Vår skuld och vår skam

Vår skuld och vår skam 1

Idag presenterar vi brevet nedan som skickades in av en ångerfull läsare som desperat vill finna en väg ut ur det mörker han slukats av då han insett vidden av de oförlåtliga brott som begåtts:

När jag vänder blicken tillbaka mot historien och skådar alla våra övergrepp så fylls mitt hjärta av skam och ångest. Jag frågar gud om vi någonsin kan finna förlåtelse, om vi någonsin kan försonas med alla våra offer, men gud förblir tyst. I denna strävan står vi ensamma och måste finna en väg framåt, det första steget på den vägen är att erkänna vår skuld utan några förmildrande ursäkter eller försök till förklaringar. Låt mig därmed börja med en lista över våra synder:

  • Vi har under 1300 år missbrukat rasifierade kroppar för vårt egna nöje och för slaveri. Vi har tagit kvinnor och barn och utsatt dem för våra giriga och rasistiska blickar och händer och förslavat miljontals män som dukat under de tunga arbetsbördorna. Våra länder är inte fyllda av rasifierade endast eftersom vi brutalt steriliserat både män och kvinnor så att vi kunnat våldföra oss på dem utan att riskera våra länders framtida renhet [1,2,3].
  • Våra skepp har hemsökt alla världens stränder på jakt efter slavar och ny kvinnor att skända. När vår hunger efter rasifierade kroppar var som störst så tvingades hela regioner överge sina kuster i fruktan för våra segel [4,5,6].
  • Till vår eviga skam så finns suget efter denna rovdrift på våra medmänniskor ännu kvar och befläckar våra själar, direkt vi får chansen så återupptar vi vår historiska fäbless för slaveri och endast yttre krafter verkar kunna kuva vår perversion [7,8].
  • Våra religiösa ledare pekar gång på gång ut skillnader mellan oss människor för att dehumanisera våra motståndare och rättfärdiga att vi behandla dem som boskap [9].
  • Grunden till vår själva kultur bygger på vår överhöghet och det finns ingen sätt att komma bort från det utan att dekonstruera den totalt, till och med vår kulturs grundare ägde slavar och ansåg att det är en del av ”den naturliga ordningen” [10].
  • Alla högkulturer som vi har lagt under oss har förtvinat under våra plundringar och förtryckt, vår rikedom bygger blott på det vi stulit [11]. För vår brutala kolonialism kommer vi behöva söka botgörelse i hundratals år.

Vänligen

Imam Sim-Salabim, utdrag ur min bok ”Vår skuld och vår skam”

1. Wikipedia – Arab slave trade
2. Avancemang – Den arabiska slavhandeln
3. The Journal of Pan African Studies – Qaddafi’s Apology for Arab Slavery
4.Wikipedia – Turkräden på Island
5.Everything You Know About God Is Wrong: The Disinformation Guide to Religion
6. Wikipedia – White slavery
7. Time – Inside the Modern Slave Trade Trapping African Migrants
8. Wikipedia – First Barbary War
9. Asia News – Daesh is not alone in justifying sexual slavery, there is al Azhar too
10. Wikipedia – Ownership of slaves
11. Emmet Scott – The Impact of Islam