Valfusket i Sverige

Valfusket i Sverige 1

Ja, du läste rätt! Jag påstår att systemet är kraftigt riggat för S främst naturligtvis och i andra hand M. Representationen i Riksdagen speglar inte folkets vilja, den speglar endast riksdagspartiernas arbete med att besätta kammaren. Var ska vi börja?

Presstödet
Detta motiverades från början med att de lokala tidningarna stödde den lokala politiken. Skulle tidningarna gå omkull efter TVs inträde på scenen skulle den politiska utarmning bli för stor. Så presstödet blev ett förtäckt partistöd till de etablerade partierna.

Partistödet
Behöver jag skriva mer? Det är klart att med kontantersättning till partierna efter deras röstetal så är systemet riggat att alltid producera samma partier i samma proportioner vid köttgrytorna, de beslutande församlingarna.

Riksdagsspärren
Den är på 4% för att komma in. Det håller många partier borta. Väljarna anser det vara en bortkastad röst att rösta på något parti som inte kommer, även om det är just det partiet man vill se i riksdagen. Det är något som gör politiken i Sverige onödigt konservativ och rigid. Låst i sina positioner är ingen överdrift.

Utjämningsmandaten
Är också en sån där sak som gynnar de mindre partierna i riksdagen. Vilket i sin tur skapar låsningar när partier med udda och oönskade lösningar övar utpressning på de regeringsbildande.

Vallokalerna
På många håll glömmer eller rent av vägrar personalen i vallokalerna att lägga ut valsedlar för partier de inte gillar.

Utlandsrösterna
Socialisterna vet att svenskar bosatta i utlandet i högre grad röstar borgerligt än vänster. Därför begränsar de möjligheterna i populära länder som Spanien för svenska att rösta, till och med i strid med grundlagen.

Valsedlarna
Enligt vallagen är det endast de partierna som erhållit 1% eller mer i något av de senaste valen till kommun, region, riksdag eller EU som får sina valsedlar centralt distribuerade. Det vill säga att de partier som har partistödspengar och sannolikt ett stort antal frivilliga som kan sköta distributionen, slipper detta åtagande helt och hållet. Riktigt små partier har inte en chans att få sina sedlar till alla vallokaler.
En ändring som skulle åtgärda detta vore om endast en valsedel, med alla kandidater från alla partier, användes. Så gör man i många länder, så man vet att det fungerar. En övergång till digitalt röstande via dator eller mobiltelefon skulle ge motsvarande utjämning av villkoren för alla partier.

Ombuden
Det har flera gånger konstaterats och även dömts till ansvar i domstol, ombud och ”hjälpredor” på exempelvis äldreboende röstat på socialdemokraterna, trots att den boende själv aldrig någonsin röstat på dessa. I andra fall har endast S valedlar funnits att tillgå, etc.

Rösträknarna
Det är inte vilka som röstar som räknas, det är de som räknar rösterna, lär Stalin ha sagt. Jag kan inte svära på att det fuskas vid rösträkningen i Sverige, men det såg väldigt illa ut i senaste valet när valmyndighetens dator gick ner och när den återkom hade resultatet förändrats påtagligt. Valsedlar i papper och registrering av väljarna i varje enskild vallokal gör att resultatet åtminstone i teorin kan kontrolleras i efterhand. Med elektronisk röstning, som på många sätt skulle vara önskvärt, måste man kunna garantera att de frågetecken som rests kring Dominions rösträkningsmaskiner inte finns kvar.

Public Service
Att de flesta journalister är vänster är väl känt. Att de är det på Public Service och att PS har störst budget ur skattebetalarnas fickor och dessutom är dominerande nyhetskanal är minst sagt problematiskt. Tillsammans med de andra frågorna som måste åtgärdas måste troligen PS läggas ner eller bantas till Anslagstavlans storlek.

Akademia
Såväl forskning som högre utbildning är idag till klart övervägande del finansierat via skatter. Pengar som regerande politiker delar ut. Att det ger en bias i såväl forskningens inriktning som information till både studenter och allmänhet är en självklarhet och mycket tydligt. Hur ska man få bukt med denna osaklighet utan att privatisera och avskaffa de statliga studielånen?

Opinionsinstituten
Ställer sina frågor på ett sätt som i de flesta fall får det att se ut som om inte bara de svarsalternativ som står till buds, utan även de alternativ som står till buds i verkligheten är att rösta på samma gäng som redan har makten. Ska man tvinga dem att fråga på annat sätt, eller kan man hoppas på en självsanering i branschen?

LO
Ger pengar till sossarna, dessutom bidrar de med en mängd valarbete som S inte behöver betala för. Detta är en obalans i systemet som gör rättvisa förutsättningar omöjligt. S och LO kräver ofta lika utfall i livet för alla människor oavsett bakgrund med familjeresurser eller egen ansträngning. Varför gäller inte det i valrörelserna?