Min väg framåt, för ett friare Älvsbyn, Norrbotten och Sverige.

Min väg framåt, för ett friare Älvsbyn, Norrbotten och Sverige. 1

Jag heter Daniel Strandlund och ställer upp för Klassiskt Liberala Partiet i Älvsbyns kommun, Region Norrbotten och Svenska riksdagen.

Hemma i Älvsbyns kommun driver jag en kommunal kampanj där jag hittills delat ut ett par tusen fliers i brevlådor runt om i kommunen.

Jag är 32 år med fru, barn, villa och Volvo som gör mitt bästa för att min familj och min dotter ska ha det så bra som möjligt.
2018 kom jag in i kommunfullmäktige som centerpartist men när jag började se att friheten som det talades så mycket om var utbytt mot socialism och att min dotter var nära att födas klev jag av mina uppdrag och lämnade partiet då jag varken hade tid eller kunde stå bakom den politik som fördes. Tur var väl det för inte långt därefter satte de sig helhjärtat i knäet på Stefan Löfven som nu bytts ut mot Magdalena Andersson.

Valet 2022 ställer jag upp som kandidat för Klassiskt Liberala Partiet och nedan följer det jag önskar att genomför om jag får förtroendet.

 

Mindre kommun.

 

Lämna kommuninvest

Älvsbyborna ska inte stå ansvariga för andra kommuners slöseri och skrytbyggen. Kommuninvest uppmuntrar politiker att låna massa pengar för att verka ekonomisk stark för att sedan lämpa av ansvaret på andra kommuner när man inte kan betala lånen.

 

Kommunalt tjänstemannaansvar

Älvsby kommun lider av många problem, 2021 var det korruptionsskandaler och slöserier i PT vad. Vad kommer härnäst? Därför ska ett kommunalt tjänstemannaansvar implementeras för alla kommunens tjänstemän för att stävja problemen och slöseriet.

 

Totalt anställningsstopp på fler tjänstemän och chefer.

Älvsbyns kommun behöver inte fler tjänstemän eller nya chefstjänster. Vi behöver folk på golvet och för det behöver dessa vettiga löner. Tjänster där vi får vakanser ska ha en provperiod och om ingen efterfrågar den chefstjänsten under en tid, fördelas hela eller delar av den avsatte budgeten för tjänsten lön direkt till personalen på golvet eller så anställs med golvpersonal så att ex våra äldre får mer av den hjälp de behöver istället för att fler excelark fylls i.

 

Generella tillstånd ska introduceras för att bygga, bo och verka inom kommunen.

Köper du en tomt ska du självklart få bygga direkt utan att behöva fråga sittande politiska majoritet (miljö och byggnämnden) och betala massa för ett bygglov. Det är redan nog dyrt att bygga utan den extra administrationen och kostnaden.

Samma gäller om du köper industritomt, restauranglokal och många andra verksamheter och investeringar som kräver onödigt dyra och jobbiga tillstånd.

 

Utökad trygghet i kommunen.

Otryggheten ökar i Sverige, men än har problemet inte slagit helt rot i vår kommun. För att agera innan det får fäste ska det investeras minst 2 miljoner per år i extra trygghet så som kommunala poliser, väktare som roterar i kommunen eller liknande.

 

Påbörja avvecklingen av alla detaljplaner och strategier.

Alla detaljplaner och långsiktiga strategiska planer som tas fram av våra politiker är inget annat än miniatyrversioner av kommunistiska 5-årsplaner. De hämmar tillväxt och innovation, har en politikerna beslutat att det ska vara handel på en plats får man inte bygga bostäder eller en träningsanläggning utan att lång och kostsam process att ändra på detaljplanen som politiker suttit och killgissat fram. De kostar även massa skattepengar att ta fram men framförallt tar makten från individen att själv bestämma över sitt liv och ta ansvar för sitt lokalsamhälle.

Därför ska de sakta fasas ut till förmån för att människorna i Älvsbyns kommun själva får ta beslut var de vill starta företag eller bygga sitt hus.

 

Mindre region.

Är det inte hälso och sjukvård eller kollektivtrafik ska regionen inte hålla på med det. Regionpolitiker ska inte bestämma vilken konst du ska titta på, vilka fritidsintressen du ska hålla på med eller vad du ska lära dig.
Enbart de lagstadgade obligatoriska uppgifterna ska regionen sköta allt annat ska återlämnas till civilsamhället där ansvaret och besluten hör hemma.

 

Mindre stat

 

Ta bort momsen helt och hållet.

