självförsvar

Självförsvar

Elefanten i rummet Rättegången mot ASAP Rocky visar med stor tydlighet att svensk lagstiftning om självförsvar måste förändras radikalt. Det kan jag klart konstatera redan innan dom fallit. Elefanten i rummet här är svenska lagstiftares och lagvrängares oförmåga att erkänna rätten till självförsvar, skyddet av liv, hälsa och egendom. Vad som framkommit redan långt innan Läs mer…