Klimatångesten…

Klimatångesten… 1

I en av de så kallade debatterna så ställde sig tydligen en Gretaklon upp och började gråta1 över att partiledarna inte tar klimatet på allvar. Hur ska de vuxna i rummet hantera det? Svaret som alla behöver höra är något i den här stilen….

Det var modigt av dig Eira att ställa dig upp. Du demonstrerade nu tydligt hur allvarligt hela systemet har fallerat. I vårt Sverige så ska inte unga jäntor gråta i desperation över hot som de västerländska oligarkerna lanserat tillsammans med politikerna för att ytterligare kunna luckra upp de europeiska ländernas självständighet och plundra medelklassen på ännu mer resurser. Oroa dig inte över klimatet käre vän, även om klimathotet vore så allvarligt som de vill få dig att tro så finns det långt värre hot där ute i mörkret. Artdöden, utarmningen av ekosystemen, den storskaliga förintelsen av den värdefulla jord i vilken vi odlar all vår mat, kriget mot de småskaliga och ekologiska bönderna som ersätts av fabriksjordbruk som skövlar allt i sin väg, ödeläggelsen av den svenska naturen med den förfärliga vindkraftsutbyggnaden. Var man än vänder blicken så ser man hur vi skändar det som borde vara heligt, det som skapar våra livsbetingelser. Allt detta är allvarliga bekymmer och det är bekymmer vi som enda parti tar på allvar. Vi vill nämligen inte offra allt för att få hittepåsiffror som BNP att stiga ytterligare, vi tänker sätta stopp på den av sedelpressarna finansierade konsumtionshysterin som är grundorsaken till att vi ödelägger både våra psyken och vår jord, vi kommer värna de lokala producenterna som varsamt tar hand om sin mark, sätta stopp för urbaniseringen och ge kalla handen till de korrupta storproducenterna som bara kan bespruta och förinta och slutligen så kommer vi lämna alla globalistiska sammanslutningar så som EU och FN som tvingar in oss i ett ohållbart system.

Men vi kan ej lösa hela världens miljöproblem, blott Sveriges. På sin höjd kan vi bygga ut vår kärnkraft och exportera miljövänlig (inte bara klimatvänlig) energi till de vidskepliga tyskarna och danskarna. Det stora problemet som ingen vill tala om är emellertid befolkningsexplosionen. Så länge den tillåts fortskrida så finns det ingen chans att förhindra en allt större påverkan på vår jord, för att inte tala om att börja återställa de skador som redan skett. Det enda vi i lilla Sverige kan göra åt det problemet är att stänga våra gränser och strypa allt bistånd. Varje krona i bistånd skapar blott fler munnar att mätta, skänker resurser till att hugga ner allt mer regnskog och får de växande befolkningarna att ta allt mer vildmark i anspråk, den ack så viktiga vildmarken där alla ömtåliga ekologiska system ännu är intakta och som kan agera som frön till en förnyelse av miljön, vildmarken som vi ej får förlora men som vi nästan förintat även här i Sverige.

Att hålla sig vid liv i karga Norden är en betydligt större utmaning än på varmare bredgrader och att få den nordiska befolkningen att svälla via invandring är ett av de största brotten vi kan göra mot miljön både lokalt och globalt. Pyramidspelet som bygger på en ständigt växande befolkning måste därmed få ett slut och vi är de enda som föreslår hur det ska gå tillväga. Vi vill inte ha ett större sverige, vi vill ha ett vassare sverige. Alla ska inte med.

Så Eira, gör det som en flicka i din ålder ska göra. Dansa och sjung, utforska världen och glädjs åt dess vackerhet, hitta din plats som är värd att bevara. Det är inte du som ska oroa dig för hela världen eller låta dig förledas av ondsint propaganda vars syfte är att få dig att tappa allt hopp. Vi som är lite äldre och lite visare, men även lite mer cyniska och klarsynta, ska ta ansvar för att vår jord förblir vacker och skyddad från den oheliga alliansen mellan storkapitalet och socialismen som gjort så mycket skada.