Allmänt

Var Glad!

Eftersom det uppenbarligen är så att svensken under de rådande omständigheterna behöver hållas på gott humör presenterar vissa kvällstidningar så kallade positiva nyheter. Fri Debatt drar givetvis sitt strå till stacken i akt och mening att skicka uppmuntrande signaler till det under press satta samhället, såväl det ordinära som det civila! Nu behöver ju inte Läs mer…

Gränsöverskridande Samarbete

Svenska Klassiskt liberala partiet meddelar följande i ett pressmeddelande! Svenska Klassiskt liberala partiet uppgår som lokalavdelning i norska Liberalisterna. Genom detta sammangående hoppas båda partierna kunna dra nytta av synergieffekter för den frihetliga saken i de nordiska broderländerna. Eftersom båda partierna i nuläget är relativt små och okända hoppas vi kunna samordna respektive kansli-, media- Läs mer…

Vikten av att ha en rishög

Människan har alltid samlats kring elden. Ljus, värme, skydd mot rovdjur och en känsla av gemyt och samhörighet uppstår när man samlas runt den sprakande, värmande brasan. I dessa moderna tider av fjärrvärme, återvinningscentraler och lägenhetsboende i betonggetton har vi förlorat lite av detta och därför vill jag slå ett slag för rishögen. Rishögen anläggs Läs mer…

Virala Funderingar

För dem av oss, kära läsare, som understundom tittar på tv-programmet Cops är termen compliance inte helt okänd. Vanligtvis är det en något överviktig och anfådd amerikansk polis som yttrar “bad compliance” efter att hen jagat ifatt kriminaldåren till fots. Vad den goda polisen då menar är att den nu i laga ordning nedbrottade och Läs mer…

Garanterat Virusfritt!

Får man vara glad i dessa dystra tider? Är det ens tillrådligt att peka ut för mänskligheten positiva tilldragelser när undergången synes stå för dörren? Jag gör ett försök och ger mig ut på en optimistisk samtidsspaning! Först av allt noteras att Indiens president bidragit till att förbättra sitt lands gen-pool. Han vägrade att benåda Läs mer…

Viruspandemi eller informationspandemi?

Det finns annat som sker än de som synes ske. Media, både alternativ och medströms verkar helt upptagen med corona. Då finns risken att man missar andra viktiga skeenden i samtiden.   Medicinskt innebär corona ingen stor risk på samhällsnivå. För några av de drabbade individerna, visst, men på samhällsnivå inte alls. Av de över Läs mer…

PREPPA!

Det kommer rapporter från mina kunskapare i verkligheten, d.v.s. det som existerar och pågår utanför min egen snäva bubbla av politiskt subversiv verksamhet längst ut i högermörkret och dagliga pendlingsresor till arbetet medelst tåg, att folk börjat preparera sig för den stundande undergången av civilisationen såsom vi känner den. När jag tänker efter har doften Läs mer…

Tillståndet i Riket, mars 2020

Undersåtarna i Sverige har fått ännu en pusselbit att lägga i den stora gåtan om hur skjutningar, bombdåd och rån kan förklaras. Enligt allas vår käre ledare och ljus i det stora nordiska mörkret, statsminister Stefan Löfven, kan gåtans förklaring ligga i de omfattande (?) skattesänkningar som hans företrädare på posten genomförde. Om inte annat Läs mer…