Hur löser vi Koldioxidkrisen?

Hur löser vi Koldioxidkrisen? 1

Dagens gästskribent är Bernd Stymer.

Klimatets hela atmosfär består av Kväve, N, 78,8 %, Syre, O, 20,95 % och 0,25% andra gaser av vilka koldioxiden CO2 utgör 0,04 %,

En försvinnande liten del, 0,04 % av atmosfären är Koldioxid, CO2, och bara en alla minsta del av denna lilla del påstås leda till klimatkatastrof, 36 miljarder ton som människan skapat av 41 120 miljarder ton CO2 i hela atmosfären. Så oerhörd tunn är den tråden som allt levande hänger på. Och denna tunna tråd försöker alldeles för många och mäktiga människor skära av med lögnen att de kan förhindrar en klimatkatastrof. Den lögnen är farlig trots att den är så urbota dum att alla de som klarat grundskolan borde inse det och inte låta sig skrämmas, men farlig även av det faktum att de som vet det trots det ständigt upprepar den, politiker, professorer, media och som tillåts tjäna skattepengar på att sprida den. Det är vår tids klassiska exempel på förräderi för 30 silverpenningar.

Vetenskap lär oss, eller borde ha lärt oss, att all CO2 i atmosfären skapats genom inandning av luften vars del syre, O, förbrukas i själva livsprocessen, rörelse, tankeverksamhet, allt liv, och att resten N och CO2 tillsammans med de ingående små gasdelarna åker ut med utandningen där de åter inandas, skapar mer CO2 och åker ut igen i ett ständigt kretslopp. All CO2 skapar så med hjälp av solstrålar i fotosyntesen det syre O som är nödvändigt för livet. Utan CO2 inget O och inget liv. Detta är den tunna tråden som livet hänger på. Kapar människan den livets tråd genom att ta bort CO2 ur kretsloppet och stoppa ned gasen i berggrunden, mördar de själva livet. Men ett sug efter makt över andra är ett sjukligt tvång för dessa bedragare som bara botas med att människor inte väljer eller lyder dem.

Förstår du läsare ovanstående?

Om inte, sök läkarhjälp för det gäller livet.

Förstår du men tillåter förräderiet ändå, bli åter träl som förr.

Förstår du och vill akta din frihet så måste du våga försvara dig.

Hur?

Köp inget från förrädarna.

Välj inte politiska förrädare.

Motsätt dig alla beslut som härrör från lögnerna om den nya ”gröna” omställningen.

Lär dina barn sanningen om liv.

Se till att alla de tusentals förrädare som får betalt av skattemedel får sparken.

Se till att media slutar att tjata om CO2:s klimatkris.

Se till att skattefinansierat SVT/SR halveras och att nuvarande ledning sparkas.

 

Det finns att göra som du ser.