Svensk politik i klimatets skugga

Svensk politik i klimatets skugga 1

 

Den som vet att gasen CO2 är livets gas, som är grunden för allt levande på jorden, förstår rent instinktivt att denna gas inte kan förorsaka en klimatkatastrof.

Att handskas med nuvarande allvarliga hysteri om förestående klimatkatastrof blir svårt om man inte godtar saklig information om livets gas. Sprider dessutom ekonomisk politiska världsomspännande krafter falska prognoser om räddning i syfte att berika sig genom frihandel under en världsregering, är medborgarens omdöme hjälplöst skadat.

Grundläggande vetande om klimatet är det faktum att jorden wobblar runt solen i en bana som ändras periodiskt. Ytterst få människor i länder med ordnad skolgång betvivlar detta faktum när det gäller årstidsväxling av klimatet.

Trots det har även många av dessa människor låtit sig övertygas om att en klimatkatastrof, beroende på människans utsläpp av livets gas, är alldeles förestående. Den falska övertygelsen grundas i bristen på information från sakkunnig expertis till allmänheten när informationen har trivialiserats av lekmän på området som har tagit över debatten och när media har svikit sin uppgift att sakligt informera.

Jag är ingen vetenskapsman, men jag vet utan minsta tvekan varför vi nu har mörker och vinter. Jag vet utan tvekan att mängden livets gas i atmosfären inte är orsaken till detta.

Jag har lärt mig att andelen livets gas i atmosfären är 0,03 %, en förvånande liten del med en så fantastisk effekt att vara grund för allt levande, varenda människa, grässtrå, allt. För att förstå den allmänt drabbande klimathysteri, att livets gas kommer att förinta livet på jorden, har jag informerat mig om fakta att livets gas CO2 är del av en atmosfär med 78,1% kväve, 21,0% syre och resten spårgaser, 0,9 % Argon, vattenånga, gammal CO2, fossilt CO2 och ny CO2. Där endast den nya CO2 med koncentration av (15 ppm av en miljon) kan påverkas av mänsklig verksamhet.

Spelar det någon som helst roll att mänsklig verksamhet kan påverka klimatet så oerhört lite som att 15 påverkar 1 000 000, en miljon? En enda brinnande tändsticka kan inte värma ett helt rum.

Även om all havsis smälter stiger inte havsytan. Fyll en kopp med vatten och lägg in en isbit. När den smälter ökar inte vattennivån. Landisen på Grönland växer i ett nytt köldrekord. Även om haven stiger med 1 mm per år tar det tusen år att stiga 1 m. Land höjs och sänks. Efter att ha pressats ned av 4000 m tjock is under senaste istiden sjunker Skandinavien i söder och höjs i norr utan att havet höjs. I Stilla Havet sjunker de av vulkaner skapade atollerna ihop utan att havet höjs. Deltaområden vid stora floders utlopp i haven sjunker ihop utan att havet höjs. Ett varmare klimat med mera av livets gas ger större skördar mänsklig föda. Kallt klimat dödar människor, inte varmt. Färre människor än förr dödas av extremväder nuförtiden.

”Väder och klimat kan vi människor inte göra mycket åt utan vi måste helt enkelt anpassa oss”, skriver Professor Lennart Bengtsson, Sveriges internationellt erkända klimatforskare i boken ”Vad händer med klimatet. En klimatforskares syn på jordens klimat.”

Just det faktum, att atmosfären kan påverkas av människan i så oerhört liten grad och att det trots det har medfört en så omfattande och skrämmande kostsam hysteri, borde vara värt att debatteras.

Hur kan det komma sig att t.ex. vuxna välutbildade civilingenjörer medvetet sprider hysterin? Jag förstår att de som är fast i karriären inte hinner tänka efter, men alla andra? Det är skrämmande hur en så avgörande stor fråga som den om framtidens klimat kan avgöras av en generation bortskämda skolkande ungdomar. 

Hur kan det vara möjligt att ett land som nyss lämnat fattigdom och elände genom flitigt arbete i världsledande företag, där man nyttjat avancerat vetande, plötsligt tappar vett och sans och låter sig ledas av klimatskojare inom politiken?

