Klimatångestens miljöförstörelse

Klimatångestens miljöförstörelse 1

Om man antar att Greta, Eira och de andra gråtande framtidsfredagsjäntor är genuina så visar det framförallt hur genomruttet cynisk makten är, mörkermännen verkar inte känna av några samvetskval när de får tonårstjejer att tappa allt hopp om framtiden och agera som nyttiga idioter åt dem. Den bistra sanningen är nämligen den att även om vi förmodar att klimatproblematiken är reell och så allvarlig som sägs så driver klimatångesten oss mot botmedel som är värre än sjukan. Med det menar jag inte mer fattigdom i tredje världen och annat trams som ingen egentligen bryr sig om utan jag menar påverkan på själva miljön som vi vill bevara och som vi har runt oss här och nu.

Nycklen till allt är biologiskt mångfald. Det modern ekologin har visat är att biologiskt mångfald är helt avgörande för ekosystemets antifragilitet[1] men praktiskt taget alla vilsna åtgärder som tas för att ”rädda klimatet” ruinerar i realiteten våra ekosystem genom att attackera det biologiska mångfaldet.

Vindkraften är det mest påtagliga exemplet. Otaliga forskare[2] har visat hur skogens vitalitet hänger på att svampnätverken i jorden som binder samma alla träd är intakta och ju större nätverken är ju bättre. Genom dessa nästintill magiska nätverk så kan träd göra sådana fantastiska saker som att dela näring, varna varandra för skadedjur och mycket mer som vi ännu ej begriper (man ser exempelvis att träd selektivt kan mata sina egna avkommor vilket får en att fundera lite på det här med medvetande och agens bland växter). Våra svenska skogar är redan hårt ansatta av att de är unga monokulturer som växt upp på kalhyggen där det mesta dräpts och inga gamla fallna träd finns kvar där svamp, insekter och annat kan frodas, det är ytterst sterila skogslandskap vi skapat. Alla skogsvägar som nu plöjs genom dessa skogarna för vindkraftens skull klipper sönder de återstående resterna av svampnätverken, kvar får vi isolerade plättar av sjuk och svag skog som blir ömtåliga för sådant som barkborrar. Det största problemet är att tidskonstanterna för dessa händelser är långa, klipper vi trådarna idag så kanske vi känner av effekterna först om någon generation men de kommer komma som brev på posten.

Att vindkraftverken gör färs av alfarovdjuren som rovfåglarna ska ej heller förringas och innan någon nämner att ”katter dödar fler fåglar” så kan vi konstatera att nej katter dödar definitivt inte hökar och örnar så det är en fullständigt debil jämförelse. Rovfåglarnas bortfall ger en annan effekt och givet deras plats i ekosystemet så är förlusten av ett fåtal av större vikt än förlusten av många fåglar längre ned på näringspyramiden. Sedan kan man förstås fråga sig hur djurlivet mår av att vi förvandlar skogarna till mullrande fabriker. Vi vet redan att vi håller på att driva valarna till vansinne av vår industrialisering av haven[3], är det nu älgarnas tur?

Det slutar inte med vindkraft. Den eviga hetsen mot kött är ännu ett vapen mot biologiskt mångfald. Betad ängsmark[4] är fantastisk rika platser på blommor och insekter och de existerar enkom för att boskap betar och bajsar där, inget kan ersätta den rollen. Att äta gräsbetat kött är därmed väldigt miljövänligt men klimatångestgänget kommer inte nöja sig innan vi ersätter kött med monstruösa och giftiga köttersättningsprodukter och ängarna växer igen eller ersätts med raps- eller sojafält som gödslas och besprutas med Monsantos frankenkemikalier som leder till helt döda jordar[5] men som är kortsiktigt ”produktiva”. Om ni tror att man ska odla grönsakerna utan boskap så kan ni fundera över var gödslet ska komma ifrån, ska vi samla ihop veganernas skit? Jag skulle dra mig för att mata växterna med sådant.

Den värsta skymfningen mot naturen är dock biobränslen. I sin törst efter så kallad grön energi så hugger nu EU ned urskog i allt mer frenetisk takt för att elda upp det som bränsle och den värsta plundringen sker i Rumänien[6] Givet att Ryssland var en stor exportör[7] av pellets till EU så kan vi gissa att skändningen bara kommer accelerera och vi ser redan hur Ungern börjat hugga ned sina kvarvarande urskogar[8].

Man kan fortsätta rada upp exempel på hur klimatåtgärder leder till enorm och permanent miljöförstörelse men vindkraften tar nog priset, det är en tragedi utan like att vi ska förvandla våra skogar till industrilandskap. Ägna några minuter att studera Energimyndighetens karta över existerande och planerade vindkraftsparker[9] och tänk på att ett vindkraftverk hörs i över en kilometer stor radie och syns betydligt längre bort. Våra möjligheter att uppfyllas av känslan av orörd natur kommer helt berövas oss. Det kommer inte finnas en plats i vår land där vi inte kan se människans ingrepp och den psykologiska effekten av det kommer bli förödande. Det är kanske inget problem för de urbaniserade södermalmsmiljöpartisterna som aldrig sett naturen annat än på ett vykort men för oss som njuter av rika frilutsliv så är det en dystopi. Vi behöver naturen och den frid den skänker oss.

Greta och Eira får för all del gråta över framtiden, den ser trots allt inte ljus ut, men vi ska inte lyssna på de efterblivna lösningar de tränats att föreslå av sina groomers. Det finns bara en ”slutgiltig” lösning på problemen och det är en radikal global befolkningsreduktion samt att vi faktiskt använder oss av de rimliga energikällorna som inte tar stora delar av naturen i anspråk så som kärnkraft och slutar tramsa med oerhört destruktiva och smutsiga saker som vindkraft. Man ska även minnas att kolkraften var det som räddade europas skogar från fulltständig förintelse när industrialiseringen drog igång, även om jag inte är någon vän av kolkraft så är det bättre att elda kol än rumänsk urskog och alla som påstår något annat är helt försumpade av propaganda.


  1. Ett viktigt koncept som Taleb skrivit om i bland annat sin bok med den titeln och Stephen Harding har berört det i sin Animate Earth ↩︎
  2. läs exempelvis Merlin Sheldrakes Entangled Life , Stephan Hardings Animate Earth igen eller Peter Wohllebens Trädens hemliga liv ↩︎
  3. The Guardian : Ships’ noise is serious problem for killer whales and dolphins, report finds ↩︎
  4. Ängs- och betesmarkerna är några av våra allra mest artrika marker där hundratals växter, svampar, insekter och andra djur kan hitta boplats eller föda ↩︎
  5. Conventional vs Organic Farming: Biodiversity ↩︎
  6. New York Times : Europe Is Sacrificing Its Ancient Forests For Energy ↩︎
  7. ca 8% av all pellets som eldas i EU kom från Ryssland ↩︎
  8. Bloomberg : Hungary Eases Logging in Protected Forests to Tackle Gas Crunch ↩︎
  9. Vindbrukskollen ↩︎