Krav på kompensation för höga elpriser

Krav på kompensation för höga elpriser 1

Fri Debatt publicerar en uppmaning från B. Stymer till Sveriges regering och uppmanar fler att kräva sin rätt eftersom regeringen försummat sin plikt att hålla oss med billig och effektiv energi!

Till Sveriges regering.

forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se

registrator@regeringskansliet.se

statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se

Även för mig, precis som för hela svenska samhället, är det livsavgörande att el finns. Utan den kan varken jag eller samhället överleva.

I går fick jag betala nästan 9 kr för en KWh. Det har jag som pensionär inte råd med. Min utbetalda pension efter ett helt arbetsliv är 12300 kr per månad. Jag har aldrig fått något bidrag utom barnbidrag när barnen var små. Jag trodde på de löften som Socialdemokraterna gav 1958 att hädanefter skulle ingen arbetande svensk någonsin behöva bekymra sig om sin pension, därför att den garanterades av staten.

Snart därefter förstod många att löftena inte kunde hållas och tecknade privata pensionsförsäkringar. Det bar mig emot att göra med min skattade lön att betala skatt en gång till för mina pengar i försäkringen.

Härmed begär jag att Sveriges socialdemokratiska regering fullföljer sitt ansvar för ett elpris som jag inte kan betala och ger mig ett ekonomiskt bidrag som gör att jag inte behöver vara utan el och frysa ihjäl.

Grunden för att regeringen måste efterkomma min begäran är det avgivna löftet och det faktum att regeringen genom den förda klimatpolitiken är ansvarig för resultatet att nuvarande el inte kan betalas av en fattigpensionär. Den nu bistra vinterkölden borde leda till att även den mest förstockade socialdemokraten borde inse att alla gissningar om ett kommande varmare klimat beroende på CO2 i atmosfären är nonsens och det bör leda till att alla politiska beslut om subventioner till cyklar, solpaneler, elbilar, vindkraftverk m.fl skall upphöra. Framför allt de skattepengar som göder en uppsjö av personer som smidigt jamsat med i ett klimatnonsens. Då finns det miljarder att med bidrag kompensera alla de medborgare som inte kan betala de tokhöga elpriserna.

När nu socialdemokraterna nyktrat till från klimatberusningen är det dags att de återskapar en säker elförsörjning för befolkningen i form av lagstadgat självkostnadspris för el från vatten – och kärnkraftverk i statens ägo. Säkerheten kräver dessutom att Sverige sköter sin egen energi helt och hållet så som avtalet vid Sveriges inträde i EU stadgar och avskaffar alla hinder i form av avtal som hindrar det.

Svar emotses snarast och före nästa elräkning.

 

B.Stymer