En Förbehållslös Ursäkt!

En Förbehållslös Ursäkt! 1

Tidigare denna vecka kom det till min kännedom att en av Klassiskt liberala partiets riksdagskandidater uttryckt hot på Twitter.

Hoten riktades mot barnen till en person som liksom jag kan sägas stå långt ut till höger i det politiska fältet. Den som uttalar sådana hot har inget att hämta hos Klp. Självklart ska vi göra allt som står i vår makt för att avföra honom från riksdagslistan, processen för att avsluta hans medlemskap i partiet har redan inletts.

Klassiskt liberala partiet hedrar NAP (Non-aggressionsprincipen) – ett etiskt ställningstagande som innebär att aggressioner som våld, tvång eller hot om att använda våld eller tvång är fel.
För varje person som är medlem av partiet ska detta vara en absolut grundläggande princip, liksom principen att vi lämnar varandras barn och andra släktningar utanför debatten.

Vad som händer när man inte förstår NAP har vi alltför väl fått kännedom om under de senaste åren. Klassiskt liberala partiet har ingen anledning att bidra till den samhällsutvecklingen. Primitiva klanaggresioner hör lika lite hemma i en västerländsk civilisation som att uttala hot mot barnen till debattörer vars åsikter man inte håller med om.

Som ordförande för Klassiskt liberala partiet kan jag bara förbehållslöst be om ursäkt och konstatera att uttalandet som gjorts absolut inte speglar hur vi vill att debatten ska föras.

Magnus Jönsson
Ordförande Klassiskt liberala partiet