Tankevurpa i tiden

Tankevurpa i tiden 1

Intresserar man sig för utbildningsfrågor och bor i eller kring Stockholm  bör man kanske avsätta tisdagen den 11/6 för ett rapportsläpp från tankevurpan, förlåt, Tankesmedjan Tiden.

Förra året lämnade nämligen hela 15,6% av eleverna nionde klass utan behörighet till gymnasiet. Det begriper ju varenda kotte att sådana tokigheter är helt oacceptabla för en kunskapsnation som Sverige.

Frågan är om inte just denna gravt såsseanknutna tankekollaps, förlåt, Tankesmedjas lösning är helt genial. Dom föreslår helt frankt, utan att skämmas, att man avskaffar betyget F. Om folk inte underkänns kan dom ju, per definition, inte sägas sakna behörighet.

Till yttermera visso föreslår man också att matematik inte ska vara ett av kärnämnena. Det låter nog som musik i andra exportberoende länders öron. Det enda som vår lilla nordeuropeiska randstat kommer exportera när socialdemokratisk ”utbildningspolitik” har fått fräta sönder generationer av ungdomar är sannolikt s.k. influensers och vloggare.

Daniel Färm, chef för Tiden, säger i Aftonbladet att man ”vill sätta fokus på den ojämlikhet som finns i skolan, men utan att minska kraven på kunskap.”

Det lär bli en intressant upplevelse hur man rent ordmässigt ska vränga till det för att klara av en sådan akrobatisk övning.

En av den svenska skolans absolut största problem är ju att den inte har ett renodlat krav på kunskapsförmedling. Den ska också stå för någon sorts oklar fostran av dom framtida medborgarna i riket. I många andra länder verkar det vara så att uppfostringsansvaret faller på barnens vårdnadshavare.

Uppenbarligen är det också så att lärarutbildningarna har svårt att rekrytera kompetenta studenter. Många av dem som kommer in hoppar av utbildningarna samtidigt som stora pensionsavgångar är att vänta.

Mitt, i sammanhanget, ödmjuka förslag är att man börjar med att renodla skolans utbildningsuppdrag. Lärarstudenter känner sig nog, som grädde på moset, mer trygga och motiverade om dom vet att dom slipper agera administratörer och socialarbetare i skolan. Sluta rycka och rota i betygssystemet, ge upp tanken på att problem hela tiden kan lösas med förenkling.