Att ta bort momsen skulle förenkla vardagen för många, särskilt de mest utsatta. Det skulle minska levnadskostnaden med uppemot 25% vilket frigör resurser för de som lever från lön till lön eller kanske inte ens kan leva på sin lön. För de övriga skulle de kunna jobba mindre men ha samma levnadsstandard eller jobba mer och kunna lägga undan pengar till sina barn, ett hus eller liknande.

Finansieringen skulle komma från att till att börja med halvera antalet myndigheter och nämnder, minska politikernas arvoden samt minska personal på skatteverket då momsen inte behöver administreras.
Förutom de positiva effekterna för de mest utsatta i samhället skulle det få flera sidovinster.
Företag får sänkta kostnader i produktionen av varor och tjänster då de slipper administrera momsen.
Det frigörs även massa socialt kapital som kan stärka våra bristyrken inom ex vård och transport.

 

Friheten att kliva av pensionssystemet.

Högern och vänster bråkar i onödan om vems socialistiska pensionssystemet vi ska tvinga på alla medborgare. Ett onödigt bråk som löses snabbt med hjälp av mer frihet. Låt människor kliva ut ur systemet om de anser det är dåligt eller har hittat ett bättre alternativ. De som stannar kvar får styra sitt eget pensionssystem och de som kliver av får behålla produkten av sitt arbete och helt enkelt ta eget ansvar för sin ålderdom.
I tekniska termer kallas detta administrativ secession och kommer eftersom tillåtas i fler delar av välfärden för att stärka rätten till självbestämmande och äganderätten.

 

Minskade privilegier för politiker

Yrkespolitiker i Sverige lever ett mycket gott liv med många förmåner och privilegier som vanligt folk inte har. För att kunna vara representant för folket krävs att man är en del av folk och inte någon sorts politisk överklass.

Arvodestak ska införas där en yrkespolitiker inte får ut mer än den svenska medellönen inom den privata sektorn.

Finanserna ska bli offentliga uppgifter, blir du yrkespolitiker blir alla dina finansiera offentliga uppgifter resten av ditt liv. Alla bolagsengagemang, arvoden, löner, sparande allt ska vara öppet för allmänheten. Detta för att enkelt kunna hitta korruption samt mäta hur mycket man gynnar sig själv under sin tid vid makten.

 

Minskade privilegier för offentligt anställda tjänstemän

Ett tydligt tjänstemanna ansvar och lönetak för att återbörda incitamenten att bedriva verksamhet i privata näringslivet.
Begår tjänstemän brott inom sin tjänst, förskingrar skattemedel eller andra rena svek mot skattebetalarna ska det straffa sig. Inga veka smällar på fingrarna, några år i skamvrån och sedan tillbaka i tjänsten. Utan fängelsestraff, totalförbud att arbeta på något sätt med skattemedel igen och bli återbetalningsskyldig som minimistraff.

Lönetak ska sättas och det helst under det privata näringslivets medellön, Sverige behöver fler som skapar jobb och bidrar till välståndet inte fler som väljer karriär inom det offentliga för att man tjänar bra.

 

Minskade privilegier för etablerade partier

Partier som kommit in i riksdagen kan (och har) rösta till sig enorma belopp av skattebetalarnas pengar vilket gör att svenskar får mindre pengar men mer politisk propaganda från etablerade partier. Därför ska ett totalstopp på partibidrag införas. Medlemsavgifter och frivilliga privata bidrag är det enda som ska finansiera ett politiskt parti. Ingen ska behöva tvingas betala för ideologi och politik man avskyr eller anser rent av skadlig för samhället.

 

Stoppa penningpressarna.

Riksbanken tillsammans med sanktionerade storbanker skapar nya pengar ur tomma intet, detta leder till inflation, bubblor och gör det rent värdelöst att spara pengar till en regnig dag för de tappar helt enkelt värde på ett sparkonto.

Särskilt nu i efterkristiden när alla nytryckta pengar sipprat ut i ekonomin och driver upp priser på allt från kål till bränsle. När bönder går i konkurs samtidigt som det kan vara tomt i hyllorna på mataffären.

Därför ska riksbanken sluta trycka nya pengar och ingen mer kreditexpansion får ske. Fraktionsreservernas tid är förbi, har inte banken pengar att låna ut på ett konto kan de heller inte låna ut pengar.

Även kronofogden ska reformeras i allt det här. Skattebetalarna ska inte tvingas betala för sina egna skuldindrivare, det skapar ohälsosamma incitament för bankerna att låna pengar till människor som inte har råd med lånet då de vet att staten ändå kommer driva in skulden åt dem. Därför får bankerna helt enkelt återta ansvaret att driva in sin egna skulder och det ska ske i enlighet med svensk lagstiftning.