Varför skyddar inte gedigen utbildning från att drabbas av klimathysterin?

Är det utbildningens fel eller är det så att det ligger djupare som en följd av svenskens historia av lydnad inför överheten? Det är inte länge sedan folket tvingades stå och bocka med mössa i hand inför makten.

Det är inte mer än 20 år sedan svensken fick fullständig religionsfrihet.

 

Mera allvarligt för medborgarna är att klimathysterin beslagtagit skatteresurser för att minska landets utsläpp av CO2 och därmed åstadkommit brist på resurser för skola, vård och omsorg, hela välfärden. Var och varannan kommun tvingas nu att skära ned på stöd till dem som behöver mest, åldringsvården, skolan, hjälp till alla socialt utslagna. Nu fattas de miljarder som bekostat utbyggnaden av tusentals vindkraftverk som skulle minska landets utsläpp av CO2, de miljarder som bekostat solpaneler, de miljarder bidrag för elcyklar, bortkastade resurser när landets utsläpp, precis som andelen utsläpp i hela atmosfären, har ökat, inte minskat. 

 

Det är obegripligt hur den politiska grundpelaren i moden svensk historia, låtit sig fångas av skojare i en liten teknikfientlig sekt och deras fobi att återgå till medeltidens mörker, isolering, fattigdom, svält och elände.

Ett stort politiskt parti med ambition att vara statsbärande kan inte ledas av personer som saknar den kompetens och det omdöme som krävs och som låter sig förblindas av vanföreställningar om politiska motståndare, om internationell politik, om klimatet.

Sådana personer är farliga för hela samhället.

Hur farliga de är framgår av att de utan tvekan och utan minsta stöd från medborgarna helt sonika konfiskerar 8 miljarder av skatterna för vård och omsorg och skänker dessa till FN, IPCC;s Gröna Fond som politiskt styrs av stater av vilka flertalet inte är demokratier utan ofta korrupta skurkstater.

Såhär kan inte Sverige styras i fortsättningen.

 

Det enda sättet att göra den obegripliga hysterin begriplig är en offentlig debatt i media. Debatten är alldeles nödvändig och måste ledas av statens Svt1 mellan ett fåtal äkta klimatforskare ledd av pålästa journalister och inte den vanliga debatten med allmänt käftande.

 

Det måste klarläggas vilka faktiska vetenskapliga bevis som stöder tesen att CO2 kan skapa en klimatkatastrof och inte bara godta politiska gissningar i form av vetenskapliga modeller där den vetenskapliga grunden förvanskas i sammanfattningar gjorda av politiker i IPCC:s styrelse.

Det måste klarläggas vilken nytta alla de tusentals miljarder skatter för att minska utsläpp av CO2 har åstadkommit.

 

Efter denna debatt måste det klarläggas vilket behov som finns för att fortsätta att använda skattemedel för att minska CO2-utsläpp.

Det måste klarläggas om det är nödvändigt att genom allmän beskattning av medborgare inskränka bilåkande, flygande, köttätande, resande, o.s.v.

Det måste klarläggas om befolkningen godtar att resurser tas från skola, omsorg, välfärd för att överföras till FN, IPCC i verkningslösa försök att minska halten CO2 i atmosfären.

 

Riksdagen har inte förmått genomföra en sådan klarläggande debatt om klimatet beroende på okunnighet i ämnet och en rigid politisk låsning till gissningar om framtidens klimat i form av IPCC:s modeller. Riksdagens rigida låsning är också en följd av att media vägrat utföra sin skyldighet att informera sakligt om faktisk vetenskaplig forskning istället för att låta lekmän trivialisera informationen om klimatet. Därför måste det till en ny sorts debatt där verklig klimatforskning som utförts i konkreta verifierade försök grundar de politiska beslut som tvingar befolkningen till eftergifter om klimatet.

 

Politiker måste inse att de inte kan tiga sig igenom problemen för att rädd landet från kommande politiskt kaos.

Bernd Stymer