Magnus Jönsson

Rösträtten!

Med knappt 2 år (?) kvar till nästa val är det dags att på allvar börja fundera över vad det är som inte fungerar i det svenska politiska systemet. Är det politikerna som bär hela skulden? I Sveriges Riksdag har vi för närvarande åtta partier, två stycken i regeringsställning i kraft av ett maktavtal med Läs mer…

Vintertid och Handelskrig

Det lackar mot vintertid och möjligen handelskrig. SÄPO och MUST har nämligen sist och slutligen satt ner foten och önskar kinesiska Huawei bort från det svenska mobilnätet. Intet nytt får köpas in till vårt 5G-nät. All befintlig teknologi som driver nuvarande nät måste ovillkorligen bort senast 2025. Till och med Sveriges digitaliseringsgeneral, statsrådet Ygeman, är Läs mer…

Angered och Tensta bör bli Fristater

Med små och hittills ganska stapplande steg vinglar ett av mina favoritprojekt vidare i Sverige. Tyvärr går det att ifrågasätta initiativtagarnas bakomliggande motiv och framtida syfte med sina handlingar. Jag talar givetvis om försöken att i Angered och Tensta frigöra sig från statens våldsmonopol. Märkligt nog är det även relativt tyst bland våra väluppfostrade styvsyskon Läs mer…

Requiesce in pace

I juli dog min pappa. För en vecka sedan uppfyllde vi med gemensamma krafter hans sista vilja och spred askan i havet utanför hans födelsestad. Återstår då att slutföra bouppteckning och enligt konstens alla regler deklarera dödsboet, dela ut arvet och slutligen avveckla ett liv. Min far var inte en helt okontroversiell människa. Som politiskt Läs mer…

Ecce Homo

I reklamfinansierad television sänder man ett program som avhandlar insolvens. Vad jag förstår går det ut på att människor på obestånd med handfast pedagogik, samt i vissa fall en del gråt och gny, får hjälp att vända på skutan och ta sig upp ur skuldträsket. Jag kan tänka mig att en del av beser eländigheterna Läs mer…

Inte gration och kriminalitet

Emerich Roth, förintelseöverlevare och mångårig föreläsare, skriver i SvD och konstaterar att en genomgående problem för unga kriminella män är avsaknaden av en god relation till pappan. “Antingen är pappan död eller förlupen eller så är han en försupen våldsverkare”, för att citera Emerich Roth. I sak har jag inget att invända mot den analysen. Läs mer…

Tillståndet i Riket, oktober 2020

För en utomstående betraktare kan tillståndet i riket synas skakigt. Den som exempelvis förlitar sig på poliskåren kan konstatera att knäböjande konstaplar enbart åsidosatt sina skyldigheter om opartiskhet och riskerat att rubba tilltron till polisväsendet. Turligt nog är detta att betrakta som en ringa förseelse! För en lekman som undertecknad låter det allvarligt att åsidosätta Läs mer…

Supreme Court och SSBR

Tanken med en dömande makt, en riktigt ordentlig Supreme Court, som uttolkar grundlagarna och balanserar en presidents exekutiva makt och parlamentets lagstiftande är givetvis lysande i all sin enkelhet. Jämför man det svenska systemet är USA:s ljusår bättre. Men självklart är varje system underkastat vissa uppenbara brister. I USA är det exempelvis upplagt för problem Läs mer…