Detta kommer mest troligt orsaka att den enorma bostadsbubblan som byggts upp exploderar därför ska först alla lån tillochmed valdagen vi får majoritet låsas och tvångsförsäljnings-klausulen i lånet sätts på paus i upp till max 5 år, låntagaren får välja kortare tid om denne önskar det.

 

Stärkt äganderätt

I dagens sverige är äganderätten nästintill icke-existerande. Du får inte behålla produkten av ditt arbete, det offentliga kan närsomhelst ta din egendom och har du egendom krävs du på avgifter för att få behålla den.

Därför ska skatten sänkas successivt, målet är en platt skatt på max 10% som ska täcka grundläggande trygghet samt viss infrastruktur. Detta för att en platt skatt är den enda skatten som är jämlik i möjlighet och en progressiv skatt aktivt diskriminera och får högproducerande individer att flytta dit de får behålla mer av produkten av deras arbete.

Fastighetsskatt, jordförvärvslagen, offentlig expropriation ska alla plockas bort. Samt även allemansrätten ska fasas ut. Precis som att du inte har rätt att kliva in i någons vardagsrum har du inte rätt att vandra i deras skog eller gå på deras äng. Utgångspunkten ska vara att du inte får vara på annans egendom utan tillstånd. Alternativ till allemansrätten kan vara att markägare frivilligt anmäler sin egendom till ex turistorganisationer, kartritare etc för att visa att de aktivt tillåter folk att vara på deras mark.

 

Stärkt kommunalt självstyre

Beslut som påverkar en kommun och dess invånare ska tas i kommunen av dess invånare. Det krävs 175 personer i en sal i stockholm för att tvinga kommuner att dansa och dessa 175 kanske aldrig har varit i kommunen, pratat med någon i kommunen eller ens vet var kommunen ligger. Därför ska kommunerna återfå sitt ignorerade men lagstadgade självstyre.

 

Migration och hantering av flyktingar.

Ska helt och hållet privatiseras. Välstånd är en funktion av ackumulerat kapital per invånare, att då låta politiker öka antalet individer oavsett anledning leder till en direkt sänkning av alla välstånd vilket inte alla är beredda att acceptera. Särskilt inte de som redan har det dåligt ställt. Det finns även de som är emot ex att ta emot flyktingar från mellanöstern och dessa måste även respekteras oavsett om man anser att deras inställning är omoralisk eller ej.
Därför ska tydliga ekonomiska krav ställas samt att man inför ett system för juridiska borgenärer och därefter tillåta alla individer och privata organisationer att ta emot alla flyktingar, arbetsmigranter etc som de har råd med och vill ta emot. Vill exempelvis svenska kyrkan och dess medlemmar ta emot alla flyktingar de kan så får de helt enkelt se hur mycket pengar de har och ta emot så många de har råd med.
Med juridisk borgenär menar jag att en svensk medborgare ställer upp och tar alla eventuella straff som migranten/flyktingen skulle ha fått för eventuellt brott denne begår under sin tid i Sverige innan denne blir medborgare. Alltså blir det utvisning och permanent inreseförbud för flyktingen/migranten om denne döms för ett brott och borgenärer tar det faktiska straffet istället för flyktingen/migranten.

 

Privatisera public service

Den enda delen av svenska public service som är eller skulle kunna vara någorlunda försvarbar gentemot skattebetalarna är direkt övervakning av riksdagen. För detta krävs enbart ett litet team som är på plats vid debatter. Övriga delar av nuvarande public service privatiseras ex genom att konverteras till ett AB och att alla svenska medborgare får lika stor del av bolaget att göra vad de vill med.

 

Samer och sametinget

Svenska staten har länge kört över och effektivt förtryckt samer och deras kultur. Därför ska statligt ägd mark på kända renbetesområde och vandringsleder styckas av samt fördelas bland samer.

Till det kommer avreglering, självbestämmande och mycket annat. Inklusive stoppad skattefinansiering. Samer ska få sköta sig själv på sitt sätt utan massa administration och regelverk att följa då det finns inget bättre sätt att ta död på en kultur än att ge en stat i uppdrag att hålla den vid liv. En kultur och århundraden av tradition hålls inte vid liv av politiker och tjänstemän som skriver styrdokument utan det hålls vid liv av människor som lever i kulturen och upprätthåller traditioner.

 

Mindre Europeiska Unionen

Lämna EU! Jag tar EUs subsidiaritetsprincip på allvar och det enda man kan göra då är att helt enkelt lämna EU.
Svenskar bestämmer över Sverige.

Norrbottningar över Norrbotten.
Älvsbybor över Älvsbyn.
Men framförallt så bestämmer du över dig själv.

