Var är regeringskrisen?

Var är regeringskrisen? 1
Dagen gästinlägg är en mycket relevant fråga av Bernd Stymer!

Många tusen gav partiet SD sin röst i senaste valet därför att Elsa Widding hade godtagits som medlem. Alla trodde att partiet måste vara införstått med det som Widding klart och tydligt ständigt hävdade, att påståendet om att molekylen CO2 i Jordens atmosfär kan värma den till en katastrof för allt levande saknar vetenskapens stöd och därmed likställs med ren lögn.

Widdings åsikt är av största vikt då denna lögn är själva grunden bl.a. till den elkatastrof som drabbad varenda medborgare och skapad den inflation som nu plågar alla. Dessutom skall hela svenska samhället med hjälp av lögnen omskapas till ett s.k. grönt samhälle med medeltida barbariska förhållanden.

Sedan hände det uppskakande märkliga, inte att en riksdagsledamot från ett så litet struntparti att det helt saknar stöd i befolkningen offentligt förolämpar Widding med det grövsta och oförskämdaste påståendet att hon förnekat nazisternas judeutrotning, utan att hennes parti inte reagerade på det. För oss som inte är politiker är det förödande och alldeles omöjligt att någon i vår krets misshandlas utan att vi ingriper. Det ingreppet måste ske omedelbart och med största styrka. Att inte göra det är ohederligt och fäaktigt.

Denna ohederliga fäaktighet visas nu också i det faktum att avtalet mellan SD och regeringen, om att varje energislag hädanefter skall bära sina egna kostnader, inte gäller för regeringspartierna M, KD , L som trots avtal beslutar om att ge tillstånd för vindkraft till havs utan att bära egna kostnader. Med förskräckelse ser vi väljare hur politiker lovar ett före val men beslutar tvärt om efter det de fått festa med näringslivet som inte skyr några medel att berika sig på den utbredda klimatångesten.

Regeringen är fullständigt fängslad av lögnen om klimatkatastrofen och har inte på något sätt uppfyllt avtalet med SD när lagstödet, kvotplikt och elcertifikat, fortfarande gäller, när varje skattebetalare tvingas ge bidrag med 6 öre KWh förutom allt annat stöd för de rika med stora tak när de sätter upp solpaneler som ger alldeles onödig och oduglig el. Fortfarande slipper vindmaffian betala för vår reglerkraft och våra elnät.

Därför uppstår frågan, kan vi rösta på SD i framtiden?

För mig som ickepolitiker är det förvånande oskickligt att ett parti som kommit till makten på en enda fråga om invandring inte inser att nu, när alla andra partier ältar samma fråga, är det klokt att ägna sig åt det andra problemet som berör varje medborgare, klimatet.

Vad säger SD om detta? Åkesson? Kompisarna i partiet?

Allmänheten väntar på ett tillkännagivande.

B.Stymer