De anspråkslösa hjältarna

De anspråkslösa hjältarna 1

Medan kassörskor och busschaufförer plikttroget trätar på bakom plexiglasskärmar så finns det en yrkesgrupp som är på tok för viktigt för att risker att smittas av den stora kinesiska pesten, jag talar förstås om de oumbärliga riksdagsledamöterna! De stora gruppledarna har i all sin visdom beslutat att endast femtiofem av de trehundrafyrtionio smorda behöver vara på plats [1] för att riket inte ska riskera att avvika från den utstakade kursen fjamåt. Lyckligtvis är dessa män och kvinnor av sådan ofattbar kaliber att det blott krävdes tjugosju av deras fingrar på ja knapparna den 24 mars 2021 för att rädda Europa [2].

Jag känner stort medlidande för de våndor dessa framsynta och modiga kvinnor och män måste ha lidit innan de tog sitt beslut som skuldsatte oss alla fram till 2058, hur många sömnlösa nätter måste de inte ha drabbats av? Hur mycket grubbel? Vi kommer nog aldrig kunna förstå djupet av deras sorg när deras fingrar mötte de gröna knapparnas förrädiskt lätta motstånd. I slutändan är stabiliteten för fredens union det som väger tyngst och det insåg de i all sin klarsynthet. Utan deras rättrådiga insats igår så hade ett destabiliserat Europa tagit stora kliv mot ett nytt fascistiskt världskrig i Tysklands regi, vår skuld till hjältarna är därmed nästan obegripligt stor.

Av dessa tjugosju så kommer den yngsta år 2058 ha fyllt sextiofem och den äldsta etthundratre. Givet deras monumentala insats idag så kan vi bara vädja till deras överherrar att frikostigt dela med sig av sina förråd av spädbarnsblod till dem så att de alla kan hålla sig vid god vigör, tack vare adrenokromet, fram till dess att deras barn och barnbarn blivit skuldfria. Jag önskar de tjugosju många år framför varma brasor med sina barnbarn i knät så de gång på gång kan berätta historien om hur de stod emot populismen och röstade för solidaritet och gemenskap, för ett Europa i tiden och mot främlingsfientligheten. Ja varje gång våra barn och barnbarn betalar skatt så kommer det vara med stor stolthet i hjärtat över de tjugosjus insats för freden och det kommer sannerligen vara bitterljuvt år 2058 när de betalar den sista avbetalningen.

Eftersom dessa hjältar, ja egentligen hela riksdagen, är så blygsamma så har detta monumentala ögonblick helt gått media förbi, folkhjältarna är helt enkelt nöjda med att göra sitt viktiga arbete utan beröm och uppmärksamhet. Låt oss alla därför skänka ett ögonblick av vår tid till att rikta våra tack till dem, det är det minsta vi kan göra för deras insats.

Modig, Linda

Vilhelmsson, Helena

Nilsson, Sofia

Sjölund, Anne-Li

Larsson, Mikael

Nilsson, Maria

Forssell, Joar

Malm, Fredrik

Falkhaven, Elisabeth

Hansén, Camilla

Attefjord, Nicklas

Güclü Hedin, Roza

Strömkvist, Maria

Johansson, Anna

Ödebrink, Carina

Karkiainen, Ida

Lundh Sammeli, Fredrik

Ottosson, Mattias

Lindberg, Teres

Rojhan Gustafsson, Azadeh

Selin, Markus

Vikström, Anna

Burwick, Marlene

From, Isak

Wiechel, Björn

Wiking, Mats

Ezelius, Erik

Här följer deras email i en enkel lista för att göra det lättare för oss att skicka handhjärtan och kjamar.

linda.modig@riksdagen.se, helena.vilhelmsson@riksdagen.se, sofia.nilsson@riksdagen.se, anne-li.sjolund@riksdagen.se, mikael.larsson@riksdagen.se, maria.nilsson@riksdagen.se, joar.forssell@riksdagen.se, fredrik.malm@riksdagen.se, elisabeth.falkhaven@riksdagen.se, camilla.hansen@riksdagen.se, nicklas.attefjord@riksdagen.se, roza.guclu.hedin@riksdagen.se, maria.stromkvist@riksdagen.se, anna.johansson@riksdagen.se, carina.odebrink@riksdagen.se, ida.karkiainen@riksdagen.se, fredrik.lundh.sammeli@riksdagen.se, mattias.ottosson@riksdagen.se, teres.lindberg@riksdagen.se, azadeh.rojhan@riksdagen.se, markus.selin@riksdagen.se, anna.vikstrom@riksdagen.se, marlene.burwick@riksdagen.se, isak.from@riksdagen.se, bjorn.wiechel@riksdagen.se, mats.wiking@riksdagen.se, erik.ezelius@riksdagen.se,

  1. Riksdagens arbete med anledning av coronaviruset
  2. Godkännande av rådets beslut om systemet för EU:s egna medel för perioden 2021 och framåt