Brutalt Löjliga Manifestationer

Brutalt Löjliga Manifestationer 1Min kollega på Fri Debatt, Johan Simu, ställde för ett par dagar sedan den retoriska frågan ”skiter björnen i skogen?”. Han blev inte svaret skyldig utan konstaterade rätt och riktigt att så var fallet.
Man kan på samma sätt besvara frågan om varför den vita medelklassen, som i sin iver att godhetssignalera och ta på sig all världens förmodade skuld, deltar i förstörelsebringande upplopp och smittspridande demonstrationer.
Helt enkelt för att det är en naturlig del av deras liv. Så också i det lilla Sverige.

Som konstaterats i Sverige är det också så att den aggressivt ”goda” massan faktiskt har möjlighet att effektivt sätta polisen på plats. Snart kommer vi bli varse om pöbeln tar hela handen om man gett dem fingret. Eftersom det i skrivande stund fortfarande är så att polisen gett tillstånd till BLM-demonstrationer i Göteborg under dagen kan besked om den saken komma fortare än vi anar.

En intressant fråga just polisens jurister bör ställa sig är om man kan förvänta sig ett annorlunda utfall i Göteborg än i Stockholm och Malmö. Alla vi som betalar en god del av våra surt förvärvade pengar i skatt för att möjliggöra statens våldsmonopol, eller för den delen lönen till knäböjande krampoliser, är intresserade av vilka skäl man har att förvänta sig ett annorlunda utfall i Sveriges andra stad.
Den minnesgoda drar sig till minnes Göteborgskravallerna i juni 2001 och Götaplatskravallerna sommaren 1965. År 1917 kan dock jag hålla med om att göteborgarna hade legitima skäl att vara förbannade eftersom svälten i skuggan av första världskriget var kännbar och regeringens livsmedelspolitik hårdför.

I just dessa tider är det lätt att vara efterklok och fundera över om protestaktionerna skulle nått en sådan omfattning om inte världen under en kortare tid fått utstå en viruspandemi. Att det finns, alltid funnits och till övermåttan alltid kommer finnas poliser med sexualsadistiska personlighetsdrag är ju ingen nyhet. Möjligen undantaget Sverige, här förekommer tydligen även det sällsynta undantaget masochistiska poliser.

Idag är det dock så i Sverige att ingen behöver svälta ihjäl. Staten ser också till att invånarna med ett minimum av ansträngning blir läskunniga och dugliga nog att utföra grundläggande aritmetiska operationer. Låt vara att det är sämre bevänt med läsförståelsen och förmågan att förstå mer abstrakta begrepp som procent.
I princip varje person under 70 års ålder är också mer eller mindre ständigt uppkopplad mot det dagliga nyhetsflödet och s.k. sociala medier, och där finns det ständigt nya saker som kan upplevas hemska och kränkande för de fragila själar som befolkar landet.

Givetvis blir inte sakernas tillstånd bättre när dessa människor finner sig permitterade och overksamma och har tid att ta del av allt hemskt som försiggår ute i vida världen. Som till övermåttan brutala amerikanska poliser utan förstånd att taktikanpassa sina klantiga ingripanden ens om de filmas av förskräckta åskådare.

Vem har dessutom mage att påtala det enkla faktum att protester i det exotiska landet Sverige i någon större omfattning kommer ändra situationen för vissa folkgrupper i USA? Sverige är nämligen en humanitär stormakt och den svenska vänsteristiska medelklassen har i uppdrag att skriva alla världens länder på näsan att just dessa i det avseendet är primitiva, undermåliga och dumma. Detta oavsett om förbud mot folksamlingar över 50 personer åt gången anses nödvändigt eller inte.
Vi vill inte lägga ytterligare sten på börda och åsamka folket ångest för att de inte får protestera mot all världens orättvisor?

Eller så kan man tänka sig att vi gör just det. Man kan tänka sig att politiker som anses ha med landets styrelse att göra kraftfullt fördömer eländet och på bästa sändningstid ber röstboskapet att tagga ner sig. Givetvis med det tillägget att man kraftigt tar avstånd från hur amerikansk polis hanterat det aktuella ingripandet.
Eftersom jag inte kan tänka mig att varken socialdemokrater eller miljöpartister är helt oävna i konsten till diskret ministerstyre kan dessa med fördel, mellan skål och vägg, förklara läget för berörda myndighetschefer. Anledningen till att detta inte inträffar är väldigt enkel. Politik som inte syns direkt ger inge pluspoäng och övertrumfas av räddhågsenheten för att det ska komma ut på fel sätt.

Sålunda, de som av folket är satta att styra blir handlingsförlamade av risken att göra fel. Folket, som av de som de satt att styra blivit lärda att stå upp mot all världens orättvisor i god anda av jämlikhet, reagerar efter en tids uttråkning med ryggmärgen mot upplevda orättvisor.

Detta är, minna vänner, vådan av att leva i en så kallad modern västerländsk demokrati. De korkade massorna väljer obildade och handlingsförlamade politiker som inte har ett uns av förmåga att sätta ner foten och säga stopp.
Välkommen till Sverige i nådens år 2020!