Uppmanar sexarbetare till brott?

Uppmanar sexarbetare till brott? 1

Saxar ur Liberala partiets, KLP partiprogram som gällde i 2018 års riksdagsval Kap 2. Trygghet för liv och egendom:

2.3 «Brott utan offer»
Samtidigt som Klassiskt liberala partiet vill ha en sträng kriminalpolitik har vi en annan syn på vad som moraliskt sett kan definieras som brott än andra politiska partier. Som förklaras i kapitel 1 borde staten inte ha möjlighet att förhindra fredliga aktiviteter som inte skadar andra människor, men som däremot primärt begränsas till skydd för medborgarnas liv, frihet och egendom. Detta innebär att ett antal aktiviteter som idag helt eller delvis är olagliga bör legaliseras, närmare bestäm alla typer av aktiviteter utan offer.

2.3.2 Sexarbete
Varje människa har en grundläggande rätt att bestämma över sin egen kropp, och därmed kan försäljningen av sexuella tjänster enligt Klassiskt liberala partiet inte betraktas som brottslig. I grund och botten handlar sexarbete om frivilliga transaktioner mellan samtyckande vuxna, och det finns därför ingen rationell anledning att förbjuda sådan verksamhet.

Klassiskt liberala partiet vill:
– Legalisera sexarbete och bordellverksamhet.

Aktuella händelser

När ”bomben” om Paolo Robertos sexköp slog ned och alla moralister ropade på strängt straff och rejält avståndstagande, föreslog jag på forumet att KLP skulle gå ut och förklara att vårt parti, med hänsyn till vårt partiprogram, vill ändra lagen så att Paolo och andra sexköpare inte görs till brottslingar. Inte för att jag är något fan av PR, snarare tvärtom, men jag ogillar orättvisa. Tyvärr vågade KLP inte ta ställning i ett praktiskt fall. Istället har partiet fegt hållit knäpptyst i en fråga man gick till val på. I mina ögon är det hyckleri och moraliskt svagt. Ska man locka till sig röster måste det vara trovärdigt att man är redo att göra som man säger, annars kan folk lika gärna rösta på C eller L.

Annan själslig och kroppslig behandling

Jag kan få min kropp behandlad av läkare, sjuksköterska, biträde, sjukgymnast, kiropraktor, personlig tränare, mfl. Min själ kan få hjälp av präst, psykolog, coach, mm. Den enda del av min kropp/själs välbefinnande som inte får behandlas med köpt tjänst är den som prostituerade står för. Är det rimligt?
Den som på grund av egen moralisk hjärtnupenhet vill förvägra andra den sexuella hälsa och välbefinnande som WHO kräver att medlemsstaterna garanterar, se SRHR nedan, den gör internationellt samarbete en otjänst och försvagar Sveriges status som rättsstat.

Filosofiskt försvar av friheten

Försvaret av friheten får inte begränsas till att endast omfatta sådant som bejakas av den indignerade majoriteten av moralism. Inte heller förminskas av krav från moraliskt förnärmade människor som gastar om omoral på gator och torg. Försvaret av friheten vinner inga segrar förrän det omfattar allt det som en och endast en person i hela världen önskar ägna sig åt, så länge som den personens agerande inte skadar andra. Moraliska överväganden hos majoriteten har inte större rätt att bestämma detta än vad en enskild individs vilja har att diktera villkoren för majoriteten.
Detta är en sammanfattning av J.S. Mills försvar för friheten. När Klassiskt liberala partiet inte försvarar denna position sviker man sitt uppdrag och sin historia.

Hysteriska krav släpps fram istället

Som ett brev på posten kom istället förslag från de totalitära moralisterna om att sexköp måste uppgraderas på brottsskalan så att det minst ska ge sex månaders fängelse. För något som alltså två vuxna och myndiga personer är ense om att göra tillsammans, men bara den ena kan straffas för. Men det slutar inte där. Vissa debattörer vill se sexköp klassat som våldtäkt.

Att man vill ha minst fängelse i straffskalan innebär också andra juridiska konsekvenser. Den totalitära och repressiva staten får därmed helt andra övervaknings- och maktmedel mot den enskilde till sitt förfogande. Det räcker kanske med att påminna om den exempellösa behandlingen av Karl Hedin för att läsaren ska förstå hur brant det sluttande planet tippas i och med detta. I ett frihetligt samhälle, i en rättsstat måste sexköpslagen avskaffas!

Svaret på frågan

Svaret på rubrikens fråga är naturligtvis nej. Sexarbetare erbjuder mot betalning en tjänst som det finns en efterfrågan för, en marknad. Sverige har marknadsekonomi. Men det är en marknad vänsterpartierna inte vill kännas vid, trots möjligheterna till arbetsmiljöreglering, beskattning, facklig anslutning, reglerad arbetstid, sjukpenning- och pensionsgrundande löneredovisning, minskat utrymme för svart ekonomi och brottslighet med mera. Där vet hyckleriet inga gränser.

Vidare till stöd för mitt resonemang finns FNs Allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna samt den Särskilda deklarationen om Sexuell och Reproduktiv Hälsa, SRHR, som bland annat den svenska Folkhälsomyndigheten är tillsynsmyndighet för

Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Artikel 23
Var och en har rätt till arbete, fritt val av
1. sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet.

SRHR-begreppet
Sexuell hälsa innebär ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande relaterat till sexualitet, inte endast frånvaro av sjukdom. Sexuell hälsa kräver en positiv och respektfull hållning till sexualitet och sexuella relationer, liksom möjlighet att få njutbara och säkra sexuella erfarenheter, fritt från förtryck, diskriminering och våld. För att sexuell hälsa ska uppnås och bibehållas måste alla människors sexuella rättigheter respekteras, skyddas och uppfyllas.