Alexanderhugget – Ett råd i all välmening till er som aspirerar på makten i Konungariket Sverige

Alexanderhugget - Ett råd i all välmening till er som aspirerar på makten i Konungariket Sverige 1

Aspirerar ni på att ta över makten i Sverige, att verkligen ta över makten alltså inte bara förvalta den nuvarande? Då har jag litet förslag till er och en liten utmaning, för om ni inte i alla fall överväger det jag har att säga skulle jag nog anse att er förmenta aspiration på makten inte är annat än en chimär.

Sverige har idag 316 myndigheter, stiftelser och företag styrda av staten. Vissa av dessa är absolut kritiska för statens fortsatta kontroll över landet, främst av dessa är naturligtvis skattemyndigheten förutan ingen av de övriga myndigheterna skulle kunna existera. Men många myndigheter, stiftelser och statliga pseudo-företag har, skulle jag hävda, väldigt liten påverkan på att effektivt kunna styra landet. Vad de däremot tillsammans utgör är en gigantisk maktfaktor, ett byråkratiskt nätverk uppbyggt under lång tid, en tid då ni som nu säger er aspirera på den politiska makten inte hade något att säga till om. Kort sagt, det sitter alltså rödgröna politiska aktivister på varenda institution från generaldirektören för MSB till enskilda handläggare på migrationsverket, från professorer i religionsvetenskap till rollspelsföreningar, från public service till den minsta landsortstidning. Om ni nu, vilka ni nu vara månde, skulle lyckas med konststycket att vinna ett val mot socialdemokraterna och på allvar vilja förändra landet och inte bara vara en variant av den samtida vänsterliberalismen som även socialdemokraterna representerar. Då kommer dessa institutioner att motverka varje reform, varje motion, varje försök till opinionsbildning. Varje försök till att minska finansieringen av någonting, förutom möjligtvis sådant som skulle kunna gynna er (t ex polisen) kommer att motverkas på varje nivå.

Vetenskapliga avhandlingar kommer skrivas, rapporter kommer komma från myndigheter, skandaler med era främsta företrädare kommer ältas om och om igen i medierna. Helt plötsligt kommer svenska journalister ha lärt sig hur man ställer kritiska frågor, musiker kommer skriva sånger och teatergrupper sätta upp föreställningar. Handläggare kommer maska och tolka regler på kreativa sätt, domstolar kommer döma på sätt som ogiltigförklarar eventuella lagförändringar. Föreningar kommer fortsatt få bidrag för att aktivt motarbeta er och era barn kommer lära sig i skolan att ni är onda.

Och vem betalar för allt detta? Ja det gör ju ni, i alla fall i fyra år för längre än så kommer ni inte att sitta vid makten.

Jag vet vad ni tänker, dessa institutioner är ju redan uppbyggda och kan de politiseras av det nuvarande styret så kan även ni använda dem för era politiska syften. Men vi pratar om institutioner som är uppbyggda under en lång tid, institutioner som marscherats genom i 50 år, institutioner som redan besitts av era fiender. Ni kommer behöva reformera institution efter institution i massivt motstånd från resten av ett etablissemang som fortfarande är intakt. Ni kommer, med rätta att kritiseras från omvärlden för att försöka politisera media, akademin, kulturen och tjänstemannakåren. Men säg att ni mot förmodan skulle lyckas att reformera exempelvis public service, vilket logiskt sett borde vara er högsta prioritet av institutioner att förändra. När ni sedan avsätts efter era fyra år så kommer arbetet med att reversera er reformation att starta omedelbart och märkligt nog kommer detta inte att möta något motstånd av etablissemanget eller kritiseras av omvärlden. Ni kommer då efter fyra år i bästa fall vara tillbaka på ruta ett.

Men det ni kan göra, nej det ni måste göra om om ni är seriösa med att ta över makten är att genast lägga ner varje myndighet som inte är kritisk för rikets styre, sälja varje icke-kritiskt statligt företag, dra bort all form av presstöd, dra ner kraftigt på högskolor och universitet, dra bort alla former av bidrag till föreningar och organisationer. Och när jag säger genast menar jag genast, inte efter en halv mandatperiod, inte inför nästa valkampanj utan dagen ni får nycklarna till Rosenbad. Planen för hur det ska genomföras måste redan vara klar, ni har inte tid att vänta. Varje dag som ni betalar denna massiva maskin att motarbeta er är en dag för mycket, en dag ni skulle kunna koncentrera er på att reformera landet. Och det räcker inte med att dra ner lite på finansieringen, lägga ner någon uppenbart politiserad myndighet som t ex jämställdhetsmyndigheten eller kanske långsamt fasa ut presstöd och liknande. Allt detta kommer möta massivt motstånd varje steg på vägen och slutar i bästa fall med en något försvagad motståndare som sedan lätt kan förstärkas igen efter att de lyckats avsätta er.

Den svenska djupa staten är enormt stor och stark tack vare att den backas upp med skattepengar men detta är också dess akilleshäl. Drar man undan finansieringen så kommer den att kollapsa och den som har den politiska makten kan göra just detta. Den som inte överväger att dra in finansieringen till en djup stat som man vet kommer göra allt i sin makt att motverka dig visar med all önskvärd tydlighet på att man antingen är kontrollerad opposition och inte vill förändra något i grunden eller att man egentligen inte aspirerar på makten. Den första intuitionen att dra ner på borde rimligtvis vara det nuvarande etablissemangets propagandaorgan d v s public service. En omröstning skedde 2018 om dess fortsatta finansiering i tio år från och med 2020, här kan man tydligt se vilka förmenta oppositionspartier som inte har någon som helst avsikt att ta makten eller förändra något under kommande decennium. Men ni som vill ta makten, ni som vill förändra, ni har en unik möjlighet att genom ett alexanderhugg krossa fundamentet för den nuvarande ordningen.

Nu vet ni vad ni ska göra, nu måste ni bara vinna ett val först.

Lycka till!