Gästskribent

Svensk politik i klimatets skugga

  Den som vet att gasen CO2 är livets gas, som är grunden för allt levande på jorden, förstår rent instinktivt att denna gas inte kan förorsaka en klimatkatastrof. Att handskas med nuvarande allvarliga hysteri om förestående klimatkatastrof blir svårt om man inte godtar saklig information om livets gas. Sprider dessutom ekonomisk politiska världsomspännande krafter Läs mer…

Vetenskap, Staten och Verkligheten

Många är överens om att vetenskap i större utsträckning borde vägleda politiska beslut, men få vet egentligen vad vetenskap är. Även akademiker med fina titlar kan vara oinformerade på den punkten. Har du läst Vetenskapsfilosofi? En av de mest grundläggande principerna är att inte lita på andra människor. Den brukar inte uttryckas så frankt, delvis Läs mer…

Hur mycket har klimatalarmet redan kostat oss skattebetalare?

Sedan 2009 har skattebetalarna i Sverige betalat miljarder för att minska utsläppen av CO2. Faktum är att CO2 i jordens atmosfär trots alla miljarder har ökat hela tiden. 2009 tvingade Riksdagen alla privata elkonsumenter genom två lagar att betala till dags dato över 700 miljarder för el från vindkraftverk som skulle minska landets utsläpp från Läs mer…

Öppet brev till Sveriges Regering

15.11.2019 Till Sveriges regering forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se registrator@regeringskansliet.se statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se För kännedom till Media Riksdagspartier   För andra gången svarar mig en departementssekreterare, Daniel Andersson, Johanna Lundgren, när jag med stöd av offentlighetsprincipen begär information om varför Sveriges statsminister tar skattepengar från skola och omsorg och skickar 8 miljarder till en s.k. grön fond i FN och information Läs mer…

Att skapa och vara offer!

Vilka är de psykologiska konsekvenserna av att se sig själv som ett offer och på något väsentligt sätt förtryckt av andra? Ja, man förlorar snart hoppet och tron på, att man på det området kan lyckas med något. Så man sänker sina mål där och minskar allteftersom sina ansträngningar. Individen ger delvis eller helt upp, Läs mer…

Religionsfrihet – hit men inte längre

De skandinaviska folken lever på världens rand. Norr om Skandinavien finns bara Norra Ishavet — kyla, mörker, isande vindar, vindlande isar och död. Det har inte varit ofta någon gäst har knackat på dörren. När så har skett har gästen antingen anpassat sig till lokalbefolkningens seder och bruk, eller tröttnat och begett sig söderut igen. Läs mer…

Enhetsskolan är problemet, inte flumskolan

Enhetsskolan var namnet på den skolreform som hade föreslagits redan 1946 och som efter försöksverksamhet under 1950-talet så småningom mynnade ut i den mer eufemistiskt titulerade “grundskolan”. Grundskolan lanserades år 1962 med den nya läroplanen Lgr 62 och var införd i hela landet år 1972. Innan grundskolans införande hade Sverige haft ett parallellskolesystem där elever Läs mer…

Sverige som ett ideologiskt träsk!

Modernismen med dess grund i realism, förnuftstro stöttad av erfarenhet, individualism och marknadsekonomi är i dag – med ett tillfälligt undantag för marknadsekonomin – angripen i många dimensioner av socialismen i kulturmarxismens skepnad. På allt fler områden trängs individualism ut av kollektivism, och begränsningen av yttrandefriheten i Sverige genom politisk korrekthet är då en särskilt Läs mer…