Stoppa Vindvansinnet

Stoppa Vindvansinnet 1Dagens gästskribent är B. Stymer.

Varför är det så viktigt att få stopp på vindvansinnet?
Därför att utbyggnaden av vindkraftverk, som riksdagen beslöt 2009, är själva grunden till den förda politiken om det farliga CO2 som lett till energikrisen men också till en skövlad natur och tiotusentals människors skadade hälsa.

Naturligtvis visste politikerna i regeringen Reinfeldt 2009 om att Sverige hade ett besvärande stort överskott av CO2 fri el från vatten- och kärnkraftverk och att landet inte hade kolkraftverk. Dessutom visste de att svensk lag Miljöbalken,

EU-Maskindirektiv och Grundlagens Allemansrätt förbjöd att sätta upp vindkraftverk i Sverige. Trots det hade mäktiga ekonomiska internationella intressen lobbat för en utbyggnad genom att helt enkelt strunta i dessa lagar med en hänvisning till den svenska Plan- och bygglagen. Enligt den påstods vindkraftverk vara byggnader och inte maskiner. I regeringen Reinfeldt var det främst energiminister
M. Olofsson C som drev frågan av personligt intresse. Dessutom hade lobbyisterna genom riksomfattande värvningsmöten med mat och dryck lyckats övertyga kommunpolitiker och tjänstemän att vara med och tjäna pengar på utbyggnaden genom att sätta upp egna verk eller genom att köpa andelar i dem.

Det dröjde till 2011 tills alla klagomålen tvingade regeringen att erkänna att vindkraftverk är maskiner. Men då beslöt regeringen i regeringsbeslut I 6 att säkerhetskraven i Maskindirektivet inte får ingå i den rättsliga prövningen av tillstånd för vindkraftverk. Till denna dag lyder domstolarna den befallningen trots att den strider mot Grundlagens entydiga krav på att den politiska makten inte fick styra domstolars beslut.

Trots anmälan reagerade varken EU-kommissionen eller FN/ECE mot detta regeringens brott mot grundläggande demokratiska krav om att den politiska makten måsta vara skild från den dömande och brott mot överställa EU-direktiv.

EU nöjde sig med ett skriftligt svar från regeringen att Maskindirektivet tillämpas korrekt istället för att på plats konstatera att maskiner kördes till och med utan att vara CE-märkta, vilket är ett grundläggande krav. FN tog 4 år på sig för att kasta anmälan i papperskorgen om brott mot Åhuskonventionens bestämmelser om allmänhetens rätt till medbestämmande.

När ingen lag kunde stoppa utbyggnaden kunde politik och domstol se till att de flesta utländska skeppsredare, pensions- och andra fonder och kinesiska staten tillsammans med en uppsjö av privata rufflare fick sätta upp nästan 5000 maskiner som skövlade naturen och gjorde tiotusentals närboende sjuka.

Men vindvansinnet spred sig som pesten över hela samhället. Denna gång inte med råttor utan denna gång med ett litet parti virrhjärnor som på allvar påstod att de kunde påverka klimatet med bidrag till elcyklar.

Naturligtvis vet politikerna också att befolkningen motsätter sig att leva vid dessa farliga maskiner. Därför försöker den svenska politiken frenetiskt hindra allmänhetens inflytande över den förda politiken så som den garanteras i internationell lag, Åhuskonventionen, EU-konventioner och direktiv. Dessa lagar ger en modern demokratisk roll för medborgares deltagande i beslutsprocesser. Den rollen har svensk politik envetet förhindrat eftersom utbyggnaden av verken är själva grunden för det gröna samhället och får inte hindras av att befolkningen lägger sig i.

Det har nu 2019 åter retat upp EU-kommissionen som kräver att svensk politik skall ändra lagar så att modern demokrati kan utövas även i staten Sverige. Denna gång konstaterar Kommissionen att Sverige inte har tillämpat MKB-direktiv,  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. Nu svarar svensk politik i Riksdagsbeslut CU 24, 22.6.2021 med att inte ändra Miljöbalken utan istället Plan- och bygglagen så att inget vindkraftverk får byggas utan att området har detaljplanelagts och i den planeringen skall berörd allmänhet delta. Svensk politik har nogsamt undvikit att informera allmänhet och kommuner om denna ändring.

Det tycks som om bygget av verken fortsätter som vanligt tills målet om 100TWh ny el från 15000 nya verk har uppnåtts i strid mot en alltmer förbittrad allmänhet. Även Högsta domstolen bryr sig inte om vad EU- kommissionen tvingar Sverige att göra. 23.3.2022 beslutar den att ingen klagande i ärendet Stockåsbodarna Svea hovrätt i M 9738-21 har talerätt och ger därmed lov att bygga vindkraftverk utan att riksdagens lagändring får gälla. Blir bygget trots det lagligt? Vad händer när politiker i kommunfullmäktige beslutar att strunta i lagändringen och ger tillstånd till vindkraftverk? Blir de lagliga trots att området inte detaljplanelagts?

Vindvansinnet har påverkat Sveriges statsbärande stora parti så till den milda grad att det fortfarande inte kan släppa tanken att påverka klimatet med bidrag för elcyklar och därför beslutat att skövla återstoden av Sverige med ytterligare tusentals vindkraftverk och inte ens det faktum påverkar deras politik att befolkningen blivit rasande när de har drabbats av deras politik med skenande priser på energi och mat?

Partiet som en gång var den arbetslösa och svältande befolkningens räddare har nu blivit så biten att den endast drömmer om lyckan i ett grönt samhälle. Övriga partier godtar den politiken att tvinga på befolkningen kommande umbäranden  även om den politiken grundas på regelrätt bedrägeri av Sveriges befolkning.

Konstatera att utan vindkraftverk blir det inget sabotage av samhället till det gröna samhället med svält och köld.

Kan det uppnås i nästa val?