Skitstaten Sverige

Skitstaten Sverige 1

Dagens gästskribent är Bernd Stymer
Fy fan vilken skitstat ni politiker gjort av Sverige sedan 1950.

Den naturliga sammanhållningen i staten skapad bl.a. i lumpen avskaffade blekfisen Reinfeldt (M) samtidigt som Maud Olfsson (C) avskaffade Grundlagen när hon befallde domarkåren att strunta i lag och tillåta att hela landet skövlades med vindkraftverk.

Jag såg själv de långa rader av svenska försvarets materiel på ett fält i Norrköping, som väntade på att den engelska skojaren som köpt hela rasket för en spottstyver skulle komma och hämta det.
Jag fick inte köpa en av de hundratals traktorer som vi tolkade efter i lumpen. Visst blev vi infanterister utbildade till kanonmat, men det var inte vitsen med lumpen, utan det gick ut på att alla oavsett förmåga var en del av en viktig gemenskap.

Nu har den gemenskapen ersatts av främmande klaner och gangstergäng.
Nu, när vi aldrig mera kommer att kunna återskapa det som stals och slumpades bort, skall vi efter 200 år åter vara med och slåss.
I Nato utan vidare diskussion därför att sosseriet ville dölja sitt sabotage av Sverige med att skrämmas med ryssen. Slåss med vad? Med bortklemade ungar som bröt ihop och skickades hem när någon skrek en order åt dem?

Dagens politiker är så okunniga, för att inte säga korkade, så de vet inte att staten Sverige var för fattig för att vara med i världskrigen på 1900 talet och därför lade sig platt för fiender, men tack vare det blev en av de rikaste staterna.
Men nu skall vi vara med och slåss utan ett försvar. Den idiotin passar bra in i dagens svenska politik där medierna får våra skattepengar för att lobba för ett befolkningsutbyte som med matematisk sannolikhet gör staten muslimsk 2047 om den befolkningens tillväxt inte stoppas.

Att ersätta vår Grundlag kommer att gå lätt. Se hur medierna ständigt tar avstånd från att försvara yttrandefriheten och trumpetar ut missnöje när någon stolle bränner lagtexten Koranen. Medierna gottar sig i hur männen i muslimska diktaturer får spader när någon ifrågasätter deras i koranen garanterade makt över varje kvinna som kan brukas som en åker om mannen vill.

I skitstatens skolor har de kommande generationerna drillats att vara dumma, att inte kunna läsa och skriva, men att tro att jorden kommer att gå under om de inte lyder politikernas flum om klimat, inte godtar att deras gröna samhälle blir en diktatur av Medeltida svältmodell.

I skitstaten finns ingen äganderätt fastän den är garanterad i lagen. Se på hur den välsignade Allemansrätten missbrukas när ägaren till skogen måste tåla att andra får utnyttja det ägda för att berika sig själv med slavarbetare från utlandet som roffar ägarens bär för att säljas.

I skitstaten äger ingen sin egen mark därför att en lag från 1600-talet bestämt att staten äger allt under en meters djup och låter varje bidragssnyltare borra efter rikedomar även i din trädgård.

I skitstaten kan medborgarna aldrig veta vad som gäller enligt lag därför att domare med s.k. förarbeten alltid kan hänvisa till att medborgaren har fel.

I skitstaten väljs politiker inte av folket utan av partiet som har frihet att utse vilka stollar som helst att vara ledamot som därmed belönas med fri tillgång till medborgarnas skattemedel. O.s.v.

Jag slipper uppleva 2047, men ni unga stackare?

Kommer ni att orka hejda förfallet?

Orkar ni ändra samhället så att allt som medborgare skattebetalar skall styras av era valda representanter; förstatliga skola, järnväg, elen, sjukvården, ta bort vinstkravet för alla statliga bolag och myndigheter, o.s.v.

Orkar ni ändra valsystemet till enmansvalkretsar där befolkningen väljer personer de litar på?

Orkar ni ändra rättsuppfattning så att lagens bokstav gäller och inte förarbeten?

Fan trot.

Bättre är väl att ni stackare lär er att slå pannan i marken och lyfta baken som muslimer.