Gästskribent

Varför välja libertarianism som livssyn 5-tänkande och känslor

Av gästskribent Dan Ahlmark, denna text är tidigare publicerad på Frihetsportalen 2020-02-05 När man talar om individer är det viktigt att uppmärksamma de ibland väldiga  skillnader, som finns mellan människor. Varje person har sina unika egenskaper och förutsättningar, som är eller bildar en potential till förmågor. Vissa är ärftliga och andra erhålls genom miljön eller Läs mer…

Varför välja Libertarianism som livssyn 4 – Några viktiga samhällsmål

Av gästskribent Dan Ahlmark, denna text är tidigare publicerad på Frihetsportalen 2020-01-18 Bland grundvärdena i libertarianismen är bland annat fyra viktiga för att förstå ideologins politiska slutsatser. Dessa gäller synen på: det mänskliga förnuftet, människans individuella värde och självständighet (individualism), rättvisa och medmänsklighet. Med tanke på hur socialister både tidigare men främst i dagens kulturmarxism Läs mer…

Varför välja Libertarianism som livssyn 3 – Hur bör man utvecklas?

Av gästskribent Dan Ahlmark, denna text är tidigare publicerad på Frihetsportalen 2020-01-12 Jag har i en artikel diskuterat de krafter, som driver människor med kulturmarxistiska ideal. Det gällde främst tre: två negativa (rädsla och skuld), och en positiv (godhet), medan den fjärde faktorn (hoppet) nog har mindre betydelse (1). Känslan av skuld dominerar för dessa Läs mer…

Varför välja Libertarianism som livssyn 2 – några huvudpunkter

Av gästskribent Dan Ahlmark, denna text är tidigare publicerad på Frihetsportalen 2020-01-12 Man tar i dagens samhälle en del risker och möter ständigt motstånd, ifall man hävdar individualistiska principer. Men det är inget intellektuellt skäl för att avstå att hävda individens rätt. Varför är det då egentligen så viktigt för människor att säga nej och Läs mer…

Varför välja Libertarianism som livssyn 1 – läget i Sverige

Av gästskribent Dan Ahlmark, denna text är tidigare publicerad på Frihetsportalen 2020-01-11 Vem är egentligen svensken? I en artikel redovisade jag några åsikter om den frågan tillsammans med min egen. Roland Huntford hade i sin bok från 60-talet (1) en intressant synpunkt, när han beskrev svenskar som medeltidsmänniskor. Skälet var, att människorna då visade ett Läs mer…

Tro och veta om klimatet

Den filosofiska frågan om tro och veta påverkar nu i hög grad dagens politiska beslut att tvinga fram ändring av hela samhället. Här avses att begreppen skiljs åt genom upprepning av verifierbara försök. Veta är att påstå att summan av två plus två är fyra, vilket kan verifieras genom försök. Tro är att påstå att Läs mer…

Svensk politik i klimatets skugga

  Den som vet att gasen CO2 är livets gas, som är grunden för allt levande på jorden, förstår rent instinktivt att denna gas inte kan förorsaka en klimatkatastrof. Att handskas med nuvarande allvarliga hysteri om förestående klimatkatastrof blir svårt om man inte godtar saklig information om livets gas. Sprider dessutom ekonomisk politiska världsomspännande krafter Läs mer…

Vetenskap, Staten och Verkligheten

Många är överens om att vetenskap i större utsträckning borde vägleda politiska beslut, men få vet egentligen vad vetenskap är. Även akademiker med fina titlar kan vara oinformerade på den punkten. Har du läst Vetenskapsfilosofi? En av de mest grundläggande principerna är att inte lita på andra människor. Den brukar inte uttryckas så frankt, delvis Läs mer…