Bedrägeriet mot befolkningen!

 

Bedrägeriet mot befolkningen! 1

Dagens gästskribent är Bernd Stymer.

När Reinfeldt 2009 hade bildat regering beslöt Sveriges Riksdag att Sveriges kärnkraft, en av de modernaste och effektivaste i världen, skulle stängas enligt beslut i Folkomröstningen 1980 och ersättas med världens äldsta och mest ineffektiva maskiner vindkraftverk. Samtidigt hade landet ett jätteöverskott på 78087 GWh som tillverkats utan kolkraft enligt Energimyndighetens data som inte behövdes och därför helt sonika kördes ned i backen. Bara detta överskott skulle ha räckt till att driva hela Stockholm Stads verksamhet på 682 GWh i hela 115 år. Vad tänkte riksdagens ledamöter om detta? Varför visste de inte? Vilken information om saken fick de av minister Maud Olofsson.

Kunde ledamöterna inte läsa i de båda lagarna som följde riksdagsbeslutet 2008/09:162 och proposition 2008/09:163 att Olofsson också ville rädda klimatet genom att, så står det, ersätta landets stora utsläpp av farliga CO2 från landets kolkraftverk? Visste ingen av ledamöterna att Sverige inte hade el från kolkraftverk?

Ingen av de 349 visste besked och protesterade. Eller var det så att tillräckligt många här såg en möjlighet med egna verk som ger arbetsfri inkomst och därför höll käft? Olofsson skapade en hel statlig myndighet Energimyndigheten för vindvansinnet vilken än i dag får årliga miljoner av en bedragen befolknings skatter, 345 miljoner i dag plus hundratals skattemiljoner dessutom. Olofsson lät sig inte heller hejdas av att vansinnet är förbjudet enligt lagen Miljöbalken vilket borde ha hejdat ledamöterna om de bara hade orkat läsa första tio radera i lagen. Hon hade svårare med EU-förbudet i Maskindirektivet men där bröt hon Sveriges Grundlag, Regeringsformen, med en befallning att säkerhetsbestämmelserna i Maskindirektivet inte fick ingå i landets rättsliga prövning av tillstånd för vindkraftverk. Det förnedrande för rättsstaten Sverige är att domstolarna lyder politiken, precis så som de gör i varje diktatur.

Att krämarna i EU tillät att någon stat struntar i deras lag är självklart då de inte tål att vindmaffian inte får stjäla vår skatt.

Och landets befolkning, som bevisligen har allt svårare att läsa innantill och förstå det lästa, gör inget annat än att huka sig för övermakten precis så som de har gjort sen urminnes tider. Demokratiseringen är alldeles för ung för att ge dem råg i ryggen att stå emot de övergrepp som den nya politiska eliten som fått makten, inte som förr av börd eller duglighet, utan bara för att lyda blint ett politiskt parti. Därefter är det fritt fram för dem att utsätta väljarna för rena trakasserier genom att lova guld och gröna skogar före valen men efter det strunta i dessa löften.

Inte ens dessa få rader ändrar något av väljarnas flathet eftersom de av politiken betalda medier aldrig publiceras.

Men såhär kan det väl ändå inte få fortsätta?