Koldioxid, del 2

Koldioxid, del 2 1

Dagens gästskribent är Bernd Stymer, detta är den andra och sista inlägget om koldioxid. Den första delen publicerades igår söndag.

När det gäller fakta om klimatet så finns det inga exakta uppgifter därför att klimatet är så alltomfattande, består av så oerhört många delar. Jordens hela klimat kan därför inte studeras samtidigt, bara delarna för sig. Fakta som t.ex. solens uppgång på en exakt plats kan noteras lika exakt som att två plus två blir fyra, men att lika exakt mäta temperaturen på jordens oceaner är omöjligt, lika omöjligt som att exakt ange andelen CO2 i hela atmosfären, eller temperaturen för ett stort område.

Viss politik utnyttjar denna brist på exakthet för att skrämma till underkastelse och lydnad hela befolkningen som den lever på genom att påstå att en mycket liten del av atmosfären, en gas som inte syns och inte luktar, att just den som ingen märker, skall befolkningen räddas ifrån till ett framtida grönt fruktansvärt samhälle. Befolkningen har svårt att värja sig mot detta diffusa förtryck. Lever dessutom den allra största delen av Jordens folk i diktaturer, har de ingen chans att göra det.

Hur mycket CO2 finns?

Havet innehåller cirka 37 400 miljarder ton kol i form av koldioxid, landmassor innehåller cirka 3 000 miljarder ton, medan atmosfären innehåller cirka 720 miljarder ton. För närvarande (april 2022) utgör koldioxidhalten omkring 420 ppm, delar av miljonen, av atmosfärens volym. Det är 41 120  miljarder ton CO2 i Jordens atmosfär.

Var kommer allt CO2 ifrån?

Allt Koldioxid, CO2, har bildats genom andning hos alla aeroba organismer (växter, djur, svampar och många mikroorganismer). I kroppen är CO2 en restprodukt som bildas vid cellandningen av syre, O, och lämnar kroppen med utandningsluften som innehåller ungefär 4 procent koldioxid. Syre, O, är ett av de vanligast förekommande ämnena på jorden. Atmosfären innehåller ungefär 21 % syrgas, och syrgasen är den enda gasen i luften som kroppen faktiskt använder.

Hur mycket CO2 skapar människans verksamhet?

Det anges ofta i politiskt syfte för att skrämmas, men vad avser siffran som anges av  Globalis ”Världens koldioxidutsläpp totalt för mänskligt verksamhet” till 36 miljarder ton år 2020? Bara mänsklig verksamhet? Ingår skogsskövlingen, utfiskningen, utandningen m.m.? Så lite som 36 av 41 120 miljarder ton CO2 beror på mänsklig verksamhet, en av 1142 delar CO2 i atmosfären, vilket är farligt lite. Kina med 140 gånger så stor folkmängd som Sverige skapar 332 gånger mera CO2 och mera än 180 av FN:s 193 stater skapar tillsammans

Hur mycket CO2 skapar människans utandning?

Koldioxid bildas genom andning hos alla växter, djur, svampar och många mikroorganismer. Med hjälp av fotosyntesen omvandlar växterna koldioxid till syre, vatten och sockerarter. Inandningen omvandlar syret, O, till CO2 i utandningen.

För jordens befolkning 7 000 000 000 är andelen 3 144 960 ton per år andningsutsläpp av CO2. För Sveriges befolkning är andelen 4 555 ton CO2 per år genom andning.

Slutsats

CO2 i atmosfären anges nu till 440 ppm, parts per miljon, vilket är för lite för att föda en växande befolkning. Den dubbla mängden behövs för det.

CO2 kan inte värma jordens atmosfär till katastrof.

Finns fel ovan?

Skriv till valab@helgaro-liv.se

Kopiera. Diskutera med vänner, barnen.