Inbördeskrig?

Inbördeskrig? 1

Dagens gästinlägg av Berndt Stymer.

När Sveriges regeringschef, moderaten, talade till ”nationen” lyste paniken och fullständiga hjälplösheten igenom. Att kalla in försvaret är bevis för krig. Han erkände inte med ett ord att han själv och hans parti moderaterna var medskyldiga till mördandet, medskyldig tillsammans med alla andra partier utom ett. Medskyldig i ännu högre grad, då de styrt landet så länge, är kroppsarbetarpartiet Sossarna. Medskyldiga är också alla de ”goda” svenskar som lever med devisen – sköt dig själv och skit i andra – och därmed aldrig vill eller törs säga ifrån när någon annan beter sig illa. Ett sätt att leva som måhända är nedärvt sedan trältiden.

Naturligtvis går det att stoppa kriget.

Inser man inte det så är det bara att lägga ned demokratin Sverige.

Alla de ”goda” har blundat så att klansamhällen nu drar ned övriga i kriget. Media med propagandamaskinen SVT/SR i spetsen behärskas helt av de ”goda” och trycker därmed ner alla vettiga försök till räddning.

Naturligtvis finns räddning.

Först måste hela polisens ledning sparkas därför att de inte kunnat stoppa olagligheterna och ersättas av folk som törs säga ifrån och som inte väljs efter partibok. Polisen skall arbeta för att sätta de kriminella i fängelse och inte för att bjuda dem på saft och bullar.

Sedan kan åtgärder som verkligen är kännbara för alla medborgare införas.

Utegångsförbud för alla under 18 år i vissa områden. De som trotsar skall gripas och omhändertas på platser där de fotograferas och identifieras. Därefter skall de hämtas av föräldrarna, inte bara släppas. Hämtar inte föräldrarna så stannar den omhändertagne i förvaret. Militär vaktar förvaret.

Lag måste ändras så att brott mot rigoröst föräldraansvar krävs med angivet straff för underlåtenhet.

Inget religiöst samfund får skattebidrag.

Ledare för religiösa samfund skall underteckna dokument om att religionsfrihet innebär att tro vad man vill men inte att göra vad man vill och regleras i svensk lag och ingen annanstans. De som vägrar undertecknandet skall om möjligt utvisas utan att medborgarskap utgör hinder.

Invandring kan endast ske om eget arbete är ordnat i förväg och invandraren har genomgått en kurs i svenska språket i förväg. Anhöriginvandring endast för familjemedlem när invandrarens försörjning genom eget arbete har konstaterats.

Asylbehov prövas under invandrarens vistelse i säkrade områden.

Detta kan vara en början som räddar Sverige men den kan bara genomföras om de blundade ”goda” inser nödvändigheten för dessa ändringar och inte bara gömmer sig bakom grundlagen som klansamhället uppenbart struntar i.

De ”goda” medierna kommer inte att öppna ögonen om de inte tvingas till det genom att tidningsstödet villkoras och det ”goda” träsket på statsfinansierade SVT/SR skärs ned till hälften med ny styrelse utan partibok.