Självförsvar

Självförsvar 1
Alexas_Fotos (CC0), Pixabay

Elefanten i rummet

Rättegången mot ASAP Rocky visar med stor tydlighet att svensk lagstiftning om självförsvar måste förändras radikalt. Det kan jag klart konstatera redan innan dom fallit. Elefanten i rummet här är svenska lagstiftares och lagvrängares oförmåga att erkänna rätten till självförsvar, skyddet av liv, hälsa och egendom.

Vad som framkommit redan långt innan rättegången och båda sidor tycks vara ense om, är att afghanen inledde händelserna med att provocera hiphoparna. Dessa uppmanade honom att gå därifrån. De sa uttryckligen att de inte ville bråka med honom och bad honom sluta. Ändå fortsatte han upprepade gånger till dess tålamodet tröt hos hiphoparna.

Svensk rätt

Svensk rätt förutsätter att man ska dra sig undan och sätta sig i säkerhet. Men när man kommer som turist till Sverige, hur ska man veta åt vilket håll det är? Jag skulle inte veta vilket håll som är säkrast att förflytta sig i Stockholm. Var håller de än mer kriminella till (så att jag kan undvika dem), var finns polisen etc.
I utländska storstäder fotpatrullerar poliser så att de finns i snart sagt varje gathörn. Så är det inte i Sverige. Så var får man hjälp och var kan man känna sig trygg och säker?

Polisiär närvaro

Nej, utan poliser allestädes närvarande, i storstäder, mindre orter, byar och landsbygd, är det enda rätta att införa ”stand your ground” -regler. Man ska ha rätt att eliminera ett hot, inte bara utväxla slag lika för lika. Den som är svagare, långsammare eller på annat sätt underlägsen förövaren måste få rätt att eliminera fortsatt övergrepp på plats. En moralisk rätt att inte bli kränkt räcker inte som försvar mot den struntar i sådan moral. Hur har lagstiftaren tänkt där, egentligen?

Eget försvar

I förlängningen kanske vi måste tillåta skjutvapen i självförsvar och slopa knivlagen. Den senare var nyligen föremål för en särdeles dålig ledare i KB, som jag kommenterat på plats. I samma veva kommer nu förnyade propåer om att förbjuda för privatpersoner att köpa, äga och bära skyddsväst, vanligen kallat skottsäker väst. Naturligtvis är folkpartiet-liberalerna med på denna folkfientliga politik, där Allan Widman redan motionerat till riksdagen om en sådan lag.

Skyddsväst

En skyddsväst är ett passivt självförsvarsverktyg som inte kan användas för att skada andra. Anledningen till att man önskar förbud är att kriminella som skjuter på varandra kan gå närmare sina offer med mindre risk att själva skadas och få motsvarande större chans att skada offret.

Politiskt svek

Men i rådande situation där polisen inte ens är i närheten av att kunna stävja brottsligheten och skydda allmänheten, sänder det helt fel signaler till medborgarna. Visserligen är en skyddsväst inget heltäckande skydd och det kan inge falsk trygghet hos bäraren. Men att förbjuda det, att frånta medborgarna möjlighet till eget initiativ för sin egen säkerhet, hur illojalt är inte det mot medborgarna?