Vart tog Valsedlarna Vägen?

Vart tog Valsedlarna Vägen? 1

En sak som man bör fundera över är följande: vart tog valsedlarna för Klassiskt liberala partiet vägen?

Mycket ont kan man ju säga om oss då vi tillhör den riktigt extrema högern i Sverige. Vår målsättning är i princip att på aggressivast möjliga sätt lämna medborgarna ifred.
Under vägen till makten att i princip kunna be statsmakterna flyga och fara ur människors liv är vi dessutom redo att ta till vilka fulknep som helst. Exempelvis att ställa upp i ”allmänna och fria” val.

Sagt och gjort, vi utsåg två personer att sköta ruljangsen och valsedlar beställdes. För att riktigt vara på den säkra sidan beställde vi efter en mindre partiintern kris om riksdagssedlarna.
Undertecknad, som i ett anfall av högmod åtog sig att distribuera valsedlarna till kommun och region, mottog också kommunvalsedlarna för vidare utskick i landet.
Men vad hände med region och riksdag? De är spårlöst försvunna!

Efter kontakt med länsstyrelsen där beställningen effektuerats mottog jag ett e-brev där det står följande: ”Tryckeriet har tryckt om och skickat alla valsedlar igen i tisdags. Kolla med dina patritkamrater om de fått leverans. Det hade blivit ett inmatningsfel gällande personvalsedlarna och partivalsedlarna har försvunnit ner i Post Nords svarta hål.
Men nu ska de vara påväg.
Hör av dig igen om de inte kommit fram på måndag.”

Att ansvarig tjänsteman har varit lätt stressad kan vi sluta oss till genom ordet att ordet ”partikamrater” är felstavat. Över den personen vilar ingen skugga.
Att man begått ett ”inmatningsfel” är givetvis värre. Men det värsta är att en statstjänsteman uttrycker följande: ”partivalsedlarna har försvunnit ner i Post Nords svarta hål.”

Vi ska komma ihåg ett mycket viktigt förhållande, Postnord ägs till 60 procent av den svenska staten. Resten står den danska staten för.
Vi tar det igen. Postnord ägs till 60 procent av den svenska staten. Resten står den danska staten för.

En mycket rimlig fråga är hur allvarligt detta ”publika aktiebolag” tar på sin uppgift att befordra brev och paket?
Särskilt gäller det när vi talar om den så kallade demokratins fundamentala funktioner som ”allmänna och fria val”!
Finns det anledning att resa tvivel om att de som arbetar på Post Nord hanterar verksamheten affärsmässigt? Har det ”publika aktiebolaget” drabbats av det som plågar resten av statsförvaltningen, nämligen aktivistiska tjänstehen som saboterar valrörelsen för enligt dem misshagliga politiska partier?
Eller är det helt enkelt så att man fullständigt skiter i sina åtaganden?

Jag konstaterar att det vid denna artikels pressläggning är lördag eftermiddag. Vi har fortfarande inte mottagit något meddelande om att valsedlarna har kommit fram till utlämningsställena.

I egenskap av ordförande för Klassiskt liberala partiet har jag kontaktat partiets jurist för att utkräva svar från Postnord om vad som hänt samt en offentlig skriftlig ursäkt.
Postnords styrelseordförande Christian W. Jansson och VD Annemarie Gardshol har onekligen en del att förklara!