Daniel Strandlund

Politiker måste lämna landsbygden ifred!

Denna debattext publicerades 9 november i tidningen Land. Det absolut bästa för Sverige och vår landsbygd är att inte ha någon landsbygdsminister. Eller det gäller hela landet i och för sig. Varje skattekrona spenderad på en landsbygdsminister som ska “rädda” landsbygden är en krona tagen från ett företag på landsbygden som försöker överleva. Det är Läs mer…

Planerar socialdemokraterna i Älvsbyn att fuska i valet 2022?

Ordförande för valnämnden i Älvsbyns kommun med högsta ansvar för att valet 2022 går korrekt till är den socialdemokrat som 2021 lämnade alla sina kommunala politiska uppdrag som bland annat kommunfullmäktiges ordförande efter en avslöjande artikel i PT, en i mängden som belyste den korruption och de problem Älvsbyns kommun lider och led av. När Läs mer…

Min väg framåt, för ett friare Älvsbyn, Norrbotten och Sverige.

Jag heter Daniel Strandlund och ställer upp för Klassiskt Liberala Partiet i Älvsbyns kommun, Region Norrbotten och Svenska riksdagen. Hemma i Älvsbyns kommun driver jag en kommunal kampanj där jag hittills delat ut ett par tusen fliers i brevlådor runt om i kommunen. Jag är 32 år med fru, barn, villa och Volvo som gör Läs mer…