Är du oskuld lilla vän?

Är du oskuld lilla vän? 1

Om andra länders seder och kultur kan man man ju ha många synpunkter. Ofta går det att ta det som uppfattas som underligheter med en klackspark. Det är ju inget som direkt påverkar en i vardagen.

I Svea Rike är det dock så att en omfattade invandring, okontrollerad skulle vissa säga, under årens lopp på ett väldigt påtagligt sätt påverkat vardagen.

Alltså noterar man en på många platser förändrad gatubild. Debattens vågor går höga om huruvida invandring leder till ökad brottslighet, och isåfall om det är en viss typ av brottslighet som ökar. Polisen avrapporterar med jämna mellanrum om olika grader av särskilt utsatta områden.

Endast den som under dom senaste femton till tjugo åren varit bosatt under en sten har missats att påverkas.

Ett utmärkt exempel är ju Malmö. Just nu verkar det vara så att kriminella grupperingar för glatta livet håller på att spränga och skjuta staden sönder och samman. Linköping har ju också utsatts för kriminaldårars förstörelselusta.

För mig, och jag betraktar mig realpolitiskt som klassiskt liberal, är landets nuvarande situation ett skolexempel på att varje stat värd namnet bör ha stenhård kontroll över sina gränser och ett välfungerande rättsväsende. Dagens Sverige kan man väl inte påstå har någotdera.

En av dom mest påtagliga skillnaderna mellan av födsel och ohejdad vana varande svenskar och migranter tycks vara synen på kvinnor och deras s.k. heder. Låt mig framföra en helt hemmasnickrad teori i ämnet.

I patriarkala samhällen är det av nöden tvunget att fixera sig vid blodsband, alltså måste kvinnors reproduktiva förmåga kontrolleras.

Migranter har tagit den ytterst suspekta sedvanan till Sverige.

Sålunda lever vi nu i ett modernt västerländskt samhälle där det, på fullt allvar, utförs s.k. oskuldskontroller på unga kvinnor. Det är i sanning en importerad kulturell vana som vårt land kan vara utan. Sen får toklibertarianer skrika sig hesa och larma bäst dom vill. Oskuldskontroller kan INTE på några villkors vis vara förenliga med NAP! Svensk vårdpersonal som ställer sina tjänster till förfogande för sådant dravel bör förlora sina legitimationer och avhånas offentligt.

Integration måste hanteras på ett annat sätt än den svenska modellen. Det håller nog dom flesta för självklart. Vi får laga efter läge och gräva där vi står. Om det nu är så bra med myndigheter av alla det slag och sorter så får dom vara vänliga att ta tag i problemet.

I Sverige skall ingen ung kvinna behöva utsättas för förnedringen att få sin oskuld kontrollerad och bekräftad!

Vi medborgare får dra vårt strå till stacken genom att i varje givet ögonblick stå upp för principen att kvinnor, unga såväl som gamla och alla där emellan, också är fullvärdiga människor!