värdegrund

Grundstötning

Denna text publicerades ursprungligen 2011 på Frihetsportalen. Jag har problem med värdegrunden. Jag måste nog förklara. Allt fler politiker, särskilt borgerliga och i synnerhet kristdemokratiska pratar om att vi måste   →