Swexit

Swexit 1

Dagens gästskribent är medlem i Klassiskt Liberala Partiet.

Vad vet greken om älgjakt i Norrland?

Jag, precis som många andra medlemmar i KLP, anser att det finns ett par goda argument att lämna den europeiska unionen. Ska vi verkligen styras från dunkla sossiga styrelserum på Rue du Faubourg Saint-Honoré eller varför inte Tiergarten? Vi som folk skall ej styras från Moskva, men inte heller från Paris eller Berlin. Ska vi dra det ännu längre skall vi inte styras från London, Washington eller Moskva heller. Beijing är som ni vet inte heller ett alternativ. Kära medborgare, du skall styras med ditt medgivande från det lokala kommunhuset.

Eller från partiets partiprogram på sidan 6 (som jag starkt rekommenderar er att läsa) står det att läsa följande:

”vi [är] absolut motståndare till centraliserat överstatligt beslutsfattande och dyra byråkratiska kolosser. EU är en organisation som i stor utsträckning bidrar till att koncentrera mycket politisk makt hos en relativt liten grupp människor och bidrar till att undergräva enskilda länders suveränitet och självständighet samt medborgarnas demokratiska makt. EU är inte en bra organisation.”

Det är min övertygelse att KLP är det enda partiet i Sverige idag som är för ett starkare nationellt självbestämmande enligt principen om politisk separation och närhet till makten. SD har för länge sedan lämnat kravet att lämna EU och Vänsterpartiet har de ens haft en offentlig debatt om sitt närmande till ett vänsterliberalt EU som i grund och botten inte är vänster?

I denna fråga saknar Sverige och Svenskarna en seriös opposition som på riktigt kan förvalta denna åsiktsriktning som på djupet resonerar med Svenskarna. För precis som rubriken antyder, vet varken Greker eller byråkratpatrasket i Bryssel ett endaste skit om Svensk älgjakt. Jag och många väljare är verkligen inte bekväma med att lämna över makt till en liten klick som har sin egna agenda som går på tvärs med vårt nationella självbestämmande. Vi sade nej till djupare europeisk integration 2003 och vi säger nej nu!

Ifall vi ska ha en chans till en sund ekonomisk politik kan vi inte låta alla våra ekonomiska beslut tas av Fransoser eller Italienare i den Europeiska Centralbanken. Som dessutom bara tar beslut på grundval av vad som är bra för Tyskland. Att vi lämnade över vårt självbestämmande över vår energipolitik och dopar Tyskland med billig el varje vinter och höst trots att vi har ett överskott som vi är tvingade att exportera via EU-fördrag och liknande är den högsta nivån av trams. Är det verkligen våra politikers mening att en vanlig medborgare i Sverige ska bli fattigare bara för att gynna Tyska intressen? Vi som nation kan inte ta ansvar för deras havererade energipolitik, precis som inget annat land ska ta ansvar för våran egna havererade ekonomiska politik.

Det är dags att lämna in en ansökan om att lämna EU. Det borde ha gjorts för tio år sedan!