den moderniserade versionen av det urgamla svenska kravet att samhället stöder Läs mer…

Varför välja libertarianism som livssyn 5-tänkande och känslor

Av gästskribent Dan Ahlmark, denna text är tidigare publicerad på Frihetsportalen 2020-02-05 När man talar om individer är det viktigt att uppmärksamma de ibland väldiga  skillnader, som finns mellan människor. Varje person har sina unika egenskaper och förutsättningar, som är eller bildar en potential till förmågor. Vissa är ärftliga och andra erhålls genom miljön eller Läs mer…

Varför välja Libertarianism som livssyn 4 – Några viktiga samhällsmål

Av gästskribent Dan Ahlmark, denna text är tidigare publicerad på Frihetsportalen 2020-01-18 Bland grundvärdena i libertarianismen är bland annat fyra viktiga för att förstå ideologins politiska slutsatser. Dessa gäller synen på: det mänskliga förnuftet, människans individuella värde och självständighet (individualism), rättvisa och medmänsklighet. Med tanke på hur socialister både tidigare men främst i dagens kulturmarxism Läs mer…

Varför välja Libertarianism som livssyn 3 – Hur bör man utvecklas?

Av gästskribent Dan Ahlmark, denna text är tidigare publicerad på Frihetsportalen 2020-01-12 Jag har i en artikel diskuterat de krafter, som driver människor med kulturmarxistiska ideal. Det gällde främst tre: två negativa (rädsla och skuld), och en positiv (godhet), medan den fjärde faktorn (hoppet) nog har mindre betydelse (1). Känslan av skuld dominerar för dessa Läs mer…

Varför välja Libertarianism som livssyn 2 – några huvudpunkter

Av gästskribent Dan Ahlmark, denna text är tidigare publicerad på Frihetsportalen 2020-01-12 Man tar i dagens samhälle en del risker och möter ständigt motstånd, ifall man hävdar individualistiska principer. Men det är inget intellektuellt skäl för att avstå att hävda individens rätt. Varför är det då egentligen så viktigt för människor att säga nej och Läs mer…

Varför välja Libertarianism som livssyn 1 – läget i Sverige

Av gästskribent Dan Ahlmark, denna text är tidigare publicerad på Frihetsportalen 2020-01-11 Vem är egentligen svensken? I en artikel redovisade jag några åsikter om den frågan tillsammans med min egen. Roland Huntford hade i sin bok från 60-talet (1) en intressant synpunkt, när han beskrev svenskar som medeltidsmänniskor. Skälet var, att människorna då visade ett Läs mer…

Tro och veta om klimatet

Den filosofiska frågan om tro och veta påverkar nu i hög grad dagens politiska beslut att tvinga fram ändring av hela samhället. Här avses att begreppen skiljs åt genom upprepning av verifierbara försök. Veta är att påstå att summan av två plus två är fyra, vilket kan verifieras genom försök. Tro är att påstå att Läs mer…