Svenska statens ödesdigra förändring

Svenska statens ödesdigra förändring 1

Fri Debatt publicerar en insändare av Bernd Stymer.

Inte ens staten Sveriges delning 1809 förändrade befolkningen villkor så som klimatbedrägeriet och invandringen nu gör. Om klimatbedrägeriet har jag tjatat sedan 2009 till ringa nytta, så därför handlar följande om ett folkutbyte som har till mål att avskaffa vår nyss skapade demokrati.

Sedan Birger Jarl på 1200 talet har vårt land Sverige byggts på lagen. Efter 800 år uttrycktes denna lag 1974 i Grundlagarna där Regeringsformen i vilken Statsskickets grunder anger att den offentliga makten utövas under lagarna som specificeras sedan. I över 800 år har Sveriges folk rättat sig efter dessa lagar för att kunna leva i endräkt och bilda en gemenskap, ett rike, trots att lagarnas innehåll ändrats i detaljer, där demokratiseringen efter Första Världskriget är den viktigaste. Men den ändringen har etthundra år senare lett till att den tidigare helt homogena befolkningen nu har ändrats så att mer än 35 % invånare är utlandsfödd eller är barn till utlandsfödda.

När det sedan tillåts att en mycket stor del av den främmande delen av befolkningen öppet får vägra följa gällande lag till förmån för Koranens lag, som i sin grund förbjuder själva demokratins tanke att medborgare med sin person som del i en majoritet är delaktig i alla samhällets beslut och som medborgaren därför rättar sig efter, skapas så ett inte bara farligt utan förödande hot mot det svenska samhället.

Faktum är att år 1953 var 500 personer muslimer men 2023 är de över en miljon.

Den som inte ser att det är ett folkutbyte saknar allt trovärdighet.

Att vara muslim är att vara skyldig att med hot om döden rätta sig efter lagen Koranen i vilken inte ett enda ord har fått ändras, inte ens översättas till andra språk, sedan över tusen år därför att guden Alah påstås gett araben Muhammed lagtexten.

Hur oerhört främmande och opassande Koranens lagar är i ett demokratiskt modernt samhälle, där lagen uttryckligen stadgar att man och kvinna är jämställda med lika rättigheter och skyldigheter, framgår t.ex av 2:223 i Koranen som i svensk översättning lyder; – Era hustrur är för er en åker, beträd därför er åker när och som ni vill. Är inte det en direkt uppmaning enligt svensk lag till våldtäkt?

Har inte förra årets våldsamheter mellan muslimer och polis visat att det muslimska samhället är berett till dödligt våld i hat för att förgöra det svenska samhället? Är inte dagens gangsterism med dödligt våld och hela explosionen av droghandeln en följd av att alldeles för många får leva hellre med det än att utbilda sig och klara sitt uppehälle med vanligt arbete? Drar inte denna arbetsskygga värld med sig även icke muslimska bekväma svenska ungdomar?

Sverige kommer att ha en muslimsk majoritets­befolkning år 2065 hävdar Tjeckiens premiärminister Andrej Babis. 20.3.2023 skriver Lars Åberg i Svenskan utan att nämna djävulen vid namn. – Hotet ligger på bordet -lynchmentaliteten i samhällsdebatten har beklagats så länge att den så småningom tagits för given. Dess ena flank finns i klankultur och gängkriminalitet, den andra i en armbågsegoism som lyder lagar och lyssnar till regler enbart om de gynnar egna intressen.

Lena Malmberg och Henrik Jönsson varnar på You Tube.

En bekant, muslim från staten Israel, kommenterade deras stora barnafödande med  –  vi kommer att kn…a ihjäl den politiska staten Israel.

Se SVT:s ständiga ”tycka-synd-om” -reportage med utlänningar som sökt sig till Sverige och som lever på skattebetalarnas pengar i form av barnbidrag och som GP också tycker synd om i den 9-barnsfamiljen där ingen arbetar.

Vilka andra bevis för att denna utveckling är ohållbar behövs för att alla blundande enfaldiga svenskar som tror sig vara goda när de inte vågar stå upp för att rädda staten trots att de bevittnat Påskupproret? Och Sveriges farligaste propagandakanal SVT/SR låter till och med en man i programmet Sverige möts påstå att vi svenskar måste godta att det lever folk här som hatar oss och vägrar lyda vår lag. Då skriker jag nej och åter nej. Dessa får fara åt hel… hem, men inte bo här och låta sig försörjas av oss

Blir det inbördeskrig kommer inga goda svenskar att våga strida för sin frihet men däremot alla invandrare från länder som vet vad muslimer ställer till med, juggar, kroater, syrianer, m.fl.

Själv vill jag slippa krig igen, men det blir synd om mina barnbarn om de inte flyttar till ett land som kan slåss och försvara sig som Finland.