Ideologi

En ny vision för Sverige kräver ett “vi”

Ett lands identitet kan vila på kulturella preferenser, gemensam historia eller en välformulerad idé. USA är ett praktexempel på ett land som byggdes på tanken om frihet, jämlikhet och framgång. Migranter från Europa fann möjligheter till rikedom och personlig utveckling på andra sidan Atlanten, och man enades kring denna framgångsidé. Även om det bara är Läs mer…

Ny Vision för Sverige

En ny vision för vårt lilla land långt uppe i norr måste, ur ett klassiskt liberalt perspektiv, börja byggas på exportindustrin. Så är det nämligen, också för dem som endast önskar en nattväktarstat eller något annat, att pengarna måste komma någonstans ifrån. Sannolikheten för att vi kommer överleva på glatt mod och fri tillgång till Läs mer…

Tillståndet i Riket januari 2020

För Socialdemokraterna, fordom ett s.k. arbetarparti, blev december 2019 spiken i kistan. Stora stygga vargen, Sverigedemokraterna, börjar nafsa den alltmer vilsna skocken får allvarligt i bakhasorna! Inte heller Moderaterna har någon anledning att jubla. I SvD/Sifos decembermätning fick M 7 procentenheter lägre än SD! Sist Moderaterna kom på tredje plats i en opinionsmätning var när Läs mer…

Utrotningsrebellerna får gärna självsanera!

Två saker slår mig när jag läser om Extinction rebellion. Nämligen att dom stackarna verkar ha mycket ångest och att vi bör uppmuntra deras hungerstrejker för klimatet. Men en sak i taget, låt oss börja med att konstatera hur otroligt kreativa människorna som befolkar denna vänsteristiska sekt verkar vara. Åtminstone enligt egen utsago. En 38-årig Läs mer…

Vad tycker libertarianska filosofer om invandring?

Migrationen är förmodligen den viktigaste frågan just nu. Det är något som alla diskuterar och har åsikter om, men vad tyckte egentligen de libertarianska tänkarna om saken? Någon enighet finns inte i frågan. Man kan grovt sett dela upp dem i två läger, de som är mer skeptiska gentemot tanken om öppna gränser, här hamnar Läs mer…

Narrativet om individualismen

På svenska ledarsidor har under det gångna året spridits narrativet om att svenskarna är ett av världens mest individualistiska folk. Det har förvånat mig flera gånger, för jag ser svenskarna som mer kollektivistiska än de flesta andra folk. Lagsport Jag erkänner villigt och glatt jag måste räknas som individualist. Ändå har jag fungerat bra i Läs mer…

God Jul!

Eftersom undertecknad under morgondagen (tillfälligtvis) kommer krypa fram ur den rökiga källarlokal, där jag vanligtvis framlever mitt liv med att framställa klassiskt liberal propaganda i form av julkalendrar och texter på Fri Debatt, för att fira jul, passar jag på tillfället att önska våra läsare en god sådan i förskott. Under senare år har det Läs mer…

Öppna Gränser är som Fri Sprit Och Bredare Trottoarer

Det ständiga spörsmålet om gränsernas öppenhet är extra intressant att fundera på såhär i juletid. Högtiden anses ju, med viss rätt, falla tillbaka på ett slags kristet kärleksbudskap. Sålunda skall man vara god, glad och givmild. Och något godare och mer givmilt än att ge skydd åt världens förtryckta massor får man leta efter! Fast Läs mer…