Innanruttna Sverige

Innanruttna Sverige 1Dagens gästskribent är Berndt Stymer

Folk i vårt land Sverige har efter årtusendens generationer beslutat att land skall med lag byggas, vilket innebär att umgänget bland folket regleras av lag, SFS, svensk författningssamling, som efter 1923 jämställer kvinnor och mäns rättigheter och skyldigheter. Så fastslår svensk lag att man får tro och tänka vad man vill men inte göra vad man vill, oavsett om man är man eller kvinna. Inget undantag anges för att t.ex. bränna böcker. Det brukar kallas att i Sverige är män och kvinnor jämställda, men det betyder inte att män och kvinnor är jämlika och samma biologiska människor.

Svenska befolkningens nyss erhållna politiska jämställdhet hotas nu av hundratusentals invandrade troende muslimer som genom sin tro tvingas till underkastelse under Islam enligt Koranen och som uttryckligen motsätter sig svensk demokrati. Den boken fastslår sedan över tusen år att män är överställda kvinnor så att de får bruka dem som en åker när de har lust till det.

Det s.k. Nya Kalifatet i Mellanöstern visade tidigt hela världen hur islamister mördade och våldtog hundratusentals genom att utföra de gräsligheter som Koranen befallde – ”Döda de otrogna, Gör krig mot de otrogna, Stympa och korsfäst de otrogna, Straffa de otrogna med kläder av eld, hakade järnrör, kokande vatten, smält deras hud och bukar, Terrorisera och halshugg dem som tror på skrifter andra än Koranen”. Med dessa gudens ord om mord och våldtäckt till skillnad mot andra religioner som uppmanar till kärlek människor emellan, erövrade Islam många länder på kort tid. Nu är det Sverige som skall erövras och hur det skall göras visas nu av islamisterna i terrorgruppen Hamas. Svensk media vågar inte visa bilder på de vettlösa gräsligheter som nu utförs i islams namn men CNN visar i närbild mördade spädbarn samtidigt som mördarna 13.10.2023 utlyste Global jihad som tvingar alla rättroende muslimer i hela världen att delta i mördandet vilket firas av muslimer i hela Europa.

Att även kulturella människor lätt kan förvandlas till vettlösa mördare såg vi nyss när tyskar förvandlades av stollig nazism och först krossades med världskrig av folk som satte hårt mot hårt när inget annat hjälpte.

Genom turen att slippa två världskrig har den svenska befolkningen lyfts ur fattigdom och elände vilket har missbrukats av politiska partier som hävdar sin egen förträfflighet och skicklighet som grund för välståndet. När nu det nyss införda svenska styrelsesättet, med ansvarslösa partivalda och inte folkvalda företrädare, visar sig oförmöget att sätt hårt mot hårt, framgår det med all tydlighet att dessa partivalda fegt har kapitulerat för islamisters övervåld. De har av bekvämt missförstånd skapat ett samhälle där ingen tvingas följa lagar och regler så att t.ex. mördare inte kan straffas bara därför att de är unga. De bekväma partivalda har fullständigt stöd av alla hundratusentals medborgare som också av samma bekvämlighet fegt blundar men trots det får styra debatten och politiken. Sekten Muslimska Brödraskapet har med sin strategi att infiltrera politiska partier lyckats påverka det stora partiet sosseriet och Svenska Kyrkan och genom dem fått hundratals miljoner skattepengar som ger makt att påverka hela vårt svenska samhälle. Oärliga politiker tillsammans med en oärlig svensk kyrka ljuger friskt om Islams hot i propagandamaskinen SvT/SR när de påstår att Islam berikar vårt samhälle och samtidigt ger befolkningens skattepengar till ylande kvinnoförtryckare.

Så kommer den svenska demokratin att gå under om vi inte får bort det här innanruttna

Om inte…….

Vaddå?