Gästskribent

Bilden av slaveriet måste nyanseras

I Sverige försvann slaveriet helt under 1400-talet liksom i många andra länder i Europa. Livegenskap (bundenhet till ett markområde och arbetsplikt till ägaren) fortlevde dock i vissa och avslutades först under 1700-talet, eller som i Ryssland under 1800-talet. På andra kontinenter ej influerade av kristendomen, renässansen och upplysningen, fortsatte man dock att se slaveri som Läs mer…

Från den ena till den andra katastrofen

Dagens gästskribent är Bernd Stymer. Media älskar att rapportera om katastrofer. Ju mera elände desto utförligare och enklare strunt och pladder. Strunt och pladder skadar egentligen inte, men när de ersätter saklig och nödvändig information blir de farliga. Tidningar anger ofta med stolthet politiken som driver dem, liberal, socialdemokratisk o.s.v. och som läsaren kan förhålla Läs mer…

EN LIBERTARIANSK INVANDRINGSPOLITIK

Dan Ahlmark hörsammade uppmaningen att libertarianer var svaret skyldiga om hur de vill organisera invandringen i landet! (Se Fri Debatt 30/5) Många libertarianer har på grund av sin ideologis allmänna frihetsprincip förordat i stort sett fri invandring. Man har då märkligt nog förbisett, att en sådan politik gravt kolliderar med medborgarnas individuella rättigheter. Vid sådana Läs mer…

Politiska hädelser 3-POSTMODERNISMENS KUNSKAPSTEORI ÄR FELAKTIG, VILKET UNDERMINERAR KULTURMARXISMEN

Dagens gästskribent är Dan Ahlmark, denna text publicerades tidigare på Frihetsportalen 2020-05-20. . Den postmodernistiska kunskapsteorin säger, att människans sinnen inte kan skapa en tillfredsställande bild av verkligheten; denna kan inte uppfattas korrekt och definitivt. Man kan därför inte hävda, att något är sant och avgörande. Vår kunskap är tillfällig och otillförlitlig, och erfarenheter har Läs mer…

Om Konsten Att Tänka Med Rätt Huvud!

Dagens gästskribent heter Cecilia Halmljung. Hon läste Mats Jangdals inlägg Uppmanar sexarbetare till brott?  (publicerad 24 maj) och ger här sin syn på saken. I Sverige rasar åsikterna angående den ”kände tv-profilens” förehavanden i en lägenhet på Norrmalm i Stockholm. Undertecknad är inte direkt förtjust i åsikter om det inte finns någon insikt i det man Läs mer…

Politiska Hädelser 2 – orsakade av individens rätt till det egna livet

  Dagens gästskribent är Dan Ahlmark, denna text publicerades tidigare på Frihetsportalen 2020-05-07. ”ALLAS LIKA VÄRDE” BYGGER PÅ EN FELÖVERSÄTTNING, SOM SEDAN FYLLTS MED FALSKT INNEHÅLL Uttrycket Allas Lika Värde (ALV) har blivit ett argument i många sammanhang, och anklagelsen att man bryter mot tesen verkar fruktas av de flesta svenskar. Diskussioner avslutas ofta, när Läs mer…

Politiska Hädelser 1 – orsakade av individens rätt till det egna livet

Dagens gästskribent är Dan Ahlmark, denna text publicerades tidigare på Frihetsportalen 2020-05-01 FRIHET OCH DEMOKRATI Demokrati är en politisk metod att nå gemensamma beslut i samhället och är grundläggande och värdefull. Det viktiga är dock det värde demokratin tjänar: frihet, vilket är den viktigaste övergripande värderingen för medborgarna. Det är därför inte korrekt att tala Läs mer…

VEM ÄR EN GOD MÄNNISKA?

Denna text är tidigare publicerad på Frihetsportalen 2020-04-27. Angreppet på den västerländska civilisationen genom postmodernismen och dess samhälleliga uttryck: kulturmarxismen, är oerhört brett, konstant och fullkomligt hänsynslöst. Jag ska här bara behandla några etiska aspekter av den åskådningen – liksom något om traditionell moraluppfattning i Sverige – och jämföra med en libertariansk syn. I en Läs mer…