Islam är västerlandets antites

Islam är västerlandets antites 1

Ibland så slår jag mig ned i min myssoffan – som är lämpligt placerad under mitt stora porträtt av Il Duce – sätter laptoppen i knät och med något maniskt och främlingsfientligt i blicken gogglar jag följande mening ”vilka hatfakta finns det som stödjer min fascistoida världsbild?” Denna gången fick jag jackpot!
Human Rights: Why Countries Differ[1] författad av Heiner Rindermann och Noah Carl publicerad i tidskriften ”Comparative Sociology”.

Av någon mystisk anledning så blev jag insläppt genom betalväggen när jag först hittade artikeln så jag läste igenom rubb och stubb och det visade sig vara mycket intressant. Rindermann och Carl undersöker i artikeln vilka faktorer som starkast korrelerar med anammande av mänskliga rättigheter, framförallt fysiskt integritet, yttrandefrihet, religionsfrihet och kvinnors rättigheter. Är det kultur/religion som är avgörande? Eller är det månntro kognitiv förmåga bland folket i allmänhet? Kanske Kognitiv förmåga hos eliten? Är det viktigt med förbud mot inavel? Varför inte mäta kranievolymer av bara farten? Allt det och mycket mer får sina svar!

Countries differ with respect to human rights. Using the cross-country ciri data (Cingranelli & Richards), the authors tested two theories. The cognitive-moral enlightenment theory going back to Piaget and Socrates postulates that individuals and nations with higher levels of cognitive ability think and behave in a way more conducive to human rights. The culture-religion theory going back to Weber, Sombart and Voltaire postulates that different religious beliefs shape attitudes, and propel societies toward institutions that are more or less supportive of human rights.

Den största egenheten med artikeln är den att Rindermann och Carl lyfter ut några aspekter av västerländsk kultur med vilken de sedan korrelerar olika kulturer, inklusive den västerländska. Resonemanget blir cirkulärt, element av västerländsk kultur korrelerar bäst med västerländsk kultur (dvs protestantism och katolicism) vilket kanske inte är så överraskande. Det intressantaste är snarare att deras resultat visar vilka kulturer som är mest inkompatibla med västerländska värderingar.

Låt oss direkt hoppa till resultaten:

Islam är västerlandets antites 2

Här ser vi genast två kulturer/religioner som sticker ut ordentligt, kristendomen är positivt korrelerad med mänskliga rättigheter och Islam är negativt korrelerad. När de korrelerar andel kristna – andel muslimer (Christ-Muslim contrast) med mänskliga rättigheter så blir korrelationen ännu starkare. När det gäller alla andra religioner är det däremot hugget som stucket.

Hur ser det ut om man undersöker kognitiv förmåga och utbildningsnivå?

Islam är västerlandets antites 3

Även här är det starka effekter, men då blir frågan huruvida kristendom och islam ligger som underliggande faktorer och påverkar utbildning och kognitiv förmåga? Rinermann och Carl har gjort diverse stiganalyser [2] för att se hur allt hänger ihop!

Islam är västerlandets antites 4

Islam är västerlandets antites 5

Därefter drar de slutsatsen:

The higher the percentage of Muslims in a society, the lower its respect for human rights (βMus→hr = −.33). The pattern of effects here is a mirror image of the one for percentage of Christians: the impact on education is negative (βMus→hr = −.34), as is its impact on democracy (βMus→Demo = −.38). Its total effect on human rights including indirect effects is βMustot→hr = −.59.

Som vi kan se så påverkar islam utbildning och (indirekt) kognitiv förmåga negativt medan kristendom påverkar bägge positivt.

I den första tabellen så ser vi också en rad längst ner, consangunity, vilket bara är ett fint ord för kusingifte och inavel. Inavel är, som vi kan se, enormt negativt för mänsklig rättigheter vilket Rindermann och Carl spekulerar är dels på grund av att inavel sänker den kognitiva förmågan och dels för att kusingifte skapar starkare ingrupper och klanstrukturer vilket är negativt för samhället i stort.

In addition, consanguinity within society acts to reduce cooperation between unrelated persons insofar as it makes such cooperation less useful and riskier; and consanguinity decreases both trust and individualism – all of which have a negative effect on democracy.

Kan vi gissa att religion även har en påverkan på kusingifte?

Finally, the percentage of Christians has a very strong negative effect on consanguinity (βChrist→Con = –.71). Christians do not generally marry relatives (r = −.71),3 but in Muslim (r = .80) and Animist (r = .18) cultures the practice is widespread (see Schulz, 2017).

Kristendomen förbjöd helt enkelt kusingifte väldigt tidigt medan Islam tillåter det [3].

Vi ser alltså att judendom, buddism, hinduism, konfucianism och till och med animism saknar tydliga kopplingar till mänskliga rättigheter. Blir det fler eller färre hinduer eller buddister i ett samhälle så blir samhället varken patriarkalare eller mer intolerant eller förtryckande. Ökar man andelen muslimer däremot så är risken överhängande att demokrati, yttrandefrihet, religionsfrihet och kvinnors rättigheter blir lidande.

Överlag så framträder en bild här och det är att islam är västvärldens antites, den kristna kulturen och den islamska kulturen är varandras inverser. Islam är inte, som vissa brukar säga, en medeltida religion. Islam är snarare något helt annat, en annan gren på den kulturella evolutionens träd som framhäver diametralt motsatta värderingar jämfört med vår kultur.

Kultur är i slutändan kung, kultur är viktigare än både intelligens och utbildning och i världshistorien så har vi bara sett en endaste kultur som skapat bördig mark för individuella friheter att blomstra och det är den västerländska. Vi ser även att det finns en annan kultur som överallt där den spridit sig har monterat ner individuella friheter. Alla kulturer är helt enkelt inte skapta lika och vi måste vara väldigt försiktiga och vaksamma så att vi inte går miste om det som gjort vår civilisation till vad den är. Den västerländska kulturen är idag – under sitt trötta nedgångsstadium – utmanad både inifrån av intolerant progressiv liberalism [4] och utifrån av islam och vi står ansikte mot ansikte med Poppers paradox [5].

Som en slutnotis för de som vill läsa eller lyssna på mer så har Rindermann även talat på Hans-Hermann Hoppes konferens Property and Freedom Society [6] och skrivit en bok om kognitivt kapital [7]

  1. Human Rights: Why Countries Differ
  2. Stiganalys
  3. Cousin Marriage
  4. The Dangers of Illiberal Liberalism
  5. Toleransparadoxen
  6. Heiner Rindermann – Cognitive and Cultural ”Enrichment” of Europe by Immigration (PFS 2016) 
  7. Cognitive Capitalism