Statlig fylleångest

Statlig fylleångest 1
Man kan ju i sitt stilla sinne undra vad som driver en till synens framgångsrik kvinna i affärsvärlden att bli verkställande direktör i ett statligt monopolföretag? Om jag har turen att träffa på Magdalena Gerger, Systembolagets vd, någon gång ska jag fråga henne.

Hennes meriter kan vem som helst läsa om på Wikipedia, det senaste medieframträdandet studerar jag i dagens SvD.

Där får man onekligen intrycket av att den kvinnan har ett omöjligt uppdrag att genomföra. Systembolagets vd oroar sig för svenskarnas syn på alkohol samtidigt som hon också är bekymrad över det låga betyg glasbankens näthandel får. Dom fysiska butikerna tycks kunderna dock uppskatta eftersom dom, och jag citerar, ”får toppbetyg”.

Kanske är det så, om direktören som hon säger inom 5 år ska få toppbetyg också i nätbutikerna, får använda samma strategi som hon gjorde 2017? Då skickade hon ett öppet brev till riksdagens alla 349 ledamöter och varnade för gårdsförsäljning av öl. Det var, minst sagt, en inte inte helt uppskattad form av kommunikation.

Föga förvånande råder det inte konsensus kring frågan om alkoholkonsumtionen i Sverige ökat eller minskat över tid. Det tycks vara så att Magdalena Gerger anser att den minskat, förmodligen beroende som en direkt följd av statens försäljningsmonopol, medans hårda fakta visar annat. Från 1996 till dagens datum skall konsumtionen ökat med 12,5% per person omräknat i ren alkoholmängd.

En intressant fråga som bolagets vd bör fundera på, om nu hennes uppdrag är att få svenskarna att pimpla mindre, är hur konsumtionen ska kunna minska om nu hennes näthandel ska bli bättre?

Ska hon kanske skicka ytterligare ett öppet brev till riksdagens ledamöter och be dem blockera svenskarnas möjligheter till att handla i andra nätbutiker? Ska all privatimport förbjudas och Tullverket få en oändligt stor budget för att kunna tillse att förbudet ska kunna efterlevas?

Eller, jag bara spånar fritt här, ska vi helt enkelt avskaffa statens försäljningsmonopol och låta Systembolagets butiker drivas av duktiga egenföretagare? Vi kommer definitivt att ha en arbetslös vd för Systembolaget att hantera. Men hon kanske kan få anställning som lobbyist hos nykterhetsrörelsen?

Det kan med andra ord inte vara lätt att vara vd på Systembolaget och behöva ha som daglig uppgift att hantera den snurriga svenska alkoholpolitiken. Tom Cruises filmer i serien Mission Impossible framstår i jämförelse som en söndagspromenad i parken. Jag hoppas att dom betalar henne en ordentlig lön för jobbet!