Det finns inte heller något behov av en enorm överstatlig dyr administrativ enhet för att 2 personer i olika länder ska kunna handla med varandra. Det enda EU gör är att fördyra för företag, centralisera bort makt från individen och gynna lobbyföretagen som har råd att spendera miljontals varje år på att uppvakta EU-politiker.

 

Mer civilsamhälle!

Ett mer fritt samhälle där människor får större möjlighet och mer resurser att ta hand om och ta ansvar för sitt liv, sitt lokalsamhälle och sina medmänniskor. Ett privat näringsliv med så lite eller helst inga hinder från politiker som tror att du är för dum för att kunna ta hand om dig själv och ta egna beslut. Eller ännu värre, som tror att du kommer ta fel beslut. Misstag och oliktänkande är grunden till att leva sitt liv, varken eller går att komma ifrån (utan enorma mängder tyranni).

 

Några ledord och värderingar som påverkat mig att tycka och tänka som jag gör.

 

Kapitalism (det fria utbytet av varor och tjänster) är det enda sättet att skapa värde då värde skapas just vid ett frivilligt utbyte mellan människor.

 

Äganderätt (Rätten att behålla produkten av ditt arbete) är det bästa sättet att öka välståndet och ha en bättre framtid då du är den som nyttjar dina begränsade resurser på bästa sätt för att få en så bra framtid för dig och dina barn som möjligt.

 

Yttrandefriheten är ett minimikrav för utveckling och innovation. Utan att människor får uttrycka sig på vilket sätt de vill kommer vi ingen vart, utan att riskera att förnärma någon kan vi inte ha en debatt om vad som är bra eller dåligt.

 

Rätten till liv är något alla människor har och ska ha. Enbart du har makten över ditt liv och din död, ingen annan får ta ditt liv. Du har därmed rätt att försvara dig om så behövs eller avsluta ditt liv närhelst du önskar.

 

Rätten till självbestämmande, något som om vi är utan inte är annat än viljelösa slavar. Ingen får tvinga dig att göra något du inte vill och du har om det behövs rätten att försvara dig mot tvång och övergrepp. Alla politiska system inskränker på denna rättighet därför ska politikens påverkan på människor och deras beslut vara minimal.

 

Rätten till trygghet, du ska kunna bo, leva och verka i fred med dina medmänniskor stör något detta ska denne stoppas. Detta är den rättighet en nattväktarstat ligger som grund på, den enda legitima uppgiften en stat kan ha är alltså att skydda sin befolkning mot yttre och inre hot.

 

Privatisering och avreglering

Mycket ska och behöver privatiseras och avregleras i Sverige för att vi ska vända på trenden som pekar på socialistiskt påtvingad fattigdom, eller som etablerade politiker kallar det jämlikhet (i utfall).

Några enkla anledningar till varför trenden pekar ditåt

  1. Kalkyleringsproblemet, utan priser på en fri marknad går det inte att fördela resurser effektivt eller korrekt. Om du inte vet vad ett benbrott eller en hjärttransplantation faktiskt kostar, hur ska du då kunna gissa hur mycket resurser som behövs i vården? Hur många ortopeder behövs anställas? Hur många kardiologer? Sjuksköterskor? Operationsrum? Gips? Detta problem gäller för statliga verksamheter, monopol och planekonomi.
  2. Allmänningens tragedi, om något är ägt av “alla” leder det till en överkonsumtion av resurser där några få gynnar sig själv. Detta gäller ex välfärden, allemansrätten med mera.
  3. Keynesiansk ekonomisk teori, nuvarande system bygger på lord keynes ekonomiska teorier som uppmuntrar till inflationistisk politik och allmän överkonsumtion i tron att det skapar välstånd. Förutom att de glömmer says lag som säger att det är produktion som öppnar för konsumtion så skapas negativa incitament att konsumera kapital istället för att ackumulera vilket aktivt minskar välståndet.
  4. Politikers incitament att centralisera för att få mer makt. Att anta att alla politiker blir politiker pga välvilja är naivt. Många blir det för att de vill ha makt och bestämma över andra, därför har just makt en tendens att tas från människor. Ofta “för deras eget bästa” eller för “allmännyttan”, för “barnens skull” eller någon annan floskel.

Men hur ska det genomföras? Alla pekar på friskolor och apotek som misslyckade privatiseringar, sedan på kommunföretag och lägenheter som säljs till för en bråkdel av dess värde till politikers polare.
Det enkla svaret är att det inte finns ett bra sätt. Men kanske det minst dåliga sättet och mest rättvisa är att konvertera bolagen till AB och sedan fördela aktierna lika mellan medborgare eller efter inbetald skatt.

 

Är det allt jag vill göra? Självklart inte! Att halvera antalet myndigheter, ta bort momsen och försöka hindra min hemkommun från att gå i total konkurs är bara början.