Supreme Court rensar

Supreme Court rensar 1

Det har kommit ett mycket uppmärksammat utslag i USAs högsta domstol. De har förkastat utslaget i Roe vs Wade från 1973. De gör det på konstitutionella grunder. Enkelt uttryckt kan sägas att den förmodligen viktigaste uppgiften Supreme Court har, är att se till att de lagar som stiftas i unionen är förenliga med konstitutionen. Abort nämns inte med enda bokstav i konstitutionen. Därmed kan inte någon domstol uttala sig om lagligheten i aborter över huvud taget. Det måste stiftas lagar först, lagar som domstolarna kan döma efter.

Det är därför Roe vs Wade förkastas, för om Supreme Court sätter en regel om abort är det liktydigt med att stifta lag, och det är enligt konstitutionen en ensamrätt för de valda församlingarna i parlamenten. Roe vs Wade var alltså ett olagligt beslut av SC. Alla har vetat om det, men ingen ville/vågade ändra det medan domarna var i livet, för det skulle öppna dörren för åtal mot domarna. Eventuellt för landsförräderi eftersom de brutit mot den konstitution de ska försvara!

Eftersom det i konstitutionen är stipulerat att endast den rätt som uttryckligen ges från delstaterna till det federala parlamentet att stifta lag är vad de får göra. All annan lagstiftningsrätt tillhör delstatsparlamenten. Det var ett uttryckligt villkor från delegaterna som formade unionen, den federala nivån får endast fatta beslut på områden delstaterna lämnat ifrån sig. Det är därför frågan skickas dit och inte till Washington. Gör om, gör rätt, är budskapet!

Samma dag gav Supreme Court ett utslag som säger att staten New York inte har rätt att kräva att den som söker licens för att bära dolt vapen i självförsvar ska motivera detta med särskilda omständigheter. En sådan lag har New York och ett litet antal delstater haft, men de lagarna/kraven faller nu.

Domstolen menar att rätten att bära vapen för självförsvar finns inskriven i konstitutionen och motivering för att få bära vapen, dolt eller öppet, därför inte kan avkrävas. De jämför bland annat med rätten till yttrandefrihet. Ingen avkrävs en förklaring till varför de vill säga det de säger med stöd av lagen.

Flera stater med liknande krav kommer nu tvingas ändra sig. Däremot gäller domen inte krav på exempelvis intyg om skjutskicklighet/säkervapenhantering. Det är krav som staten kan ställa i namn av allmänhetens säkerhet.

Det pågår alltså en med säkerhet mycket nödvändig upprensning i amerikansk lagstiftning och tillämpning. Fler utslag med hänvisning till konstitutionen är att vänta.

En liknande upprensning är än mer nödvändig i Sverige, där aktivister aktivt tillsatts till byråkratin för att bedriva politik som partierna tycker det är obekvämt att stå till svars för. Men här har vi ingen författningsdomstol som kan göra det jobbet. Dessutom ändrar politikerna vår författning lika lättvindigt som de byter skjorta, utan att det blir föremål för offentlig debatt.

Som vanligt när vänsterpolitiker får makt vill de ha all makt. Då väger saker som lag, avtal och moral lätt. Vi såg övertydligt exponerat i fallet Karl Hedin. Vi ser det dagligen i de förslag som läggs fram i EU och Sveriges riksdag.