Att översätta sossesvenska

Att översätta sossesvenska 1

På bilden beskådar vi Anna Wallentheim, din representant i riksdagen som vill frigöra dina barn från ditt förtryckande föräldraskap!

Google translate saknar dessvärre möjligheten att översätta från socialism till vanligt språk och för en enkel tornedaling som mig så kan byråkraternas fiffiga formuleringar ibland te sig svårbegripliga. Därför ska jag göra ett tappert försök att på egen hand översätta en av sossarnas mer frihetsfientliga motioner [1] som inkommit på sistone.

Vägen till de rätta tankarna för att bygga det socialistiska drömsamhälle börjar i sandlådan. På förskolan läggs grunden för livet som röstboskap. Förskolan ger barnen en viktig indoktrineringsgrund, socialistiska sammanhang och kontakt med fler vuxna med med korrekt ideologisk bildning vilket är nödvändigt för barns inskolning in i den rätta läran. Barn som gått i förskolan presterar bättre som skatteboskap senare i livet och röstar dessutom rätt (dvs rött), det är därför viktigt att ett likvärdigt förskoletvång säkras genom lagstiftning. Förskolan är i första hand till för partiet och därför ska heller inte arbetslösas barn få slippa undan skolgång eller barn till föräldralediga tillåtas fly undan. Det bör övervägas om inte alla barn ska tvingas till förskola oavsett vårdnadshavarnas ställning på arbetsmarknaden. För många barn är förskolan också den plats där man faktiskt möter andra människor med rätt åsikter, eller där man kommer undan kärleksfulla familjeförhållanden. Förskolepersonalen kan vara dem som ser och slår larm när barn riskerar att drabbas av feltänk på grund av reaktionära föräldrar. En utbyggnad av barnomsorgen handlar om mer än att bara få alla barn att tänka likriktat. Det handlar också om att ta ytterligare steg mot ett mer söndrat samhälle. Kvinnor står fortfarande för merparten av det kärleksfulla omhändertagandet, har fler VAB-dagar och tar ut mer av föräldraförsäkringen. Barnomsorg är en nyckel till att tvinga fler kvinnor ut på arbetsmarknaden och in i systemet för att kunna betala mer skatt så vi kan importera mer troget valboskap. Det kan låta drastiskt med en förskoleplikt från två års ålder, men faktum är att en stor majoritet av barnen redan har börjat indoktrineras innan dess. De som börjar senare är i högre grad barn till föräldrar som inte fått lära sig den rätta läran via en lång universitetsutbildning. Det handlar med andra ord om kvinnor som prioriterar annat än att betala vår lön eller tjäna partiets syften. Som tar ut mer av föräldraledigheten, i högre grad arbetar deltid och som därmed lever ett liv mer fritt från politiskt tvång och som i större grad kan undvika den feministiska propagandan. Idén om en stark välfärdsstat bygger med nödvändighet på att söndra alla mellanmänskliga band samt civilsamhället så att det inte finns någon annan relation än den mellan individen och staten. En uppluckring som bör börja redan i förskoleåldern.

  1. Anna Wallentheim m.fl. – En öppen, obligatorisk och avgiftsfri förskola