Vaccinturism

Vaccinturism 1

Att folk från Västra Götaland och Skåne är lömska typer som drar nytta av Halland är känt sedan länge. Våra unika naturvärden, rika matkultur och allmänna förfining lockar.
Samt vår vaccin. Kanske mer än något annat är det vårt vaccin.

Vad som skulle vara så unikt med just Hallands vaccin är mera oklart. Men faktum är att inflödet av löst folk från annorstädes, dit Västra Götaland och Skåne måste räknas, är så stort att Region Halland funnit det för gott att dra i handbromsen och stoppa bokningarna av vaccinationstiderna.

Så är det nämligen att doserna tilldelas efter hur många invånare regionerna har.
Någon hänsyn till att folk är lite halvdesperata och redo att vaccinera sig på en annan plats än de är skrivna på har inte tagits av våra allvetande politiker och byråkrater. Inte heller har man, trots den antagligen betydande tankemöda som lagts ner av centralbyråkraterna, tänkt tanken på att folk bor på en plats och jobbar någon helt annan stans. Det är också ett så kallat oomkullrunkeligt faktum att Halland är nedlusat med sommarboende som tidvis nyttjar sina hus annat än på sommaren eller flyttar till sommarnöjet tidigt på året.

För egen del, om jag nu skulle drabbas av totalt hjärnsläpp och önska mig en vaccination, framstår Göteborg som den perfekta platsen att genomföra det på. Den enkla anledningen därtill är att jag jobbar i staden.
Att bosätta mig där skulle jag aldrig i hela mitt liv göra så länge länge mina förståndsgåvor är intakta. Då pendlar jag hellre från Halmstad. Projektet underlättas sannolikt av den autismspektrumstörning jag sägs ha, tydligen har man särartade specialintressen då. Mitt är att åka tåg.

Med vaccinationsprogrammet är det alltså så att politiker och byråkrater i planeringen av detsamma helt missat att folk obehindrat förflyttar sig över länsgränserna.
Jag skulle vilja påstå att det inte varit helt okänt för dem att människor i det moderna Sverige gör det.
Lagen, den mäktiga lagen, är dessutom stenhård. Den bygger på lika behandling och gäller all rätt till vård oavsett bostadsort.

Problemet med lagen är givetvis att den kan vara svår att implementera på avvikande situationer. Våra lagstiftare lever ju i sin egen värld och är kanske inte de mest förutseende av människor.
De har dock en helt oklanderlig värdegrund. En oklanderlig värdegrund är inte mycket att hänga i granen, men som medborgare i Sverige får man nöja sig med det lilla!

På Region Hallands hemsida möts jag dock av ett annorlunda formulerat besked.
Det står att Anledningen är bland annat försenade vaccinleveranser.
Först när man klickar sig vidare framgår det att En annan orsak är att cirka 20 -25 procent av tiderna senaste veckan bokats av invånare bosatta i andra regioner.

Det är givetvis lättare för politiker och byråkrater att skylla på lömska vaccinturister än klantiga medicintillverkare. Eller det faktum att planeringen var dålig och illa genomtänkt från början.
Medborgarna, som man ägnat ungefär ett år åt att skrämma upp rejält, utgör problemet. Medborgarna som faktiskt håller sig till lagens bokstav och, utifrån sitt egen fattningsförmåga, gör sitt bästa för att åtlyda statsmakternas halsbrytande direktiv.

Snart nog har våra höga vederbörande ännu mer ammunition för att införa än mer långtgående krav på vaccinationspass. Det ligger inte långt fram att krav ställs på sådana för att få resa inrikes. Givetvis för att skydda oss medborgare som bara lyder lagen och vaccinerar oss där det är mest praktiskt.

Själv står jag ännu fastare i mitt beslut att avstå vaccination i detta fallet.
Mot dem som vill oss illa måste vi i varje givet ögonblick protestera, obstruera och markera!