Visst sker klimatförändringar!

Visst sker klimatförändringar! 1

Dagens gästskribent är Bernd Stymer.

Till och med varje sekund som Jorden snurrar runt solen så som den gjort i miljarder år.
Men förändringarna har inget med mänskligt utsläpp av livets gas CO2 att göra. Den lögnen, att mänsklig verksamhet kan ändra klimatet, är spridd bland alla människor på Jorden. Det har alla de som vill underkasta mänskligheten under sig sett till med.
I vårt Sverige deltar hela makteliten mot betalning via skatt med liv och lust i försöket att underkasta det vanliga folket under sig för att kunna tvinga dem att godta en uppenbart tokig och farlig tanke om ett framtida ”grönt samhälle”. Denna svenska maktelit, politiker, tjänstemän, domare, media med SVT/SR i spetsen, uppgår till fler än 10 000 som lever gott på den skatt vi tvingas betala dem. Till det kommer alla infödda svenskar som genom historia och börd inte kan tänka sig att ifrågasätta makten och därför med mössan i hand och med nedböjt huvud i tanken står lydig kvar på kyrkbacken och godtar förtrycket som Guds gåva.

Vi som vet om lögnen är därmed en alldeles för liten skara som dessutom effektivt hindras från att informera våra lurade landsmän och kvinnor. Den härskande eliten vet mycket väl om att den ljuger och att det behövs så lite som en offentlig direktsänd debatt i SVT/SR för att avslöja lögnerna och därmed hota hela deras existens. Det gör dem livrädda så att de förbittrad bekämpar oss vetande med alla tänkbara medel, lagliga som olagliga. Hur kan annars förklaras att en vuxen, välutbildad domare i högsta rättsliga instans, i nyktert tillstånd, beslutar att tillåta att, lag bryts, att naturen skövlas för all framtid, att människor skadas till liv och lem, när han som grund för sin dom att tillåta vindvansinnet anger att de farliga maskinerna vindkraftverk ”medför en så stor samhällsnytta” att det ursäktar skadorna?

Hur i hela friden kan vi, som inte ljuger om klimat, kunna tvinga bort alla våra medborgare från kyrkbacken när de inte tillåts att se eller höra oss? Det är svårt. Men för vårt samvetes skull och för vår heder måste vi fortsätta att skrika ut vår varning.

Vi får inte ge upp att spotta på stenen.